EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:084:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 84, 17 mars 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.084.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 84

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
17 mars 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

468:e plenarsessionen den 19 och 20 januari 2011

2011/C 084/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag”KOM(2010) 348 slutlig

1

2011/C 084/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rapport från kommissionen – Rapport om konkurrenspolitiken 2009”KOM(2010) 282 slutlig

7

2011/C 084/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy”KOM(2010) 284 slutlig

13

2011/C 084/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Övervakning av marknaden för handel och distribution ’Mot en mer effektiv och rättvis inre marknad för handel och distribution 2020’ ”KOM(2010) 355 slutlig

19

2011/C 084/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer”KOM(2010) 473 slutlig – 2010/0246 (COD)

25

2011/C 084/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2010 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar”KOM(2010) 542 slutlig – 2010/0271 (COD)

30

2011/C 084/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar”KOM(2010) 482 slutlig – 2010/0251 (COD)

34

2011/C 084/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU”KOM(2010) 365 slutlig

38

2011/C 084/09

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel”KOM(2010) 490 slutlig

45

2011/C 084/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 om fastställande av tekniska övergångsbestämmelser för perioden 1 januari 2010 – 30 juni 2011”KOM(2010) 488 slutlig – 2010/0255(COD)

47

2011/C 084/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 när det gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen”KOM(2010) 486 slutlig – 2008/0183 (COD)

49

2011/C 084/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till rådets direktiv om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror”KOM(2010) 641 slutlig – 2007/0206 (CNS)

53

2011/C 084/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul”KOM(2010) 610 slutlig – 2010/0264 (COD)

54

2011/C 084/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter”KOM(2010) 635 slutlig – 2010/0309 (COD)

55


SV

 

Top