EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:152:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 152, 21 maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.152.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 152

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
21 maj 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 152/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 145, 14.5.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 152/02

Mål C-400/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 24 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Etableringsfrihet — Artikel 43 EG — Nationell lagstiftning om etablering av butiker i Katalonien — Restriktioner — Skäl — Proportionalitet)

2

2011/C 152/03

Mål C-565/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Artiklarna 43 EG och 49 EG — Advokater — Skyldighet att iaktta obligatoriska maxtaxor i fråga om arvoden — Hinder för tillträde till marknaden — Föreligger inte)

3

2011/C 152/04

Mål C-96/09 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 mars 2011 — Anheuser-Busch, Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.4 — Ansökan om registrering av ord- och figurmärket BUD — Invändning — Den geografiska härkomstbeteckningen ”bud” — Skydd enligt Lissabonöverenskommelsen och enligt mellan två medlemsstater ingångna bilaterala avtal — Användning i näringsverksamhet — Kännetecken vars omfattning är mer än bara lokal)

3

2011/C 152/05

Mål C-119/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 april 2011 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable mot Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2006/123/EG — Artikel 24 — Förbud mot totalförbud mot marknadskommunikation från reglerade yrken — Revisorsyrket — Förbud mot hemförsäljning)

4

2011/C 152/06

Mål C-352/09 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 mars 2011 — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, tidigare ThyssenKrupp Stainless AG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Gemenskapsmarknaden för platta produkter av rostfritt stål — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 — Kommissionens behörighet — Principen nulla poena sine lege och principen om rättskraft — Rätten till försvar — Ansvar för överträdelsen — Ansvarsövergång genom en förklaring — Preskription — Samarbete under det administrativa förfarandet)

4

2011/C 152/07

Mål C-369/09 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 24 mars 2011 — ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (tidigare Majatek Hutniczy sp z o.o.) mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Statligt stöd — Kommissionens beslut — Konstaterande att ett stöd är oförenligt med den gemensamma marknaden — Förordnande om att stödet ska återkrävas — Rättsäkerhetsprincipen och principen om förbud mot retroaktiv tillämpning — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Fastställande av en lämplig tillämplig räntesats på det stöd som ska återkrävas)

5

2011/C 152/08

Mål C-407/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 31 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Underlåtenhet att följa en av domstolen meddelad dom — Ekonomiska sanktioner — Föreläggande av ett schablonbelopp)

5

2011/C 152/09

Mål C-424/09: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 april 2011 (begäran om förhandsavgörande från Symvoulio tis Epikrateias — Grekland) — Christina Ioanni Toki mot Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (Direktiv 89/48/EEG — Artikel 3 första stycket a och b — Erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning — Miljöingenjör — Yrkesverksamhet som betraktas som reglerad yrkesverksamhet — Ordningen för erkännande är tillämplig — Begreppet yrkeserfarenhet)

6

2011/C 152/10

Mål C-435/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 24 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Direktiv 85/337/EEG — Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt — Urvalskriterier — Fastställelse av gränsvärden — Projektets omfattning)

6

2011/C 152/11

Mål C-450/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 31 mars 2011 (begäran om förhandsavgörande från Niedersächsisches Finanzgericht — Tyskland) — Ulrich Schröder mot Finanzamt Hameln (Fri rörlighet för kapital — Direkt beskattning — Beskattning av inkomst som härrör från uthyrning av fast egendom — Avdragsrätt för periodiska utbetalningar till en förälder inom ramen för ett förskott på arv — Krav på obegränsad skattskyldighet i den ifrågavarande medlemsstaten)

7

2011/C 152/12

Mål C-546/09: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 31 mars 2011 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad — Bulgarien) — Aurubis Balgaria AD mot Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, tidigare Nachalnik na Mitnitsa Sofia (Tullkodexen — Tull — Tullskuld vid import — Dröjsmålsränta — Period under vilken dröjsmålsränta kan debiteras — Kompensationsräntor)

7

2011/C 152/13

Mål C-552/09 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 24 mars 2011 — Ferrero SpA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Gemenskapsfigurmärket TiMi KiNDERJOGHURT — Det äldre ordmärket KINDER — Ogiltighetsförfarande — Artikel 52.1 a — Artikel 8.1 b och 8.5 — Bedömning av känneteckenslikhet — Varumärkesfamilj)

8

2011/C 152/14

Mål C-50/10: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 31 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 2008/1/EG — Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar — Villkor för tillstånd för befintliga anläggningar)

8

2011/C 152/15

Mål C-365/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 24 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien (Fördragsbrott — Föroreningskontroll — Gränsvärden för koncentrationen av PM10 i luften)

9

2011/C 152/16

Mål C-375/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 24 mars 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2007/36/EG — Utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag — Underlåtenhet att införliva direktivet inom föreskriven frist)

9

2011/C 152/17

Mål C-53/11 P: Överklagande ingett den 7 februari 2011 av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 24 november 2010 i mål T-137/09, Nike International mot harmoniseringsbyrån — Muñoz Molina (R 10)

10

2011/C 152/18

Mål C-78/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 22 februari 2011 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) mot Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA) m.fl.

10

2011/C 152/19

Mål C-87/11 P: Överklagande ingett den 25 februari 2011 av Fidelio KG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 december 2010 i mål T-286/08, Fidelio KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

10

2011/C 152/20

Mål C-89/11 P: Överklagande ingett den 25 februari 2011 av E.ON Energie AG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 15 december 2010 i mål T-141/08, E.ON Energie AG mot kommissionen

11

2011/C 152/21

Mål C-96/11 P: Överklagande ingett den 1 mars 2011 av August Storck KG av den dom som tribunalen meddelade den 17 december 2010 i mål T-13/09, August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

12

2011/C 152/22

Mål C-114/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 7 mars 2011 — Staatsecretaris van Financïen, övrig deltagare i rättegången: U. Notermans-Boddenberg

13

2011/C 152/23

Mål C-115/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Republiken Polen) den 2 mars 2011 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

13

2011/C 152/24

Mål C-116/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av des Sąd Rejonowy Poznań (Republik Polen) den 7 mars 2011 — Bank Handlowy, Ryszard Adamiak, Christianapol sp. z o. o.

14

2011/C 152/25

Mål C-121/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 8 mars 2011 — Association sans but lucratif PRO-BRAINE (A.S.B.L.), Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere mot Commune de Braine-le-Châteauden

14

2011/C 152/26

Mål C-126/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie van België (Belgien) den 10 mars 2011 — Inno nv mot Unie van zelfstandige ondernemers vzw (UNIZO), Organisatie voor de zelfstandige modedetailhandel vzw (Mode Unie), Couture Albert bvba

15

2011/C 152/27

Mål C-127/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeidshof te Antwerpen (Belgien) den 11 mars 2011 — Aldegonda van den Booren mot Rijksdienst voor Pensioenen

15

2011/C 152/28

Mål C-140/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 21 mars 2011 — brottmål mot Demba Ngagne

16

2011/C 152/29

Mål C-141/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Södertörns tingsrätt (Sverige) den 21 mars 2011 — Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB

16

2011/C 152/30

Mål C-144/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Giudice di pace di Mestri (Italien) den 24 mars 2011 — brottmål mot Asad Abdallah

17

2011/C 152/31

Mål C-147/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Förenade kungariket) den 25 mars 2011 — Secretary of State for Work and Pensions mot Lucja Czop

17

2011/C 152/32

Mål C-148/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Förenade kungariket) den 25 mars 2011 — Secretary of State for Work and Pensions mot Margita Punakova

18

 

Tribunalen

2011/C 152/33

Mål T-84/08: Tribunalens dom av den 7 april 2011 — Intesa Sanpaolo mot harmoniseringsbyrån — MIP Metro (COMIT) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket COMIT — Det äldre nationella figurmärket Comet — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 216/96)

19

2011/C 152/34

Mål T-12/09: Tribunalens dom av den 7 april 2011 — Gruber mot harmoniseringsbyrån (Run the globe) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Run the globe — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

19

2011/C 152/35

Mål T-239/09 P: Tribunalens beslut av den 4 april 2011 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — En institutions beslut att inte inleda några undersökningar — Administrativt förfarande — Skadeståndstalan — Uppenbart att det i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundat)

19

2011/C 152/36

Mål T-392/09 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 2 mars 2011 — 1. garantovaná a.s. mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Kommissionens beslut att påföra böter — Bankgaranti — Begäran om uppskov med verkställigheten — Fumus boni juris — Ekonomisk skada — Exceptionella omständigheter — Brådska — Avvägning mellan berörda intressen — Delvis och villkorligt uppskov)

20

2011/C 152/37

Mål T-15/10: Tribunalens beslut av den 25 mars 2011 — Noko Ngele mot kommissionen m.fl. (Utomobligatoriskt ansvar — Talan delvis väckt vid en obehörig domstol — Talan kan delvis inte tas upp till sakprövning — Inget orsakssamband — Uppenbart att talan delvis saknar rättslig grund — Artiklarna 111 och 114 i tribunalens rättegångsregler)

20

2011/C 152/38

Mål T-36/10: Tribunalens beslut av den 24 mars 2011 — International Hilfsfonds mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar rörande avtalet LIEN 97-2011 — Besked angående en ursprunglig ansökan — Tidsfrist för väckande av talan — Uppenbart att talan ska avvisas — Tyst beslut om nekad tillgång — Berättigat intresse av att få saken prövad — Uttryckligt beslut antaget efter att talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

21

2011/C 152/39

Mål T-71/10 R II: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 8 april 2011 — Xeda International mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Direktiv 91/414/EEG — Beslut att inte införa difenylamin i bilaga I till direktiv 91/414 — Ytterligare ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

21

2011/C 152/40

Mål T-484/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 februari 2011 — Gas Natural Fenosa SDG mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Ersättning för tillkommande produktionskostnader för elproducenter på grund av skyldigheten att tillhandahålla en offentlig tjänst i form av produktion av en viss mängd elektricitet från inhemskt kol och genomförande av en prioriteringsordning till fördel för dessa producenter — Beslut att inte göra invändningar — Begäran om uppskov med verkställigheten — Fumus boni juris — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte — Intresseavvägning)

22

2011/C 152/41

Mål T-486/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 februari 2011 — Iberdrola mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Ersättning för att täcka ytterligare produktionskostnader som vissa elproducenter har till följd av skyldigheten, inom ramen för allmännyttiga tjänster, att producera vissa kvantiteter el från inhemskt kol och genomförande av en prioriteringsordning till fördel för dessa producenter — Beslut att inte framställa några invändningar — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Fumus boni juris — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte — Intresseavvägning)

22

2011/C 152/42

Mål T-490/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 februari 2011 — Endesa och Endesa Generación mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Ersättning för tillkommande produktionskostnader för elproducenter på grund av skyldigheten att tillhandahålla en offentlig tjänst i form av produktion av en viss mängd elektricitet från inhemskt kol och genomförande av en prioriteringsordning till fördel för dessa producenter — Beslut att inte göra invändningar — Begäran om uppskov med verkställigheten — Fumus boni juris — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte — Intresseavvägning)

23

2011/C 152/43

Mål T-135/11: Talan väckt den 4 mars 2011 — Clorox mot harmoniseringsbyrån — Industrias Alen (CLORALEX)

23

2011/C 152/44

Mål T-143/11: Talan väckt den 9 mars 2011 — Consorzio vino Chianti Classico mot harmoniseringsbyrån (emblem med en målning av en tupp)

24

2011/C 152/45

Mål T-164/11: Talan väckt den 16 mars 2011 — Reddig mot harmoniseringsbyrån (Formen på knivskaft)

25

2011/C 152/46

Mål T-165/11: Talan väckt den 11 mars 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam mot harmoniseringsbyrån — Investimust (COLLEGE)

25

2011/C 152/47

Mål T-176/11: Talan väckt den 14 mars 2011 — Carbunión mot rådet

26

2011/C 152/48

Mål T-179/11: Talan väckt den 18 mars 2011 — Sport Eybl & Sports Experts mot harmoniseringsbyrån — Seven (SEVEN SUMMITS)

27

2011/C 152/49

Mål T-180/11: Talan väckt den 23 mars 2011 — Chivas mot harmoniseringsbyrån (Glencairn Scotch Whisky) (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

27

2011/C 152/50

Mål T-181/11: Talan väckt den 23 mars 2011 — Chivas mot harmoniseringsbyrån — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)

28

2011/C 152/51

Mål T-182/11: Talan väckt den 28 mars 2011 — Dacoury-Tabley mot rådet

29

2011/C 152/52

Mål T-187/11: Talan väckt den 30 mars 2011 — Trabelsi m.fl. mot rådet

29

2011/C 152/53

Mål T-189/11: Talan väckt den 24 mars 2011 — Peter Yordanov mot harmoniseringsbyrån — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)

30

2011/C 152/54

Mål T-192/11: Talan väckt den 31 mars 2011 — Seka Yapo m.fl. mot rådet

30

2011/C 152/55

Mål T-193/11: Talan väckt den 31 mars 2011 — Ahoua-N’Guetta m.fl. mot rådet

31

2011/C 152/56

Mål T-194/11: Talan väckt den 31 mars 2011 — Bro Grébé mot rådet

31

2011/C 152/57

Mål T-213/11 P (I): Överklagande ingett den 12 april 2011 av personalföreträdarna vid Europeiska investeringsbanken m.fl. av det beslut som ordföranden på personaldomstolens andra avdelning meddelade den 17 mars 2011 i mål F-95/10, Bömcke mot EIB

31

 

Personaldomstolen

2011/C 152/58

Mål F-7/11: Talan väckt den 2 februari 2011 — AX mot ECB

33

2011/C 152/59

Mål F-9/11: Talan väckt den 7 februari 2011 — Sabbag Afota mot rådet

33

2011/C 152/60

Mål F-24/11: Talan väckt den 7 mars 2011 — Nicolas Katrakasas mot kommissionen

33


SV

 

Top