Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:018:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 18, 19 januari 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.018.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 18

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
19 januari 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

462:e plenarsessionen den 28 och 29 april 2010

2011/C 018/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att stärka den europeiska jordbruksmodellen” (förberedande yttrande)

1

2011/C 018/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s jordbruksmodell: produktkvalitet och konsumentupplysning som konkurrensmedel” (förberedande yttrande)

5

2011/C 018/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i förbindelserna mellan EU och Montenegro”

11

2011/C 018/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utbildning för integration: ett redskap i kampen mot fattigdom och socialt utanförskap” (förberedande yttrande)

18

2011/C 018/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Tillgång till krediter för konsumenter och familjer: otillbörliga affärsmetoder” (initiativyttrande)

24

2011/C 018/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeisk stadga för stiftelser” (initiativyttrande)

30

2011/C 018/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska varvsindustrins hantering av den pågående krisen”

35

2011/C 018/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Nya utvecklingstendenser när det gäller egenföretagare: särfallet med ekonomiskt beroende egenföretagande” (initiativyttrande)

44


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

462:e plenarsessionen den 28 och 29 april 2010

2011/C 018/09

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Reform av den gemensamma fiskeripolitiken”KOM(2009) 163 slutlig

53

2011/C 018/10

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Mot en hållbar framtid för vattenbruket – Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket”KOM(2009) 162 slutlig

59

2011/C 018/11

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Bortom BNP – Att mäta framsteg i en föränderlig värld”KOM(2009) 433 slutlig

64

2011/C 018/12

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Partnerskapet EU–Afrika – Länka samman Afrika och Europa – Stärkt samarbete på transportområdet”KOM(2009) 310 slutlig

69

2011/C 018/13

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i hälsa i EU”KOM(2009) 567 slutlig

74

2011/C 018/14

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet”KOM(2009) 551 slutlig/2 – 2009/0164 (COD)

80

2011/C 018/15

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla internationellt skydd”KOM(2009) 554 slutlig – 2009/0165 (COD)

85

2011/C 018/16

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG”KOM(2009) 207 slutlig – 2009/0064 (COD)

90

2011/C 018/17

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Kommissionens tjugofemte årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2007)”KOM(2008) 777 slutlig

95

2011/C 018/18

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om tillsyn av konsumentregelverket”KOM(2009) 330 slutlig

100

2011/C 018/19

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden”KOM(2009) 467 slutlig

105

2011/C 018/20

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) som genomförs av flera medlemsstater”KOM(2009) 610 slutlig – 2009/0169 (COD)

109

2011/C 018/21

Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010)”KOM(2010) 12 slutlig – 2010/0004 (COD)

114


SV

 

Top