Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:204:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 204, 9 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.204.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 204

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
9 juli 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 204/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 194, 2.7.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 204/02

Mål C-47/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG)

2

2011/C 204/03

Mål C-50/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt)

2

2011/C 204/04

Mål C-51/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG)

3

2011/C 204/05

Mål C-52/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Notarier — Direktiv 2005/36/EG)

3

2011/C 204/06

Mål C-53/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG och direktiv 2005/36/EG)

4

2011/C 204/07

Mål C-54/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG och direktiv 2005/36/EG)

4

2011/C 204/08

Mål C-61/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG)

5

2011/C 204/09

Mål C-83/09 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Förbundsrepubliken Tyskland och Land Sachsen-Anhalt (Överklagande — Statligt stöd — Artikel 88.2 och 88.3 EG — Förordning (EG) nr 659/1999 — Beslut om att inte göra invändningar — Talan om ogiltigförklaring — Sakprövningsförutsättningar — Grunder för ogiltigförklaring som kan åberopas — Begreppet berörd part — Konkurrensförhållande — Villkoret berörd — Inköpsmarknad)

5

2011/C 204/10

Mål C-115/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Tyskland) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. mot Bezirksregierung Arnsberg (Direktiv 85/337/EEG — Miljökonsekvensbedömning — Århuskonventionen — Direktiv 2003/35/EG — Rätt till rättslig prövning — Icke-statliga miljöskyddsorganisationer)

6

2011/C 204/11

Mål C-176/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 maj 2011 — Storhertigdömet Luxemburg mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Direktiv 2009/12/EG — Flygplatsavgifter — Tillämpningsområde — Flygplatser där den årliga trafiken uppgår till över fem miljoner passagerarrörelser per år och flygplatser i varje medlemsstat som har det högsta antalet passagerarrörelser per år — Giltighet — Principerna om likabehandling, proportionalitet och subsidiaritet)

6

2011/C 204/12

Mål C-376/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Malta (Fördragsbrott — Förordning (EG) nr 2037/2000 — Artiklarna 4.4 v och 16 — Skyldighet att avveckla brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller haloner på användningsområden som inte är av avgörande betydelse ombord på fartyg — Undantag — Användningsområden som är av avgörande betydelse för halonerna 1301 och 2402)

7

2011/C 204/13

Mål C-410/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy — Republiken Polen) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. mot Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Akt om villkoren för anslutning till Europeiska unionen — Artikel 58 — Direktiv 2002/21/EG — Kommissionens riktlinjer — Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning på en medlemsstats språk — Fråga huruvida dessa riktlinjer får göras gällande mot enskilda)

7

2011/C 204/14

Mål C-441/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Tillämpning av en reducerad skattesats — Levande djur som normalt är avsedda att användas vid framställning av livsmedel för människor och djur — Leveranser, import och förvärv av vissa levande djur, framförallt hästar)

8

2011/C 204/15

Mål C-452/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Corte di Appello di Firenze — Italien) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassale mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direktiv 82/76/EEG — Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster — Läkare — Erhållande av specialistkompetens — Ersättning under utbildningen — Rätten till betalning av periodiska ersättningar preskriberas efter fem år)

8

2011/C 204/16

Mål C-453/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Tillämpning av en reducerad skattesats — Levande djur som normalt används för framställning av livsmedel för människors och djurs konsumtion — Leveranser, import och förvärv inom gemenskapen av vissa levande djur, i synnerhet hästar)

9

2011/C 204/17

Mål C-122/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Marknadsdomstolen (Sverige)) — Konsumentombudsmannen mot Ving Sverige AB (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2005/29/EG — Artiklarna 2 i och 7.4 — Kommersiellt meddelande publicerat i en dagstidning — Begreppet köperbjudande — Frånpris — Information som ska lämnas i ett köperbjudande)

9

2011/C 204/18

Mål C-184/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland)) — Mathilde Grasser mot Freistaat Bayern (Direktiv 91/439/EEG — Ömsesidigt erkännande av körkort — Körkort som utfärdats av en medlemsstat i strid med bosättningsvillkoret — Värdmedlemsstatens vägran att erkänna körkortet enbart på grund av att bosättningsvillkoret åsidosatts)

10

2011/C 204/19

Förenade målen C-256/10 och C-261/10: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien)) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) mot Gerardo García SL (Direktiv 2003/10/EG — Insatsvärden för exponering — Buller — Hörselskydd — Ändamålsenlig verkan)

11

2011/C 204/20

Mål C-308/10 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 maj 2011 — Union Investments Privatfonds GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Unicre-Cartão International De Crédito SA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 74.2 — Bevis till stöd för invändningen som inte ingetts inom föreskriven tid — Beaktas inte — Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning)

11

2011/C 204/21

Mål C-423/10: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 18 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf, Tyskland) — Delphi Deutschland mot Hauptzollamt Düsseldorf (Gemensamma tulltaxan — Kombinerade nomenklaturen — Tullklassificering — Elektriska anslutningsdon — Undernummer 8536 69 — Stickproppar och uttag)

12

2011/C 204/22

Mål C-133/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18 mars 2011 — Folien Fischer AG och Fofitec AG mot RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Mål C-151/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 28 mars 2011 — Condor Flugdienst GmbH mot Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Mål C-152/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht München (Tyskland) den 28 mars 2011 — Johann Odar mot Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Mål C-160/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 1 april 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. mot Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Mål C-175/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 13 april 2011 — HID, BA mot Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

14

2011/C 204/27

Mål C-190/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberste Gerichtshof (Österrike) den 22 april 2011 — Daniela Mühlleitner mot Ahmad Yusufi och Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Mål C-193/11: Talan väckt den 20 april 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

15

2011/C 204/29

Mål C-200/11 P: Överklagande ingett den 28 april 2011 av Republiken Italien av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 3 februari 2011 i mål T-3/09, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen

15

2011/C 204/30

Mål C-201/11 P: Överklagande ingett den 27 april 2011 av Union of European Football Associations (UEFA) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 februari 2011 i mål T-55/08, Union of European Football Associations (UEFA) mot Europeiska kommissionen

16

2011/C 204/31

Mål C-231/11 P: Överklagande ingett den 13 maj 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen meddelade den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/07 – T-124/07, Siemens AG Österreich m. fl mot kommissionen

17

2011/C 204/32

Mål C-232/11 P: Överklagande ingett den 16 maj 2011 av Siemens Transmission & Distribution Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 mars 2011 i mål T-122/07–T-124/07, Siemens AG Österreich m.fl. mot kommissionen

18

2011/C 204/33

Mål C-233/11 P: Överklagande ingett den 16 maj 2011 av Siemens Transmissions & Distributions SA och Nuova Magrini Galileo SpA av den dom som tribunalen meddelade den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/08–T-124/07, Siemens AG Österreich m.fl. mot kommissionen

18

 

Tribunalen

2011/C 204/34

Förenade målen T-109/05 och T-444/05: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — NLG mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar rörande uppgifter om kostnader som följer av skyldigheter avseende offentliga tjänster i fråga om statligt stöd — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Undantag avseende skyddet för tredje parts affärsintressen — Affärshemlighet — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Handlingar som härrör från en medlemsstat)

20

2011/C 204/35

Mål T-250/08: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Batchelor mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som utväxlats i samband med en bedömning av huruvida åtgärder som vidtagits rörande utförandet av sändningsverksamhet för television är förenliga med gemenskapsrätten — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Undantag som avser skyddet för beslutsförfarandet — Undantag som avser skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner)

20

2011/C 204/36

Mål T-397/09: Tribunalens dom av den 25 maj 2011 — Prinz von Hannover mot harmoniseringsbyrån (Framställning av vapen) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke som föreställer ett vapen — Absolut registreringshinder — Efterbildning, ur heraldisk synpunkt, av ett statsemblem — Artikel 7.1 h i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 6 ter i Pariskonventionen)

21

2011/C 204/37

Mål T-408/09: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — ancotel mot harmoniseringsbyrån — Acotel (ancotel.) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket ancotel — Det äldre figurmärket — ACOTEL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Omsättningskrets)

21

2011/C 204/38

Mål T-422/09: Tribunalens dom av den 25 maj 2011 — São Paulo Alpargatas mot harmoniseringsbyrån — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BAHIANAS LAS ORIGINALES — De äldre gemenskapsfigurmärkena och nationella figurmärkena havaianas samt det äldre nationella ordmärket HAVAIANAS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2011/C 204/39

Mål T-144/10: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Space Beach Club mot harmoniseringsbyrån — Flores Gómez (SpS space of sound) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket SpS space of sound — De äldre nationella figurmärkena och de äldre gemenskapsfigurmärkena space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD och space DANCE samt det äldre nationella ordmärket SPACE VIVA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2011/C 204/40

Mål T-161/10: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Longevity Health Products mot harmoniseringsbyrån — Tecnifar (E-PLEX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket E-PLEX — Det äldre nationella ordmärket EPILEX — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2011/C 204/41

Mål T-392/10: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Euro-Information mot harmoniseringsbyrån (EURO AUTOMATIC CASH) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EURO AUTOMATIC CASH — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

23

2011/C 204/42

Mål T-210/09: Tribunalens beslut av den 19 maj 2011 — Formenti Seleco mot kommissionen (Associeringsavtalet EEG-Turkiet — Import av färg-TV-apparater härrörande från Turkiet — Skadeståndstalan — Preskription — Avvisning)

23

2011/C 204/43

Mål T-226/10: Tribunalens beslut av den 23 maj 2011 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Sökanden har företrätts av advokater som inte har ställning som tredjeman — Avvisning)

23

2011/C 204/44

Mål T-217/11: Talan väckt den 18 april 2011 — Staelen mot Europeiska ombudsmannen

24

2011/C 204/45

Mål T-233/11: Talan väckt den 28 april 2011 — Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

24

2011/C 204/46

Mål T-237/11: Talan väckt den 4 maj 2011 — Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Mål T-239/11: Talan väckt den 3 maj 2011 — Sigma Alimentos Exterior mot kommissionen

26

2011/C 204/48

Mål T-240/11: Talan väckt den 4 maj 2011 — L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Mål T-249/11: Talan väckt den 10 maj 2011 — Sanco mot harmoniseringsbyrån — Marsalman (bild av en kyckling)

27

2011/C 204/50

Mål T-256/11: Talan väckt den 20 maj 2011 — Ezz m.fl. mot rådet

28

2011/C 204/51

Mål T-206/96: Tribunalens beslut av den 17 maj 2011 — Van Bennekom mot rådet och kommissionen

28

2011/C 204/52

Mål T-207/96: Tribunalens beslut av den 17 maj 2011 — Van Rossum mot Rådet och Kommissionen

29

2011/C 204/53

Mål T-385/10: Tribunalens beslut av den 19 maj 2011 — ArcelorMittal Wire France e.a mot Kommissionen

29

 

Personaldomstolen

2011/C 204/54

Mål F-34/11: Talan väckt den 4 april 2011 — ZZ mot Europol

30

2011/C 204/55

Mål F-54/11: Talan väckt den 4 maj 2011 — ZZ mot Europeiska ombudsmannen

30


SV

 

Top