Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:089:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 89, 19 mars 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.089.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 89

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
19 mars 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 089/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 80, 12.3.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 089/02

Mål C-449/09: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 28 oktober 2010 (begäran om förhandsavgörande från Sofiyski gradski sad — Bulgarien) — Canon Kabushiki Kaisha mot IPN Bulgaria OOD (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Varumärken — Direktiv 89/104/EEG — Fråga huruvida en innehavare av ett varumärke har rätt att förhindra att varor som bär detta varumärke släpps ut på marknaden inom EES för första gången utan hans tillstånd)

2

2011/C 089/03

Mål C-73/10 P: Domstolens beslut av den 16 november 2010 — Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Kommissionens beslut avseende ett förfarande enligt artikel 81 EG — Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist — Talan har väckts för sent — Skäl som kan motivera undantag från tidsfrist för väckande av talan — Rätt till domstolsprövning — Legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning)

2

2011/C 089/04

Mål C-156/10 P: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 15 december 2010 — Karen Goncharov mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), DSB (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Varumärken som utgörs av akronymer — Det äldre varumärket DSB — Ordkännetecknet ”DSBW” — Invändningsförfarande — Relativt registreringshinder — Bedömning av risken för förväxling — Visuell likhet — Fonetisk likhet — Avvisning — Bedömning av de faktiska omständigheterna)

3

2011/C 089/05

Mål C-204/10 P: Domstolens beslut av den 23 november 2010 — Enercon GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Hasbro, Inc. (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b — Ordmärket ENERCON — Invändning från innehavaren av ordmärket TRANSFORMERS ENERGON — Avslag på registreringsansökan — Risk för förväxling)

3

2011/C 089/06

Mål C-216/10 P: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 25 november 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Applus Servicios Tecnológicos SL (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artiklarna 8.1 b, 8.5, 73, 74 och 79 — Figurmärket A+ — Invändning framställd av innehavaren av gemenskapsordmärket AirPlus International — Avslag på invändningen)

4

2011/C 089/07

Mål C-352/10: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 15 december 2010 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Oviedo — Spanien) — Angel Lorenzo González Alonso mot Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE (Begäran om förhandsavgörande — Avvisning)

4

2011/C 089/08

Mål C-583/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of appeal (England & Wales) (Civil Division) den 13 december 2010 — Amerikas förenta stater mot Christine Nolan

4

2011/C 089/09

Mål C-586/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichthof (Tyskland) den 15 december 2010 — Bianca Kücük mot Land Nordrhein-Westfalen

5

2011/C 089/10

Mål C-588/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 14 december 2010 — Minister Finansów mot Kraft Foods Polska SA

5

2011/C 089/11

Mål C-589/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sad Apelacyjny — Sad Pracy i Ubezpieczén Spolecznych w Bialymstoku (Polen) den 14 december 2010 — Janina Wencel mot Zakladowi Ubezpieczén Spolecznych w Bialymstoku

5

2011/C 089/12

Mål C-591/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) den 14 december 2010 — Littlewoods Retail Ltd m.fl. mot Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

6

2011/C 089/13

Mål C-602/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Judecătoria Călărasi (Rumänien) den 21 december 2010 — SC Volksbank România S.A. mot Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărasi (CJPC)

7

2011/C 089/14

Mål C-604/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Divsion) den 21 december 2010 — Football Dataco Limited, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Limited, Scottish Football League och PA Sport UK Limited mot Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC och Enetpulse APS

7

2011/C 089/15

Mål C-607/10: Talan väckt den 22 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

8

2011/C 089/16

Mål C-609/10 P: Överklagande ingett den 23 december 2010 av Dieter C. Umbach av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 21 oktober 2010 i mål T-474/08, Dieter C. Umbach mot Europeiska kommissionen

8

2011/C 089/17

Mål C-616/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank ’s-Gravenhage den 29 december 2010 — Solvay SA mot Honeywell Fluorine Products Europe BV m.fl.

9

2011/C 089/18

Mål C-629/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) den 24 december 2010 — TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Co. Ltd, International Air Transport Association, The Queen mot Civil Aviation Authority

10

2011/C 089/19

Mål C-630/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 24 december 2010 — University of Queensland och CSL Ltd mot Comptroller-General of Patents, Designs and Trade marks

10

2011/C 089/20

Mål C-18/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Förenade kungariket) den 12 januari 2011 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mot Philips Electronics UK Ltd

11

2011/C 089/21

Mål C-33/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 21 januari 2011 — A Oy

11

2011/C 089/22

Mål C-36/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato — Sezione Seconda (Italien) den 24 januari 2011 — Pioneer Hi-Bred Italia Srl mot Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

12

2011/C 089/23

Mål C-349/09: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens tredje avdelning av den 14 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

12

2011/C 089/24

Mål C-486/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 november 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

12

2011/C 089/25

Mål C-80/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 november 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

13

2011/C 089/26

Mål C-251/10 P: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 november 2010 — KEK Diavlos mot Europeiska kommissionen

13

2011/C 089/27

Mål C-315/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 16 november 2010 — (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Relação do Porto — Portugal) Companhia Siderúrgica National, CSN Caymann Ltd mot Unifer Steel SL, BNP Paribas (Schweiz), Colepccl (Portugal) SA, Banco Português de investimento SA (BPI)

13

2011/C 089/28

Mål C-353/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 22 november 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

13

2011/C 089/29

Mål C-394/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 november 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

13

2011/C 089/30

Mål C-398/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 3 januari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

13

 

Tribunalen

2011/C 089/31

Mål T-33/05: Tribunalens dom av den 3 februari 2011 — Cetarsa mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Den spanska marknaden för köp och första beredning av råtobak — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Fastställande av priser och uppdelning av marknaden — Böter — Överträdelsens allvar och varaktighet — Likabehandling — Proportionalitetsprincipen — Övre gräns motsvarande 10 procent av omsättningen — Samarbete)

14

2011/C 089/32

Mål T-205/07: Tribunalens dom av den 3 februari 2011 — Republiken Italien mot Europeiska kommissionen (Språk — Publicering på EPSO:s webbplats av en uppmaning till intresseanmälan för upprättandet av en databas med kandidater för rekrytering som kontraktsanställda — Publicering på tre officiella språk — Artiklarna 12 EG och 290 EG — Artikel 82 i anställningsvillkoren för övriga anställda i gemenskaperna — förordning nr 1)

14

2011/C 089/33

Mål T-157/08: Tribunalens dom av den 8 februari 2011 — Paroc mot harmoniseringsbyrån (INSULATE FOR LIFE) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket INSULATE FOR LIFE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Beslut som enbart utgör en bekräftelse — Delvis avvisning)

15

2011/C 089/34

Mål T-584/08: Tribunalens dom av den 3 februari 2011 — Cantiere navale De Poli mot kommissionen (Statligt stöd — Tillfällig skyddsordning för varvsindustrin — Ändring som de italienska myndigheterna planerade att genomföra i en stödordning som godkänts av kommissionen — Beslut att förklara stödordningen oförenlig med den gemensamma marknaden)

15

2011/C 089/35

Mål T-3/09: Tribunalens dom av den 3 februari 2011 — Italien mot kommissionen (Statligt stöd — Tillfällig skyddsordning för varvsindustrin — Ändring som de italienska myndigheterna planerade att genomföra i en stödordning som godkänts av kommissionen — Beslut att förklara stödordningen oförenlig med den gemensamma marknaden)

15

2011/C 089/36

Mål T-194/09: Tribunalens dom av den 8 februari 2011 — Lan Airlines mot harmoniseringsbyrån — Air Nostrum (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM — De äldre gemenskapsordmärkena och gemenskapsfigurmärkena LAN — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

16

2011/C 089/37

Mål T-222/09: Tribunalens dom av den 9 februari 2011 — Ineos Healthcare Ltd mot harmoniseringsbyrån — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ALPHAREN — Äldre nationella ordmärken ALPHA D3 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 74 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76 i förordning nr 207/2009))

16

2011/C 089/38

Mål T-299/09 och T-300/09: Tribunalens dom av den 3 februari 2011 — Gühring mot harmoniseringsbyrån (kombination av ginstgul och silvergrå och kombinationen av ockergul och silvergrå) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke bestående av en kombination av färgerna ginstgul och silvergrå — Ansökan om registrering av gemenskapsmärke bestående av en kombination av färgerna ockergul och silvergrå — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

16

2011/C 089/39

Mål T-136/10: Tribunalens beslut av den 20 januari 2011 — M mot EMA (Ogiltighetstalan — Tribunalen saknar behörighet — Återförvisning till personaldomstolen)

17

2011/C 089/40

Mål T-587/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Interspeed mot kommissionen

17

2011/C 089/41

Mål T-588/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Republiken Grekland mot kommissionen

18

2011/C 089/42

Mål T-2/11: Talan väckt den 4 januari 2011 — Republiken Portugal mot kommissionen

20

2011/C 089/43

Mål T-43/11: Talan väckt den 25 januari 2011 — Singapore Airlines och Singapore Cargo PTE mot kommissionen

21

2011/C 089/44

Mål T-50/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Fraas mot harmoniseringsbyrån (rutmönster i mörkgrått, ljusgrått, svart, beige, mörkrött och ljusrött)

22

2011/C 089/45

Mål T-56/11: Talan väckt den 25 januari 2011 — Cargo Group m.fl. mot kommissionen

23

2011/C 089/46

Mål T-58/11 P: Överklagande ingett den 25 januari 2011 av Michel Nolin av den dom som personaldomstolen meddelade den 1 december 2010 i mål F-82/09, Nolin mot kommissionen

23

2011/C 089/47

Mål T-59/11: Talan väckt den 31 januari 2011 — ISOTIS mot kommissionen

24

2011/C 089/48

Mål T-61/11: Talan väckt den 28 januari 2011 — Vermop Salmon mot harmoniseringsbyrån — Leifheit (Clean Twist)

25

2011/C 089/49

Mål T-64/11: Talan väckt den 28 januari 2011 — Run2Day Franchise mot harmoniseringsbyrån — Runners Point (Run2)

25

2011/C 089/50

Mål T-66/11: Talan väckt den 28 januari 2011 — Present Service Ullrich mot harmoniseringsbyrån — Punt-Nou (babilu)

26

2011/C 089/51

Mål T-69/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Truvo Belgium mot harmoniseringsbyrån — AOL (Truvo)

26

2011/C 089/52

Mål T-76/11: Talan väckt den 2 februari 2011 — Spanien mot kommissionen

27

2011/C 089/53

Mål T-416/06: Tribunalens beslut av den 21 januari 2011 — Sumitomo Chemical Agro Europe mot Kommissionen

27

 

Personaldomstolen

2011/C 089/54

Mål F-60/10: Personaldomstolens beslut av den 8 februari 2011 — Chiavegato mot kommissionen

28


SV

 

Top