EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:347:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 347, 26 november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.347.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 347

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
26 november 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 347/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 340, 19.11.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 347/02

Förenade målen C-403/08 och C-429/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 4 oktober 2011 (beslut att begära förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, och High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Förenade kungariket) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas Sa, Multichoice Hellas SA mot QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton och Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy mot Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Satellitsändningar — Sändning av fotbollsmatcher — Mottagning av sändningen med hjälp av satellitavkodningskort — Satellitavkodningskort som lagligen släppts ut på marknaden i en medlemsstat och används i en annan medlemsstat — Förbud mot saluföring och användning i en medlemsstat — Visning av sändningar i strid med de tilldelade ensamrätterna — Upphovsrätt — Rätt till tv-sändning — Exklusiva licenser för sändningar i en enda medlemsstat — Frihet att tillhandahålla tjänster — Artikel 56 FEUF — Konkurrens — Artikel 101 FEUF — Syfte att begränsa konkurrensen — Skydd för tjänster som bygger på villkorad tillgång — Olaglig utrustning — Direktiv 98/84/EG — Direktiv 2001/29/EG — Mångfaldigande av verk i en satellitdekoders minne och på en tv-skärm — Undantag från mångfaldiganderätten — Överföring av verk till allmänheten i pubar — Direktiv 93/83/EEG)

2

2011/C 347/03

Mål C-302/09: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Statligt stöd — Stöd som getts till företag i Venedig och Chioggia — Nedsättning av sociala avgifter — Återkrav)

3

2011/C 347/04

Mål C-493/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 oktober 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Artikel 63 FEUF och artikel 40 i EES-avtalet — Fri rörlighet för kapital — Utländska och inhemska pensionsfonder — Bolagsskatt — Utdelning — Undantag från skatteplikt — Skillnad i behandling)

4

2011/C 347/05

Mål C-381/10: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 6 oktober 2011 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Österrike) — Astrid Preissl KEG mot Landeshauptmann von Wien (Industripolitik — Livsmedelshygien — Förordning (EG) nr 852/2004 — Installation av ett tvättställ på toaletterna i en inrättning där livsmedel saluförs)

4

2011/C 347/06

Mål C-382/10: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 6 oktober 2011 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Österrike) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda och Stefan Toth mot Landeshauptmann von Wien (Industripolitik — Livsmedelshygien — Förordning (EG) nr 852/2004 — Försäljning av bageri- och konditoriprodukter genom självbetjäning)

5

2011/C 347/07

Mål C-421/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof (Tyskland)) — Finanzamt Deggendorf mot Markus Stoppelkamp, i egenskap av konkursförvaltare för Harald Raab (Mervärdesskatt — Sjätte direktivet — Artikel 21.1 b — Fastställande av platsen för den skattemässiga anknytningen — Tjänster som tillhandahålls av en person som har sin hemvist i samma land som mottagaren av tjänsterna men som har etablerat sin rörelse i en annan medlemsstat — Begreppet skattskyldig person som är etablerad utomlands)

5

2011/C 347/08

Mål C-443/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Limoges — Frankrike) — Philippe Bonnarde mot Agende de Services et de Paiement (Fri rörlighet för varor — Kvantitativa restriktioner — Åtgärder med motsvarande verkan — En person bosatt i en medlemsstat importerar ett fordon som redan är registrerat i en annan medlemsstat — Miljöbonus — Villkor — Registreringsbevis som intygar att det är fråga om visningsfordon)

6

2011/C 347/09

Mål C-506/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 oktober 2011 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht — Tyskland) — Rico Graf, Rudolf Engel mot Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt (Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan om fri rörlighet för personer — Likabehandling — Gränsarbetare med egen rörelse — Avtal om jordbruksarrende — Lantbruksstruktur — Lagstiftning i en medlemsstat som tillåter att avtalet hindras när produkter, som schweiziska lantbrukare i egenskap av gränsgångare utvinner i landet, är avsedda för tullfri export till Schweiz)

6

2011/C 347/10

Mål C-364/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Bíróság (Ungern) den 11 juli 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott m.fl. mot Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Förenta Nationernas Flyktingkommissariat

7

2011/C 347/11

Mål C-409/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Bíróság (Ungern) den 1 augusti 2011 — Gábor Csonka m.fl. mot den ungerska staten

7

2011/C 347/12

Mål C-438/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 26 augusti 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Hafen

8

2011/C 347/13

Mål C-439/11 P: Överklagande ingett den 25 augusti 2011 av Ziegler SA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 juni 2011 i mål T-199/08, Ziegler mot kommissionen

8

2011/C 347/14

Mål C-444/11 P: Överklagande ingett den 30 augusti 2011 av Team Relocations NV m. fl. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 juni 2011 i de förenade målen T-204/08 och T-212/08, Team Relocations NV m.fl. mot kommissionen

9

2011/C 347/15

Mål C-451/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Gießen (Tyskland) den 1 september 2011 — Natthaya Dülger mot Wetteraukreis

10

2011/C 347/16

Mål C-455/11 P: Överklagande ingett den 2 september 2011 av Solvay SA av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 16 juni 2011 i mål T-186/06, Solvay SA mot Europeiska kommissionen

11

2011/C 347/17

Mål C-466/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale ordinario di Brescia (Italien) den 9 september 2011 — Gennaro Currà m.fl. mot Förbundsrepubliken Tyskland

12

2011/C 347/18

Mål C-467/11 P: Överklagande ingett den 9 september 2011 av Audi AG och Volkswagen AG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 6 juli 2011 i mål T-318/09, Audi AG och Volkswagen AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

12

2011/C 347/19

Mål C-473/11: Talan väckt den 16 september 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

13

2011/C 347/20

Mål C-477/11 P: Överklagande ingett den 19 september 2011 av Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 4 juli 2011 i mål T-275/09, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd mot Europeiska kommissionen

13

2011/C 347/21

Mål C-483/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal di Argeș (Rumänien) den 20 september 2011 — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu mot Stato romeno rappresentato dal Ministero delle Finanze Pubbliche

14

2011/C 347/22

Mål C-484/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Argeș (Rumänien) den 20 september 2011 — Mariana Budan mot Statul român — Ministerul Finanțelor Publice genom Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș

15

2011/C 347/23

Mål C-487/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā rajona tiesa (Republiken Lettland) den 22 september 2011 — Laimonis Treimanis mot Valsts ieņēmumu dienests

15

2011/C 347/24

Mål C-489/11 P: Överklagande ingett den 23 september 2011 av Mitsubishi Electric Corp. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 12 juli 2011 i mål T-133/07, Mitsubishi Electric Corp. mot Europeiska kommissionen

15

2011/C 347/25

Mål C-492/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Giudice di Pace di Mercato San Severino (Italien) den 26 september 2011 — Ciro Di Donna mot Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA)

16

2011/C 347/26

Mål C-493/11 P: Överklagande ingett den 23 september 2011 av United Technologies Corp. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juli 2011 i mål T-141/07, United Technologies Corp. mot Europeiska kommissionen

17

2011/C 347/27

Mål C-494/11 P: Överklagande ingett den 23 september 2011 av Otis Luxembourg Sàrl, med tidigare firman General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company, Otis GmbH & Co. OHG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juli 2011 i mål T-141/07, Otis Luxembourg Sàrl, med tidigare firman General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company, Otis GmbH & Co. OHG mot Europeiska kommissionen

18

2011/C 347/28

Mål C-498/11 P: Överklagande ingett den 27 september 2011 av Toshiba Corp. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 12 juli 2011 i mål T-113/07, Toshiba Corp. mot Europeiska kommissionen

18

2011/C 347/29

Mål C-501/11 P: Överklagande ingett den 28 september 2011 av Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV och Schindler Deutschland Holding GmbH av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juli 2011 i mål T-138/07, Schindler Holding Ltd m.fl. mot kommissionen

19

2011/C 347/30

Mål C-502/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 30 september 2011 — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss mot Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

20

2011/C 347/31

Mål C-503/11 P: Överklagande ingett den 30 september 2011 av ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, tidigare ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, och ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juli 2011 i förenade målen T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 och T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mot Europeiska kommissionen

21

2011/C 347/32

Mål C-504/11 P: Överklagande ingett den 30 september 2011 av ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juli 2011 i de förenade målen T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 och T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mot Europeiska kommissionen

22

2011/C 347/33

Mål C-505/11 P: Överklagande ingett den 30 september 2011 av ThyssenKrupp Elevator AG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juli 2011 i de förenade målen T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 och T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mot kommissionen

23

2011/C 347/34

Mål C-506/11 P: Överklagande ingett den 30 september 2011 av ThyssenKrupp AG av den dom som tribunalen meddelade den 13 juli 2011 i de förenade målen T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 och T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs m.fl. mot kommissionen

24

2011/C 347/35

Mål C-512/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbetsdomstolen (Finland) den 3 oktober 2011 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry mot Terveyspalvelualan Liitto ry och Mehiläinen Oy

25

2011/C 347/36

Mål C-513/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbetsdomstolen (Finland) den 3 oktober 2011 — Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry mot Teknologiateollisuus ry och Nokia Siemens Networks Oy

25

 

Tribunalen

2011/C 347/37

Mål T-38/05: Tribunalens dom av den 12 oktober 2011 — Agroexpansión mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Spanska marknaden för köp och första beredning av råtobak — Beslut i vilket överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Böter — Ansvar för överträdelsen — Övre gräns motsvarande 10 procent av omsättningen — Avskräckande verkan — Likabehandling — Förmildrande omständigheter — Samarbete)

26

2011/C 347/38

Mål T-41/05: Tribunalens dom av den 12 oktober 2011 — Alliance One International mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Spanska marknaden för inköp och en första bearbetning av råtobak — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Böter — Ansvar för överträdelsen — Maximigränsen på 10 procent av omsättningen — Preventiv effekt — Förmildrande omständigheter)

26

2011/C 347/39

Mål T-139/06: Tribunalens dom av den 19 oktober 2011 — Frankrike mot kommissionen (Underlåtenhet att verkställa en dom från domstolen varigenom ett fördragsbrott har konstaterats — Löpande vite — Medlemsstatens vidtagande av vissa åtgärder — Krav på betalning — Kommissionens behörighet — Tribunalens behörighet)

27

2011/C 347/40

Mål T-312/07: Tribunalens dom av den 12 oktober 2011 — Dimos Peramatos mot kommissionen (”Finansiellt stöd som beviljats med avseende ett projekt på miljöområdet — LIFE — Beslut om delvis återkrav av det belopp som utbetalats — Fastställelse av stödmottagarens skyldigheter inom ramen för det finansierade projektet — Berättigade förväntningar — Motiveringsskyldighet”)

27

2011/C 347/41

Mål T-449/08: Tribunalens dom av den 18 oktober 2011 — SLV Elektronik mot harmoniseringsbyrån — Jiménez Muñoz (LINE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket LINE — Äldre nationella ordmärken och figurmärken Line — Delvist avslag på ansökan om registrering — Absoluta registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (numera artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

27

2011/C 347/42

Mål T-561/08: Tribunalens dom av den 18 oktober 2011 — Gutknecht mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Hälsoskydd — Biocidprodukter — Kartläggning av verksamma ämnen på marknaden — Kommissionens antagande av förordningar enligt direktiv 98/8/EG — Orsakssamband)

28

2011/C 347/43

Mål T-393/09: Tribunalens dom av den 13 oktober 2011 — NEC Display Solutions Europe mot harmoniseringsbyrån — Nokia (NaViKey) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket NaViKey — Det äldre gemenskapsordmärket NAVI — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Åsidosättande av motiveringsskyldigheten — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

28

2011/C 347/44

Mål T-439/09: Tribunalens dom av den 18 oktober 2011 — Purvis mot parlamentet (Bestämmelser för kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter — Kompletterande pensionssystem — Avslag på ansökan om beviljande av frivillig kompletterande pension delvis i form av kapital — Invändning om rättsstridighet — Förvärvade rättigheter — Berättigade förväntningar — Proportionalitet)

28

2011/C 347/45

Mål T-53/10: Tribunalens dom av den 18 oktober 2011 — Peter Reisenthel mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Annulleringsenhetens avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring — Delgivning av annulleringsenhetens beslut per telefax — Överklagande till överklagandenämnden — Inlaga innehållande grunderna för överklagandet — Frist för ingivande — Huruvida överklagandet kan tas upp till prövning — Artikel 57 i förordning (EG) nr 6/2002 — Rättelse av ett beslut — Artikel 39 i förordning (EG) nr 2245/2002 — Den allmänna rättsprincipen om att en rättsstridig administrativ rättsakt får återkallas)

29

2011/C 347/46

Mål T-87/10: Tribunalens dom av den 11 oktober 2011 — Chestnut Medical Technologies mot harmoniseringsbyrån (PIPELINE) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PIPELINE — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

29

2011/C 347/47

Mål T-213/10 P: Tribunalens dom av den 24 oktober 2011 — P mot parlamentet (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Uppsägning — Förlorat förtroende — Motivering — Missuppfattning av bevisning)

29

2011/C 347/48

Mål T-224/10: Tribunalens dom av den 12 oktober 2011 — Association belge des consommateurs test-achats mot kommissionen (Konkurrens — Koncentrationer — Den belgiska energimarknaden — Beslut genom vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden — Åtaganden som gjorts under den inledande granskningsfasen — Avslag på en begäran om partiellt hänskjutande av ett koncentrationsärende till nationella myndigheter — Talan om ogiltigförklaring — Konsumentorganisation — Berättigat intresse av att få saken prövad — Underlåtenhet att inleda ett fördjupat undersökningsförfarande — Processuella rättigheter — Avvisning)

30

2011/C 347/49

Mål T-304/10: Tribunalens dom av den 18 oktober 2011 — dm-drogerie markt GmbH & Co. KG mot harmoniseringsbyrån — Semtee (caldea) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket caldea — Äldre internationellt ordmärke BALEA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

30

2011/C 347/50

Mål T-277/07: Tribunalens beslut av den 6 oktober 2011 — Secure Computing mot harmoniseringsbyrån — Investrónica (SECUREOS) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallelse av invändningen — Anledning saknas att döma i saken)

31

2011/C 347/51

Mål T-341/08: Tribunalens beslut av den 30 juni 2011 — Hess Group mot harmoniseringsbyrån — Coloma Navarro (COLOMÉ) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Överenskommelse och återkallande av ansökan om ogiltighetsförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

31

2011/C 347/52

Mål T-96/09: Tribunalens beslut av den 28 september 2011 — UCAPT mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam jordbrukspolitik — Stödordning till förmån för jordbrukare — Stöd till tobaksproduktion — Förordning (EG) nr 73/2009 — Villkoret personligen berörd är inte uppfyllt — Avvisning)

31

2011/C 347/53

Mål T-128/09: Tribunalens beslut av den 3 oktober 2011 — Meridiana och Meridiana fly mot kommissionen (Statligt stöd — Talan om ogiltigförklaring — Sökandenas passivitet — Anledning saknas att döma i saken)

32

2011/C 347/54

Mål T-297/10: Tribunalens beslut av den 11 oktober 2011 — DBV mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Dumpning — Import av vissa aluminiumhjul med ursprung i Kina — Rätten till försvar — Beräkning av det normala värdet — Proportionalitet — Uppenbart att talan till viss del ska avvisas och till viss del ska ogillas)

32

2011/C 347/55

Mål T-149/11: Tribunalens beslut av den 12 oktober 2011 — GS mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EU) nr 1210/2010 — Möjlighet för medlemsstaterna att vägra att ersätta euromynt som inte är lämpliga för cirkulation — Inte direkt berörd — Avvisning)

32

2011/C 347/56

Mål T-206/11: Tribunalens beslut av den 28 september 2011 — Complex mot harmoniseringsbyrån — Kajometal (KX) (”Gemenskapsvarumärke — Registreringshinder — Återkallelse av registreringsansökan — Anledning saknas att döma i saken”)

33

2011/C 347/57

Mål T-346/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 30 september 2011 — Gollnisch mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Upphävande av immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet — Begäran om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

33

2011/C 347/58

Mål T-347/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 30 september 2011 — Gollnisch mot Europaparlamentet (Interimistiskt förfarande — Avslag på en begäran om fastställelse av en parlamentsledamots immunitet — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Avvisning)

33

2011/C 347/59

Mål T-379/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 15 september 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann m.fl. mot kommissionen. (Interimistiskt förfarande — Miljö — Gratis tilldelning av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG — Fastställandet av riktmärken för de produkter som berörs av kommissionens beslut — Ansökan om interimistiska åtgärder — Upptagande till sakprövning — Situation som ställer krav på skyndsamhet)

33

2011/C 347/60

Mål T-381/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 15 september 2011 — Eurofer mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Miljö — Gratis tilldelning av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG — Fastställandet av riktmärken för de produkter som berörs av kommissionens beslut — Ansökan om interimistiska åtgärder — Upptagande till sakprövning — Situation som ställer krav på skyndsamhet)

34

2011/C 347/61

Mål T-384/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 28 september 2011 — Safa Nicu Sepahan mot rådet (Interimistiskt förfarande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Särskilda restriktiva åtgärder som vidtagits mot Iran för att förhindra spridningen av kärnvapen — Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser — Ansökan om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

34

2011/C 347/62

Mål T-395/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 30 september 2011 — Elti mot Europeiska unionens delegation i Montenegro (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling — Anbudsförfarande — Förkastande av anbud — Ansökan om uppskov med verkställighet — Åsidosättande av formföreskrifter — Avvisning)

34

2011/C 347/63

Mål T-421/11 R: Beslut meddelat av domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder vid tribunalen den 3 oktober 2011 — Qualitest FZE mot rådet (Interimistiskt förfarande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

35

2011/C 347/64

Mål T-422/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 5 oktober 2011 — Computer Resources International (Luxembourg) mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling — Anbudsförfarande — Förkastande av ett anbud — Begäran om uppskov med verkställigheten — Förlust av möjlighet — Allvarlig och irreparabel skada föreligger inte — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

35

2011/C 347/65

Mål T-309/10: Talan väckt den 15 september 2011 — Klein mot kommissionen

35

2011/C 347/66

Mål T-489/11: Talan väckt den 20 september 2011 — Ruse Industry mot kommissionen

36

2011/C 347/67

Mål T-495/11: Talan väckt den 19 september 2011 — Streng mot harmoniseringsbyrån — Gismondi (PARAMETRICA)

37

2011/C 347/68

Mål T-498/11: Talan väckt den 16 september 2011 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

37

2011/C 347/69

Mål T-503/11: Talan väckt den 27 september 2011 — Al-Aqsa mot rådet

38

2011/C 347/70

Mål T-508/11: Talan väckt den 27 september 2011 — LTTE mot rådet

39

2011/C 347/71

Mål T-512/11: Talan väckt den 24 september 2011 — Ryanair mot kommissionen

40

2011/C 347/72

Mål T-516/11: Talan väckt den 22 september 2011 — MasterCard m.fl. mot kommissionen

40

2011/C 347/73

Mål T-519/11: Överklagande ingett den 29 september 2011 av Sandro Gozi av den dom som personaldomstolen meddelade den 20 juli 2011 i mål F-116/10 — Gozi mot kommissionen

41

2011/C 347/74

Mål T-526/11: Talan väckt den 3 oktober 2011 — Igcar Chemicals mot Echa

41

2011/C 347/75

Mål T-538/11: Talan väckt den 10 oktober 2011 — Belgien mot kommissionen

42

2011/C 347/76

Mål T-540/11: Talan väckt den 4 oktober 2011 — Melkveebedrijf Overenk m.fl. mot kommissionen

42

2011/C 347/77

Mål T-234/00: Tribunalens beslut av den 6 oktober 2011 — Fondazione Opera S. Maria della Cartià mot Kommissionen

44

2011/C 347/78

Mål T-235/00: Tribunalens beslut av den 6 oktober 2011 — Codess Sociale e.a. mot kommissionen

44

2011/C 347/79

Mål T-255/00: Tribunalens beslut av den 6 oktober 2011 — Ciga e.a mot kommissionen

44

2011/C 347/80

Mål T-266/00: Tribunalens beslut av den 6 oktober 2011 — Confartigianato Venezia e.a. mot Kommissionen

44

2011/C 347/81

Mål T-502/09: Tribunalens beslut av den 11 oktober 2011 — Inovis/OHMI mot Sonaecom (INOVIS)

44

2011/C 347/82

Mål T-23/11: Tribunalens beslut av den 11 oktober 2011 — El Corte Inglés mot Harmoniseringsbyrån

44

 

Personaldomstolen

2011/C 347/83

Mål F-87/11: Talan väckt den 13 september 2011 — ZZ mot FRONTEX

45

2011/C 347/84

Mål F-88/11: Talan väckt den 16 september 2011 — ZZ mot kommissionen

45

2011/C 347/85

Mål F-89/11: Talan väckt den 18 september 2011 — ZZ mot Regionkommittén

45

2011/C 347/86

Mål F-92/11: Talan väckt den 23 september 2011 — ZZ mot EESK

46

2011/C 347/87

Mål F-93/11: Talan väckt den 23 september 2011 — ZZ mot kommissionen

46

2011/C 347/88

Mål F-95/11: Talan väckt den 28 september 2011 — ZZ mot EIB

46

2011/C 347/89

Mål F-97/11: Talan väckt den 3 oktober 2011 — ZZ mot parlamentet

47

2011/C 347/90

Mål F-98/11: Talan väckt den 3 oktober 2011 — ZZ m.fl. mot kommissionen

47


SV

 

Top