Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:173:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 173, 11 juni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.173.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 173

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
11 juni 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 173/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 160, 28.5.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 173/02

Förenade målen C-201/09 P och C-216/09 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 mars 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, tidigare Arcelor Luxembourg SA mot Europeiska kommissionen, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, tidigare Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, tidigare Arcelor International SA (C-201/09 P) och Europeiska kommissionen mot ArcelorMittal Luxembourg SA, tidigare Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, tidigare Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P) (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Gemenskapsmarknaden för stålbalkar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 — Kommissionens behörighet — Ansvar för överträdelsen — Rättskraft — Rätten till försvar — Preskription — Begreppet preskriptionstiden upphör tillfälligt att löpa — Allmängiltig verkan (erga omnes) eller verkan mellan parterna (inter partes) — Bristande motivering)

2

2011/C 173/03

Mål C-321/09 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 april 2011 — Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — EUGFJ — Utgifter som undantagits från gemenskapsfinansiering på grund av åsidosättande av gemenskapsbestämmelserna — Utgifter som betalats av Republiken Grekland)

2

2011/C 173/04

Mål C-432/10: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 20 januari 2011 — (begäran om förhandsavgörande av Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien)) — brottmål mot Aboulkacem Chihabi m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Uppenbart att begäran skall avvisas)

3

2011/C 173/05

Mål C-90/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 25 februari 2011 — Alfred Strigl mot Deutsches Patent- und Markenamt

3

2011/C 173/06

Mål C-91/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 25 februari 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH mot Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, ytterligare deltagare i målet: Deutsches Patent- und Markenamt

4

2011/C 173/07

Mål C-99/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht den 2 mars 2011 — Förbundsrepubliken Tyskland mot Z

4

2011/C 173/08

Mål C-112/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandsgericht Köln (Tyskland) den 4 mars 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH mot Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

5

2011/C 173/09

Mål C-136/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Schienen-Control Kommission Wien (Österrike) den 18 mars 2011 — Westbahn Management GmbH mot ÖBB Infrastruktur AB

5

2011/C 173/10

Mål C-154/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 29 mars 2011 — Ahmed Mahamdia mot Demokratiska folkrepubliken Algeriet

6

2011/C 173/11

Mål C-157/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Napoli (Italien) den 31 mars 2011 — Giuseppe Sibilio mot Comune di Afragola

6

2011/C 173/12

Mål C-159/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 1 april 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce mot Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. — Università di Salento

6

2011/C 173/13

Mål C-161/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Trani (Italien) den 1 april 2011 — Cosimo Damiano Vino mot Poste Italiane SpA

7

2011/C 173/14

Mål C-166/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Oviedo (Spanien) den 5 april 2011 — Angel Lorenzo González Alonso mot Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

7

2011/C 173/15

Mål C-167/11 P: Överklagande ingett den 5 april 2011 av Cantiere navale De Poli SpA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 3 februari 2011 i mål T-584/08, Cantiere navale De Poli mot kommissionen

7

2011/C 173/16

Mål C-169/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Frosinone (Italien) den 7 april 2011 — brottmål mot Patrick Conteh

8

2011/C 173/17

Förenade målen C-18/10 och C-37/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 16 februari 2011 — (begäran om förhandsavgörande av Landgericht Berlin — Tyskland) — Agrargenossenschaft Münchenhofe e.G. (C-18/10) och Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) mot BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

8

2011/C 173/18

Mål C-154/10 P: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 februari 2011 — Nokia Oyj mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Medion AG

9

2011/C 173/19

Mål C-312/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Landesarbeitsgericht Köln — Tyskland) — Land Nordrhein-Westfalen mot Melanie Klinz

9

2011/C 173/20

Mål C-407/10: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning av den 28 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Estland

9

2011/C 173/21

Mål C-470/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

9

 

Tribunalen

2011/C 173/22

Mål T-395/10: Tribunalens beslut av den 12 april 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Tyst beslut om nekad tillgång — Uttryckligt beslut antaget efter talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

10

2011/C 173/23

Mål T-478/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd för folkhälsan — Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

10

2011/C 173/24

Mål T-479/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd för folkhälsan — Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder — Ej personligen berörd — Avvisning)

10

2011/C 173/25

Mål T-480/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd av människors hälsa — Genetiskt modifierade livsmedel och föda för djur — Inte personligt berörd — Avvisning)

11

2011/C 173/26

Mål T-481/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd för människors hälsa — Genetiskt modifierade livsmedel och foder — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Avvisning)

11

2011/C 173/27

Mål T-482/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd av människors hälsa — Genetiskt modifierade livsmedel och föda för djur — Inte personligt berörd — Avvisning)

12

2011/C 173/28

Mål T-502/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd för människors hälsa — Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Avvisning)

12

2011/C 173/29

Mål T-90/11: Talan väckt den 18 februari 2011 — ONP m.fl. mot kommissionen

13

2011/C 173/30

Mål T-195/11: Talan väckt den 4 april 2011 — Cahier m.fl. mot rådet och kommissionen

14

2011/C 173/31

Mål T-146/97: Tribunalens beslut av den 8 april 2011 — Bakkers mot Rådet och kommissionen

15

2011/C 173/32

Mål T-31/08: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Quantum mot harmoniseringsbyrån — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

15

2011/C 173/33

Mål T-371/10: Tribunalens beslut av den 15 april 2011 — Amor mot harmoniseringsbyrån — Jablonex Group (AMORIKE)

15

 

Personaldomstolen

2011/C 173/34

Mål F-28/11: Talan väckt den 14 mars 2011 — ZZ mot rådet

16

2011/C 173/35

Mål F-29/11: Talan väckt den 21 mars 2011 — ZZ mot kommissionen

16

2011/C 173/36

Mål F-37/11: Talan väckt den 5 april 2011 — ZZ mot kommissionen

16


SV

 

Top