EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:136:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 136, 11 maj 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.136.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 136

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
11 maj 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2012/C 136/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning och förslaget till förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 136/02

Eurons växelkurs

5

2012/C 136/03

Eurons växelkurs

6

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2012/C 136/04

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för tre Efta-stater från och med 1 januari 2012(Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 (EUT L 139, 25.5.2006, s. 37 och EES-supplementet nr 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

7


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

EFTA-domstolen

2012/C 136/05

Domstolens dom av den 23 januari 2012 i mål E-2/11 – STX Norway Offshore AS m.fl. mot norska staten, företrädd av Tariffnemnda (Frihet att tillhandahålla tjänster – direktiv 96/71/EG – Utstationering av arbetstagare – Minimilön – Maximal arbetstid – Ersättning för vissa arbetsuppgifter som kräver övernattning – Ersättning för kostnader)

8

2012/C 136/06

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur i målet Vín Tríó ehf. mot isländska staten av den 16 december 2011 (Mål E-19/11)

9

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 136/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

10

2012/C 136/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

11

2012/C 136/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

12

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2012/C 136/10

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

13

2012/C 136/11

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

16

2012/C 136/12

Informationsmeddelande – Offentligt samråd – Geografiska beteckningar från Schweiz och Liechtenstein

21


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top