EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:355:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 355, 29 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.355.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 355

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
29 december 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2010/C 355/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om Konungariket Belgiens, Republiken Bulgariens, Republiken Estlands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Republiken Italiens, Republiken Ungerns, Republiken Polens, Republiken Portugals, Rumäniens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges initiativ inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern, och om Konungariket Belgiens, Republiken Bulgariens, Republiken Estlands, Konungariket Spaniens, Republiken Österrikes, Republiken Sloveniens och Konungariket Sveriges initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

1

2010/C 355/02

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP II)

10

2010/C 355/03

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen – om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet – ”Översikt av informationshanteringen inom området med frihet, säkerhet och rättvisa”

16


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 355/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5952 – CPPIB/Onex/Tomkins) (1)

24

2010/C 355/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6040 – Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) (1)

24

2010/C 355/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6072 – Carlyle/Primondo Operations) (1)

25


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 355/07

Eurons växelkurs

26

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 355/08

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

27

2010/C 355/09

Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 316, 28.12.2007, s. 1, EUT C 134, 31.5.2008, s. 16, EUT C 177, 12.7.2008, s. 9, EUT C 200, 6.8.2008, s. 10, EUT C 331, 31.12.2008, s. 13, EUT C 3, 8.1.2009, s. 10, EUT C 37, 14.2.2009, s. 10, EUT C 64, 19.3.2009, s. 20, EUT C 99, 30.4.2009, s. 7, EUT C 229, 23.9.2009, s. 28, EUT C 263, 5.11.2009, s. 22, EUT C 298, 8.12.2009, s. 17, EUT C 74, 24.3.2010, s. 13; EUT C 326, 3.12.2010, s. 17)

34


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 355/10

Meddelande om anbudsförfarande för nedsättning av importtullen på sorghum från tredjeland

35

2010/C 355/11

Meddelande om anbudsförfarande för nedsättning av importtullen på majs från tredjeland

37

2010/C 355/12

Meddelande om anbudsförfarande för nedsättning av importtullen på majs från tredjeland

39

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 355/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

41


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top