EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:315:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 315, 28 oktober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.315.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 315

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
28 oktober 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 315/01

Kommissionens rekommendation av den 27 oktober 2011 om initiativet för gemensam programplanering för forskning ”Den mikrobiella utmaningen – ett nytt hot mot människors hälsa”

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 315/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida) (1)

4

2011/C 315/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 315/04

Eurons växelkurs

8

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 315/05

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

9


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 315/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

11


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

SV

 

Top