Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:072:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 72, 5 mars 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.072.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 72

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
5 mars 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 072/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 63, 26.2.2011

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 072/02

Mål C-266/10 P: Överklagande ingett den 27 maj 2010 av Sistemul electronic de archivare, criptare și indexare digitalizată Srl (Seacid) av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 16 mars 2010 i mål T-530/09, Seacid mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

2

2011/C 072/03

Mål C-544/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (tyskland) den 23 november 2010 — Deutsches Weintor eG mot Land Rheinland-Pfalz

2

2011/C 072/04

Mål C-560/10 P: Överklagande ingett den 26 november 2010 av Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 9 september 2010 i mål T-300/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen

3

2011/C 072/05

Mål C-561/10 P: Överklagande ingett den 26 november 2010 av Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 9 september 2010 i mål T-387/08, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen

3

2011/C 072/06

Mål C-564/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 2 december 2010 — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mot Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft

4

2011/C 072/07

Mål C-572/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (Frankrike) den 8 december 2010 — Clément Amedee mot Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

4

2011/C 072/08

Mål C-574/10: Talan väckt den 9 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

5

2011/C 072/09

Mål C-575/10: Talan väckt den 9 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Ungern

6

2011/C 072/10

Mål C-577/10: Talan väckt den 10 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

7

2011/C 072/11

Mål C-578/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 6 december 2010 — Staatssecretaris van Financiën mot L.A.C. van Putten

7

2011/C 072/12

Mål C-579/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 8 december 2010 — Staatssecretaris van Financiën mot P. Mook

8

2011/C 072/13

Mål C-580/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 9 december 2010 — Staatssecretaris van Financiën mot G. Frank

8

2011/C 072/14

Mål C-581/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Köln (Tyskland) den 13 december 2010 — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson mot Deutsche Lufthansa AG

8

2011/C 072/15

Mål C-584/10 P: Överklagande ingett den 13 december 2010 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 30 september 2010 i mål T-85/09, Yassin Abdullah Kadi mot Europeiska kommissionen

9

2011/C 072/16

Mål C-593/10 P: Överklagande ingett den 16 december 2010 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen meddelade den 30 september 2010 i mål T-85/09, Yassin Abdullah Kadi mot Europeiska kommissionen

9

2011/C 072/17

Mål C-595/10 P: Överklagande ingett den 16 december 2010 av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 30 september 2010 i mål T-85/09, Yassin Abdullah Kadi mot Europeiska kommissionen

10

2011/C 072/18

Mål C-596/10: Talan väckt den 16 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

11

2011/C 072/19

Mål C-599/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Republiken Slovakien) den 17 december 2010 — SAG ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA STROPKOV, a.s, Autostrade per ľItalia S.p.A., EFKON AG, STALEXPORT Autostrady S.A. mot Úrad pre verejné obstarávanie

11

2011/C 072/20

Mål C-606/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 22 december 2010 — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) mot Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

12

2011/C 072/21

Mål C-610/10: Talan väckt den 22 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

12

2011/C 072/22

Mål C-614/10: Talan väckt den 22 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

13

2011/C 072/23

Mål C-615/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 23 december 2010 — Insinööritoimisto InsTiimi Oy

14

2011/C 072/24

Mål C-617/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Haparanda tingsrätt (Sverige) den 27 december 2010 — Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson

14

2011/C 072/25

Mål C-619/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 29 december 2010 — Trade Agency Ltd mot Seramico Investments Ltd

15

2011/C 072/26

Mål C-620/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Sverige) den 27 december 2010 — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

15

2011/C 072/27

Mål C-621/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 29 december 2010 — АDSITS ”Balkan and Sea prоperties” mot Direktor der Direktion ”Överklaganden och verkställighetsförvaltning” — Varna

15

2011/C 072/28

Mål C-624/10: Talan väckt den 21 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

16

2011/C 072/29

Mål C-628/10 P: Överklagande ingett den 29 december 2010 av Alliance One International, Inc. och Standard Commercial Tobacco Company, Inc. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 27 oktober 2010 i mål T-24/05, Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc. och Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd mot Europeiska kommissionen

17

 

Tribunalen

2011/C 072/30

Mål T-370/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 24 januari 2011 — Rubinetterie Teorema mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Kommissionens beslut att ålägga böter — Bankgaranti — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Ekonomisk skada — Särskilda omständigheter föreligger inte — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

18

2011/C 072/31

Mål T-567/10: Talan väckt den 16 december 2010 — Vivendi mot kommissionen

18

2011/C 072/32

Mål T-568/10: Talan väckt den 16 december 2010 — Vivendi mot kommissionen

19

2011/C 072/33

Mål T-572/10: Talan väckt den 21 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Commune de Millau

19

2011/C 072/34

Mål T-589/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Just Music Fernsehbetrieb mot harmoniseringsbyrån — France Télécom (Jukebox)

20

2011/C 072/35

Mål T-590/10: Talan väckt den 27 december 2010 — Thesing och Bloomberg Finance mot ECB

20

2011/C 072/36

Mål T-595/10: Talan väckt den 17 december 2010 — Zenato mot harmoniseringsbyrån — Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

21

2011/C 072/37

Mål T-599/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån

22

2011/C 072/38

Mål T-4/11: Talan väckt den 7 januari 2011 — Export Development Bank of Iran mot rådet

22

2011/C 072/39

Mål T-5/11: Talan väckt den 7 januari 2011 — Export Development Bank of Iran mot rådet

23

2011/C 072/40

Mål T-6/11 P: Överklagande ingett den 5 januari 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 28 oktober 2010 i mål F-9/09, Vicente Carbajosa m.fl. mot kommissionen

24

2011/C 072/41

Mål T-8/11: Talan väckt den 7 januari 2011 — Bank Kargoshaei m.fl. mot rådet

24

2011/C 072/42

Mål T-9/11: Talan väckt den 6 januari 2011 — Air Canada mot kommissionen

25

2011/C 072/43

Mål T-15/11: Talan väckt den 6 januari 2011 — Sina Bank mot rådet

26

2011/C 072/44

Mål T-16/11: Talan väckt den 14 januari 2011 — Konungariket Nederländerna mot kommissionen

27

2011/C 072/45

Mål T-22/11: Talan väckt den 19 januari 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband mot kommissionen

28

2011/C 072/46

Mål T-26/11: Talan väckt den 18 januari 2011 — Fraas mot harmoniseringsbyrån (Rutmönster i färgerna svart, beige, brun, mörkröd och grå)

29

2011/C 072/47

Mål T-27/11: Talan väckt den 21 januari 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband mot kommissionen

29

2011/C 072/48

Mål T-28/11: Talan väckt den 23 januari 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij mot kommissionen

30

2011/C 072/49

Mål T-31/11: Talan väckt den 20 januari 2011 — Fraas mot harmoniseringsbyrån (rutmönster i rosa, lila, beige och mörkgrått)

32

2011/C 072/50

Mål T-38/11: Talan väckt den 21 januari 2011 — Cathay Pacific Airways mot kommissionen

32

2011/C 072/51

Mål T-389/09: Tribunalens beslut av den 10 januari 2011 — Labate mot Kommissionen

33

2011/C 072/52

Mål T-198/10: Tribunalens beslut av den 12 januari 2011 — Maximuscle mot Harmoniseringsbyrån — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)

33

 

Personaldomstolen

2011/C 072/53

Mål F-121/07: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 20 januari 2011 — Strack mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Personaldomstolens behörighet — Upptagande till sakprövning — Rättsakt som går någon emot)

34

2011/C 072/54

Mål F-132/07: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 20 januari 2011 — Strack mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Artiklarna 17, 17a och 19 i tjänsteföreskrifterna — Ansökan om att få utge handlingar — Ansökan om tillstånd att få publicera en text — Ansökan om tillstånd om att få använda sig av konstateranden från nationella domstolar — Upptagande till sakprövning)

34

2011/C 072/55

Mål F-106/10: Talan väckt den 22 oktober 2010 — Gross m.fl. mot domstolen

34

2011/C 072/56

Mål F-113/10: Talan väckt den 2 november 2010 — AT mot EACEA

35

2011/C 072/57

Mål F-120/10: Talan väckt den 15 november 2010 — AR mot kommissionen

35

2011/C 072/58

Mål F-127/10: Talan väckt den 15 december 2010 — Eberhard Bömcke mot EIB

36

2011/C 072/59

Mål F-1/11: Talan väckt den 6 januari 2011 — Soukup mot kommissionen

36

2011/C 072/60

Mål F-2/11: Talan väckt den 7 januari 2011 — Descamps mot kommissionen

36


 

Rättelser

2011/C 072/61

Ändring av meddelande avseende mål T-507/10 i Europeiska unionens officiella tidning (EUT C 13 av den 15.1.2011, s. 28)

38


SV

 

Top