Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:354:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 354, 28 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.354.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 354

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
28 december 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

461:a plenarsessionen den 17 och 18 mars 2010

2010/C 354/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En färdplan för jämställdhet (2006–2010) och en uppföljningsstrategi”

1

2010/C 354/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Personer med funktionshinder: successivt tillträde till sysselsättning och tillgänglighet för personer med funktionshinder i EU. Lissabonstrategin efter 2010” (förberedande yttrande)

8

2010/C 354/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Integrering av invandrade arbetstagare” (förberedande yttrande)

16

2010/C 354/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den europeiska transportpolitiken inom ramen för Lissabonstrategin efter 2010 och strategin för hållbar utveckling” (förberedande yttrande)

23

2010/C 354/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Industriell omvandling och framtidsutsikter inom sektorn för tvåhjuliga motorfordon i EU” (yttrande på eget initiativ)

30

2010/C 354/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken år 2013” (initiativyttrande)

35

2010/C 354/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”För nya styresformer inom internationella organisationer”

43

2010/C 354/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Transportpolitik på västra Balkan”

50

2010/C 354/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Organisationerna i det civila samhället och EU-ordförandeskapet” (yttrande på eget initiativ)

56

2010/C 354/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Genomförandet av Lissabonfördraget: deltagandedemokrati och medborgarinitiativ (art. 11)” (yttrande på eget initiativ)

59


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

461:a plenarsessionen den 17 och 18 mars 2010

2010/C 354/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om upprättande av en långsiktig plan för det nordliga kummelbeståndet och det fiske som utnyttjar det beståndet”KOM(2009) 122 slutlig – 2009/0039 (CNS)

66

2010/C 354/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten”KOM(2009) 151 slutlig – 2009/0051 (CNS)

67

2010/C 354/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet”KOM(2009) 189 slutlig – 2009/0057 (CNS)

68

2010/C 354/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om fastställande av en långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet”KOM(2009) 399 slutlig – 2009/0112 (CNS)

69

2010/C 354/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003”KOM(2009) 406 slutlig – 2009/0116 (CNS)

70

2010/C 354/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)”KOM(2009) 477 slutlig – 2009/0129 (CNS)

71

2010/C 354/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden”KOM(2009) 510 slutlig – 2009/0138 (CNS)

72

2010/C 354/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen: Den framtida konkurrensrättsliga ramen för motorfordonssektorn”KOM(2009) 388 slutlig

73

2010/C 354/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Översyn av gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring”KOM(2009) 442 slutlig

80

2010/C 354/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten”KOM(2009) 576 slutlig – 2009/0161 (COD)

85

2010/C 354/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk”KOM(2009) 541 slutlig – 2009/0153 (CNS)

88


SV

 

Top