Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:108:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 108, 7 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.108.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 108

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
7 april 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 108/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6050 – DuPont/DSM/Actamax JV) (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2011/C 108/02

Meddelande till de personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2010/656/Gusp, ändrat genom rådets beslut 2011/221/Gusp, och rådets förordning (EG) nr 560/2005, ändrad genom rådets förordning (EU) nr 330/2011 om restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

2

2011/C 108/03

Meddelande till de personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2010/656/Gusp, ändrat genom rådets beslut 2011/221/Gusp, och rådets förordning (EG) nr 560/2005, ändrad genom rådets förordning (EU) nr 330/2011 om restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

4

 

Europeiska kommissionen

2011/C 108/04

Eurons växelkurs

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 108/05

Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 192, 18.8.2007, s. 11, EUT C 271, 14.11.2007, s. 14, EUT C 57, 1.3.2008, s. 31, EUT C 134, 31.5.2008, s. 14, EUT C 207, 14.8.2008, s. 12, EUT C 331, 21.12.2008, s. 13, EUT C 3, 8.1.2009, s. 5, EUT C 64, 19.3.2009, s. 15, EUT C 198, 22.8.2009, s. 9, EUT C 239, 6.10.2009, s. 2, EUT C 298, 8.12.2009, p. 15, EUT C 308, 18.12.2009, s. 20, EUT C 35, 12.2.2010, s. 5, EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 och EUT C 103, 22.4.2010, s. 8)

6

2011/C 108/06

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd (1)

8


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 108/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6097 – Caterpillar/Bucyrus) (1)

10

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 108/08

Informationsmeddelande – Offentligt samråd – Geografiska beteckningar från Moldavien

11

2011/C 108/09

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

14

2011/C 108/10

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

19

2011/C 108/11

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

23


 

Rättelser

2011/C 108/12

Rättelse till inbjudan att lämna projektförslag – EACEA/36/10 – Samarbete mellan EU och USA inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning – Atlantis-programmet: Insatser för transatlantiska förbindelser och nätverk mellan universitet och högskolor inom utbildning och integrerade studier – Inbjudan att lämna projektförslag 2011 (EUT C 2 av den 5.1.2011)

26


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top