Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:101:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 101, 1 april 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.101.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 101

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
1 april 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2011/C 101/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannenom förslaget till förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

1

2011/C 101/02

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannenom meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – ”EU:s strategi för den inre säkerheten i praktiken: Fem steg mot ett säkrare Europa”

6

2011/C 101/03

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EG) nr (…/…) (om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat)

14

2011/C 101/04

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannenom förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

20


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 101/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6076 – Orangina Schweppes/Européenne d'Embouteillage) (1)

25


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 101/06

Eurons växelkurs

26

 

Revisionsrätten

2011/C 101/07

Särskild rapport nr 1/2011 Har delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna lett till ett bättre bistånd?

27

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 101/08

Belgiens nationella förfarande för tilldelning av begränsade trafikrättigheter

28

2011/C 101/09

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd (1)

34


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 101/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6144 – Giesecke & Devrient/Wincor Nixdorf International/BEB Industrie-Elektronik) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

36

2011/C 101/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6182 – MAN/MAN Camions et Bus/MAN Truck & Bus Belgium) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

38

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 101/12

Meddelande till Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri som genom kommissionens förordning (EU) nr 317/2011 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

39


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top