EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:264:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 264, 8 september 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.264.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 264

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
8 september 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 264/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6342 – UPM-Kymmene/Myllykoski Paper) (1)

1

2011/C 264/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6231 – KKR/Capsugel) (1)

1


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska kommissionen

2011/C 264/03

Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

2

2011/C 264/04

Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 264/05

Eurons växelkurs

10

2011/C 264/06

Senaste offentliggörandet av andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning samt av förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionenEUT C 189 av den 29.6.2011

11

2011/C 264/07

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

12

2011/C 264/08

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

15

2011/C 264/09

Meddelande från kommissionen om den kvantitet för vilken ingen licensansökan lämnats in och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 januari 2012–31 mars 2012 inom ramen för vissa kvoter som gemenskapen öppnat för fjäderfäkött (1)

19

 

Revisionsrätten

2011/C 264/10

Särskild rapport nr 6/2011 Var de turistprojekt som medfinansierades av Eruf ändamålsenliga?

20

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 264/11

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

21


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 264/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV) (1)

23

2011/C 264/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6351 – ILVA/Taranto Energia) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

24

2011/C 264/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6280 – Procter & Gamble/Teva OTC business) (1)

25


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top