Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:132:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 132, 3 maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.132.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 132

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
3 maj 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

470:e plenarsessionen den 15–16 mars 2011

2011/C 132/01

Resolution från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Situationen i länderna söder om Medelhavet”

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

470:e plenarsessionen den 15–16 mars 2011

2011/C 132/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Konsumenter och gränsöverskridande möjligheter på den inre marknaden”(förberedande yttrande på begäran av det ungerska ordförandeskapet)

3

2011/C 132/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeiska socialfonden efter 2013”(förberedande yttrande)

8

2011/C 132/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vilket slags grannskapspolitik behöver vi för att trygga energiförsörjningen i EU?”(förberedande yttrande på begäran av det ungerska ordförandeskapet)

15

2011/C 132/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Innovativa arbetsplatser: en källa till produktivitet och arbetstillfällen av hög kvalitet” (yttrande på eget initiativ)

22


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

470:e plenarsessionen den 15–16 mars 2011

2011/C 132/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Årlig tillväxtöversikt: vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen”KOM(2011) 11 slutlig

26

2011/C 132/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin – Innovationsunionen”KOM(2010) 546 slutlig

39

2011/C 132/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans”KOM(2010) 608 slutlig

47

2011/C 132/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG vad gäller tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer”KOM(2011) 1 slutlig – 2011/0002 (COD)

53

2011/C 132/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Unga på väg – Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen”KOM(2010) 477 slutlig

55

2011/C 132/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans”KOM(2010) 672 slutlig

63

2011/C 132/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk”KOM(2010) 597 slutlig – 2010/0298 (COD)

71

2011/C 132/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Översyn efter halva tiden av Life+-förordningen”KOM(2010) 516 slutlig

75

2011/C 132/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Översynen av gemenskapens kvicksilverstrategi”KOM(2010) 723 slutlig

78

2011/C 132/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna”KOM(2010) 767 slutlig – 2010/0370 (COD)

82

2011/C 132/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 378/2007 när det gäller reglerna för frivillig modulering av direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken”KOM(2010) 772 slutlig – 2010/0372 (COD)

87

2011/C 132/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (’förordningen om en samlad marknadsordning’)”KOM(2010) 799 slutlig – 2010/0385 (COD)

89

2011/C 132/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot bluetongue”KOM(2010) 666 slutlig – 2010/0326 (COD)

92

2011/C 132/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020”KOM(2010) 389 slutlig

94

2011/C 132/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde”KOM(2010) 475 slutlig – 2010/0253 (COD) och ”Meddelande från kommissionen om utvecklingen av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde”KOM(2010) 474 slutlig

99

2011/C 132/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna”KOM(2010) 726 slutlig

108

2011/C 132/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga” (Omarbetning) KOM(2011) 29 slutlig – 2011/0011 (COD)

113


SV

 

Top