EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:364:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 364, 14 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.364.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 364

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
14 december 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 364/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2011/C 364/02

Meddelande i enlighet med artikel 12.5 a) i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om den information som medlemsstaternas tullmyndigheter tillhandahållit beträffande klassificering av varor enligt tullnomenklaturen

4


 

III   Förberedande akter

 

RÅDET

 

Rådet

2011/C 364/03

Rådets rekommendation av den 30 november 2011 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion

6

 

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

 

Europeiska centralbanken

2011/C 364/04

ECB-rådets yttrande av den 7 december 2011 över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (CON/2011/100)

7


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 364/05

Eurons växelkurs

8

2011/C 364/06

Rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin

9

 

Revisionsrätten

2011/C 364/07

Särskild rapport nr 12/2011 Har EU:s åtgärder bidragit till att fiskeflottkapaciteten har anpassats till fiskemöjligheterna?

14


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 364/08

Inbjudan att lämna projektförslag 2011 – Programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013) – Genomförande av programinsatserna Aktiva medborgare för Europa, Aktivt civilt samhälle i Europa och Aktivt europeiskt ihågkommande

15

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 364/09

Tillkännagivande enligt artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes (RIC) [delgivet med nr K(2011) 9391]  (1)

21

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 364/10

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

25


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top