Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:065:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 65, 3 mars 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.065.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 65

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
3 mars 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2012/C 065/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 58, 25.2.2012

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2012/C 065/02

Mål C-411/11 P: Överklagande ingett den 29 juli 2011 av Zdeněk Altner av den dom som tribunalen (fjärde) meddelade den 6 juli 2011 i mål T-190/11, Altner mot kommissionen

2

2012/C 065/03

Mål C-534/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien) den 20 oktober 2011 — Mehmet Arslan mot Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

2

2012/C 065/04

Mål C-552/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Mönchengladbach (Tyskland) den 2 november 2011 — Gisbert Thöne mot MF Global UK Ltd och Frank Kucksdorf

2

2012/C 065/05

Mål C-606/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade konungariket) den 28 november 2011 — Grattan plc mot The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

3

2012/C 065/06

Mål C-607/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 28 november 2011 — ITV Broadcasting Limited m.fl. mot TV Catch Up Limited

3

2012/C 065/07

Mål C-612/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Milano (Italien) den 30 november 2011 — Brottmål mot Vincenzo Veneruso

4

2012/C 065/08

Mål C-615/11 P: Överklagande ingett den 29 november 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 29 september 2011 i mål T-442/07, Ryanair Ltd mot Europeiska kommissionen, med stöd av Air One SpA

4

2012/C 065/09

Mål C-627/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 6 december 2011 — S.C. ”AUGUSTUS” S.R.L. Iași mot Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

5

2012/C 065/10

Mål C-638/11 P: Överklagande ingett den 12 december 2011 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 27 september 2011 i mål T-199/04, Gul Ahmed mot Europeiska unionens råd, biträtt av Europeiska kommissionen

5

2012/C 065/11

Mål C-646/11 P: Överklagande ingett den 16 december 2011 av 3F, tidigare Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) av den dom som tribunalen (andra avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 27 september 2011 i mål T-30/03 RENV, 3F, tidigare Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) mot Europeiska kommissionen

6

2012/C 065/12

Mål C-648/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) den 19 december 2011 — MA, BT och DA mot Secretary of State for the Home Department

6

2012/C 065/13

Mål C-653/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 19 december 2011 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs mot Paul Newey t/a Ocean Finance

6

2012/C 065/14

Mål C-655/11: Överklagande ingett den 20 december 2011 av Seven for all mankind LLC av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 6 oktober 2011 i mål T-176/10, Seven SpA mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

7

2012/C 065/15

Mål C-680/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Förenade kungariket) den 22 december 2011 — Anita Chieza mot Secretary of State for Work and Pensions

8

2012/C 065/16

Mål C-682/11 P: Överklagande ingett den 27 december 2011 av GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 oktober 2011 i mål T-149/11, GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie mbH mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

8

2012/C 065/17

Mål C-7/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāta (Republiken Lettland) den 4 januari 2012 — Nadežda Riežniece mot Zemkopības ministrija (Republiken Lettland), Lauku atbalsta dienests

9

2012/C 065/18

Mål C-10/12 P: Överklagande ingett den 5 januari 2012 av Transnational Company ”Kazchrome” AO och ENRC Marketing AG av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 25 oktober 2011 i mål T-192/08, Transnational Company ”Kazchrome” AO och ENRC Marketing AG mot Europeiska unionens råd

9

2012/C 065/19

Mål C-13/12 P: Överklagande ingett den 10 januari 2012 av Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) och Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 25 oktober 2011 i mål T-190/08, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) och Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) mot Europeiska unionens råd

10

2012/C 065/20

Mål C-25/12 P: Överklagande ingett den 17 januari 2012 av Gino Trevisanato av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 13 december 2011 i mål T-510/11, Gino Trevisanato mot Europeiska kommissionen

10

 

Tribunalen

2012/C 065/21

Mål T-260/08: Tribunalens dom av den 24 januari 2012 — Indo Internacional mot harmoniseringsbyrån — Visual (VISUAL MAP) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VISUAL MAP — Det äldre nationella ordmärket VISUAL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

12

2012/C 065/22

Mål T-71/10: Tribunalens dom av den 19 januari 2012 — Xeda International och Pace International mot kommissionen (Växtskyddsmedel — Verksamma ämnet difenylamin — Har inte införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG — Återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne — Talan om ogiltigförklaring — Talerätt — Upptagande till sakprövning — Proportionalitet — Artikel 6.1 i direktiv 91/414 — Rätt till försvar — Artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1095/2007)

12

2012/C 065/23

Mål T-332/10: Tribunalens dom av den 25 januari 2012 — Viaguara mot harmoniseringsbyrån — Pfizer (VIAGUARA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VIAGUARA — Det äldre gemenskapsordmärket VIAGRA — Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

12

2012/C 065/24

Mål T-593/10: Tribunalens dom av den 24 januari 2012 — El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket B — Äldre gemenskapsfigurmärket B — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

13

2012/C 065/25

Mål T-103/11: Tribunalens dom av den 19 januari 2012 — Shang mot harmoniseringsbyrån (justing) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket justing — Det äldre nationella figurmärket JUSTING — Yrkande om företräde på grund av det äldre nationella varumärket — Kännetecknen är inte identiska — Artikel 34 i förordning (EG) nr 207/2009)

13

2012/C 065/26

Mål T-636/11: Talan väckt den 5 december 2011 — Hostel Drap mot harmoniseringsbyrån — Aznar textil (MY drap)

13

2012/C 065/27

Mål T-644/11: Överklagande ingett den 9 december 2011 av Eugène Emile Kimman av den dom som personaldomstolen meddelade den 29 september 2011 i mål F-74/10, Kimman mot kommissionen

14

2012/C 065/28

Mål T-645/11 P: Överklagande ingett den 9 december 2011 av Michael Heath av den dom som personaldomstolen meddelade den 29 september 2011 i mål F-121/10, Heath mot ECB

14

2012/C 065/29

Mål T-660/11: Talan väckt den 30 december 2011 — Polytetra mot harmoniseringsbyrån — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)

15

2012/C 065/30

Mål T-663/11: Talan väckt den 27 december 2011 — Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån — Royal Mediterranea (THAI SPA)

16

2012/C 065/31

Mål T-664/11: Talan väckt den 27 december 2011 — Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån — Royal Mediterranea (THAI SPA)

16

2012/C 065/32

Mål T-669/11: Talan väckt den 27 december 2011 — Spirlea och Spirlea mot kommissionen

17

2012/C 065/33

Mål T-671/11: Talan väckt den 22 december 2011 — IPK International mot kommissionen

18

2012/C 065/34

Mål T-673/11: Talan väckt den 29 december 2011 — Sigla mot harmoniseringsbyrån (VIPS CLUB)

18

2012/C 065/35

Mål T-3/12: Talan väckt den 3 januari 2012 — Heinrich Kreyenberg mot harmoniseringsbyrån (MEMBER OF €e euro experts)

18

2012/C 065/36

Mål T-5/12: Talan väckt den 4 januari 2012 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte mot harmoniseringsbyrån (Wash & Coffee)

19

2012/C 065/37

Mål T-14/12: Talan väckt den 10 januari 2012 — Kazino Parnithas mot kommissionen

19

 

Personaldomstolen

2012/C 065/38

Mål F-125/11: Talan väckt den 28 november 2011 — ZZ mot kommissionen

21

2012/C 065/39

Mål F-127/11: Talan väckt den 29 november 2011 — ZZ mot kommissionen

21

2012/C 065/40

Mål F-128/11: Talan väckt den 2 december 2011 — ZZ mot EIB

21

2012/C 065/41

Mål F-130/11: Talan väckt den 2 december 2011 — ZZ m.fl. mot kommissionen

22

2012/C 065/42

Mål F-131/11: Talan väckt den 2 december 2011 — ZZ mot kommissionen

23

2012/C 065/43

Mål F-132/11: Talan väckt den 5 december 2011 — ZZ mot kommissionen

23

2012/C 065/44

Mål F-134/11: Talan väckt den 15 december 2011 — ZZ och ZZ mot kommissionen

23

2012/C 065/45

Mål F-135/11: Talan väckt den 16 december 2011 — ZZ mot Europeiska läkemedelsmyndigheten

24

2012/C 065/46

Mål F-136/11: Talan väckt den 19 december 2011 — ZZ mot kommissionen

24

2012/C 065/47

Mål F-138/11: Talan väckt den 22 december 2011 — ZZ mot kommissionen

24

2012/C 065/48

Mål F-139/11: Talan väckt den 22 december 2011 — ZZ mot kommissionen

25

2012/C 065/49

Mål F-140/11: Talan väckt den 22 december 2011 — ZZ mot kommissionen

25

2012/C 065/50

Mål F-141/11: Talan väckt den 23 december 2011 — ZZ mot kommissionen

25

2012/C 065/51

Mål F-142/11: Talan väckt den 27 december 2011 — ZZ mot rådet

26

2012/C 065/52

Mål F-143/11: Talan väckt den 27 december 2011 — ZZ mot kommissionen

26

2012/C 065/53

Mål F-144/11: Talan väckt den 29 december 2011 — ZZ mot kommissionen

27

2012/C 065/54

Mål F-3/12: Talan väckt den 4 januari 2012 — ZZ mot kommissionen

27

2012/C 065/55

Mål F-4/12: Talan väckt den 4 januari 2012 — ZZ mot kommissionen

28

2012/C 065/56

Mål F-8/12: Talan väckt den 20 januari 2012 — ZZ mot Easa

28

2012/C 065/57

Mål F-10/12: Talan väckt den 23 januari 2012 — ZZ mot kommissionen

29


SV

 

Top