EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:203:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 203, 9 juli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.203.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 203

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
9 juli 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 203/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) (1)

1

2011/C 203/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) (1)

1

2011/C 203/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) (1)

2


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

 

Europeiska centralbanken

2011/C 203/04

Europeiska centralbankens yttrande av den 19 maj 2011 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (CON/2011/44)

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 203/05

Eurons växelkurs

11

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 203/06

Offentliggörande i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

12

2011/C 203/07

Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 316, 28.12.2007, s. 1, EUT C 134, 31.5.2008, s. 16, EUT C 177, 12.7.2008, s. 9, EUT C 200, 6.8.2008, s. 10, EUT C 331, 31.12.2008, s. 13, EUT C 3, 8.1.2009, s. 10, EUT C 37, 14.2.2009, s. 10, EUT C 64, 19.3.2009, s. 20, EUT C 99, 30.4.2009, s. 7, EUT C 229, 23.9.2009, s. 28, EUT C 263, 5.11.2009, s. 22, EUT C 298, 8.12.2009, s. 17, EUT C 74, 24.3.2010, s. 13, EUT C 326, 3.12.2010, s. 17, EUT C 355, 29.12.2010, s. 34, EUT C 22, 22.1.2011, s. 22, EUT C 37, 5.2.2011, s. 12, EUT C 149, 20.5.2011, s. 8; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17)

14

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Europeiska kommissionen

2011/C 203/08

Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 19, EUT C 153, 6.7.2007, s. 22, EUT C 182, 4.8.2007, s. 18, EUT C 57, 1.3.2008, s. 38, EUT C 134, 31.5.2008, s. 19, EUT C 37, 14.2.2009, s. 8, EUT C 35, 12.2.2010, s. 7, EUT C 304, 10.11.2010, s. 5, EUT C 24, 26.1.2011, s. 6, EUT C 157, 27.5.2011, s. 8)

16


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Rådet

2011/C 203/09

Öppen inbjudan – Europeiskt samarbete inom vetenskap och teknik (COST)

17

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 203/10

Meddelande från miljöministeriet i Tjeckien i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

19

2011/C 203/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

20

2011/C 203/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

21

2011/C 203/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) (1)

22


 

Rättelser

2011/C 203/14

Rättelse till tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (EUT C 187 av den 28.6.2011)

23


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top