Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:220:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 220, 26 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.220.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 220

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
26 juli 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2011/C 220/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 220/02

Medlemsstaternas genomförande av artiklarna 35, 36, 43, 55 och 64 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser (auktioneringsförordningen) och deras relevans för förordnande av auktionsplattformar enligt artikel 26 i den förordningen – Öppenhetsåtgärder för dokument som avser anbudsförfarandet enligt artikel 92 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget och artikel 130.1 i dess genomförandebestämmelser som utbyts mellan kommissionen och medlemsstaterna vid förordnande av en gemensam auktionsövervakare enligt artikel 24 i auktioneringsförordningen och förordnande av auktionsplattformar enligt artikel 26 i den förordningen

12


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 220/03

Eurons växelkurs

16


 

Rättelser

2011/C 220/04

Rättelse till ansökningsomgång enligt det fleråriga arbetsprogrammet 2011 för bidrag till projekt avseende det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för perioden 2007–2013 (EUT C 187 av den 28.6.2011)

17


SV

 

Top