EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:093:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 93, 30 mars 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.093.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 93

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
30 mars 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska centralbanken

2012/C 093/01

Europeiska centralbankens rekommendation av den 23 mars 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France (ECB/2012/5)

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2012/C 093/02

Europeiska centralbankens yttrande av den 10 februari 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG (CON/2012/10)

2


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 093/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

13

2012/C 093/04

Inledning av förfarande (Fall COMP/M.6458 – Universal Music Group/EMI Music) (1)

15

2012/C 093/05

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

16


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 093/06

Eurons växelkurs

18

2012/C 093/07

Förklaring från kommissionen

19

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2012/C 093/08

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

20


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 093/09

Förslagsinfordran – Aktuella och frekventa indikatorer för världshandel och regional handel

21

2012/C 093/10

Förberedande åtgärd: Spridning av filmer i den digitala tidsåldern – Inbjudan att lämna förslag 2012

30

2012/C 093/11

Inlämning av intresseanmälan – utnämning av ledamöter från den offentliga sektorn till EFRAG:s styrelse

32

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 093/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

34

2012/C 093/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6483 – PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

35


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

SV

 

Top