Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:215:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 215, 21 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.215.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 215

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
21 juli 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Rådet

2011/C 215/01

Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Irlands nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Irlands uppdaterade stabilitetsprogram för 2011–2015

1

2011/C 215/02

Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Italiens nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Italiens uppdaterade stabilitetsprogram för 2011–2014

4

2011/C 215/03

Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Lettlands nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Lettlands uppdaterade konvergensprogram för 2011–2014

8

2011/C 215/04

Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Maltas nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Maltas uppdaterade stabilitetsprogram för 2011–2014

10

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2011/C 215/05

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannenom förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget

13


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 215/06

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

19

2011/C 215/07

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

21

2011/C 215/08

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6274 – Bridgepoint/Eurazeo/Foncia Groupe) (2)

25

2011/C 215/09

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6265 – CSN/AG Cementos Balboa/Corrugados Azpeitia/Corrugados Lasao/Stahlwerk Thüringen) (2)

25


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 215/10

Eurons växelkurs

26

2011/C 215/11

Kommissionens meddelande om datum för ikraftträdande av de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation mellan Europeiska unionen, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet

27

2011/C 215/12

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)  (2)

29


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

EFTA-domstolen

2011/C 215/13

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur av den 25 mars 2011 i målet Grund, elli- og hjúkrunarheimili mot Lyfjastofnun (Islands läkemedelsmyndighet) (Mål E-7/11)

31

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 215/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6295 – CVC/Ande/Delachaux) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (2)

32

2011/C 215/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6309 – Macquarie Group/Airwave Solutions) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (2)

33


 


 

(1)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

 

(2)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top