Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:212:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 212, 19 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.212.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 212

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
19 juli 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Rådet

2011/C 212/01

Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Spaniens nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Spaniens uppdaterade stabilitetsprogram för 2011–2014

1

2011/C 212/02

Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Tjeckiens nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Tjeckiens uppdaterade konvergensprogram för 2011–2014

5

2011/C 212/03

Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Tysklands nationella reformprogram för 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Tysklands uppdaterade stabilitetsprogram för 2011–2014

9

2011/C 212/04

Rådets rekommendation av den 12 juli 2011 om Nederländernas nationella reformprogram 2011 och om avgivande av rådets yttrande om Nederländernas uppdaterade stabilitetsprogram för 2011–2015

13

 

YTTRANDEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 212/05

Kommissionens yttrande av den 15 juli 2011 om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från Stoneyhillanläggningen för rengöring och deponering av naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) i Aberdeenshire, Skottland, Förenade kungariket, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

16


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 212/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter) (1)

18

2011/C 212/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6191 – Birla/Columbian Chemicals) (1)

18


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2011/C 212/08

Meddelande till de personer på vilka de åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/145/Gusp och rådets förordning (EG) nr 1763/2004 är tillämpliga

19

2011/C 212/09

Meddelande till personer, grupper och enheter på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagan till rådets förordning (EU) nr 687/2011)

20

 

Europeiska kommissionen

2011/C 212/10

Eurons växelkurs

21


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 212/11

Förslagsinfordran – Stöd till åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken – Genomförande år 2012 av informationsåtgärder inom ramen för budgetrubrik 05 08 06

22

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 212/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6299 – KKR/Sorgenia/Sorgenia France) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

36

2011/C 212/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6238 – RREEF/SMAG/OHL – Arenales) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

37


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top