EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:301:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 301, 12 oktober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.301.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 301

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
12 oktober 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 301/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6366 – RWE Innogy/Conetwork) (1)

1

2011/C 301/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6270 – Berkshire Hathaway/Lubrizol) (1)

1


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

 

Europeiska centralbanken

2011/C 301/03

ECB-rådets yttrande av den 6 oktober 2011 över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (CON/2011/77)

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2011/C 301/04

Meddelande till de personer som omfattas av de åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/235/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut 2011/670/Gusp och i och rådets förordning (EU) nr 359/2011, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1002/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

3

 

Europeiska kommissionen

2011/C 301/05

Eurons växelkurs

4

2011/C 301/06

Ny nationell sida på euromynt som ska sättas i omlopp

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 301/07

Offentliggörande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

6

2011/C 301/08

Förteckning över de myndigheter som är behöriga för tillämpningen av rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (Artikel 4.1 i rådets direktiv 2010/24/EU) – Gäller från och med 2010

7


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 301/09

Ansökningsomgång för 2012 års arbetsprogram för ”Idéer” i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

10

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 301/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company) (1)

11

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 301/11

Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG – Förlängning av tidsfrist – Ansökan från en upphandlande enhet

12


 

Rättelser

2011/C 301/12

Rättelse till meddelande till de personer som omfattas av de åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/235/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut 2011/667/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 359/2011, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1000/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (EUT C 299 av den 11.10.2011)

13


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top