EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:159:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 159, 28 maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.159.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 159

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
28 maj 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 159/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2011/C 159/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

5

2011/C 159/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

8

2011/C 159/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5047 – REWE/ADEG) (2)

9


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

 

Europeiska centralbanken

2011/C 159/05

Europeiska Centralbankens Yttrande av den 4 maj 2011 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (CON/2011/42)

10


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2011/C 159/06

Rådets beslut av den 20 maj 2011 om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

17

 

Europeiska kommissionen

2011/C 159/07

Eurons växelkurs

18

2011/C 159/08

Meddelande från kommissionen om den kvantitet för vilken ingen licensansökan lämnats in och som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober 2011–31 december 2011 inom ramen för vissa kvoter som gemenskapen öppnat för fjäderfäprodukter

19

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 159/09

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

20

2011/C 159/10

Offentliggörande i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

22

2011/C 159/11

Anmälan enligt artikel 114.4, 114.5 och 114.6 i EUF-fördraget – begäran om tillstånd att bibehålla eller införa nationella bestämmelser som är strängare än harmoniserade EU-bestämmelser (2)

23


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 159/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6168 – RBI/EFG Eurobank/JV) (2)

26


 


 

(1)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

 

(2)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top