EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:341:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 341, 16 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.341.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 341

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
16 december 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 341/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5995 – VW/Karmann) (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 341/02

Eurons växelkurs

2

2010/C 341/03

Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för märkning av livsmedel som innehåller ingredienser med ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB)

3

2010/C 341/04

Meddelande från kommissionen – EU:s riktlinjer för bästa metoder när det gäller frivilliga certifieringssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 341/05

Utdrag ur beslut om Landsbanki Íslands hf. i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

12

2010/C 341/06

Utdrag ur beslut om VEF banka i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

14

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2010/C 341/07

Uppmaning enligt artikel 1.2 i del I av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol att inkomma med synpunkter på frågor gällande statligt stöd i samband med rekapitaliseringen av försäkringsbolaget Sjóvá i Island

15

 

Gemensamma EES-kommittén

2010/C 341/08

Beslut av gemensamma EES-kommittén för vilka de konstitutionella kraven enligt artikel 103 i EES-avtalet har uppfyllts

26

2010/C 341/09

Förteckning över naturliga mineralvatten som erkänts av Island och Norge (Upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i EUT C 28, 4.2.2010, s. 24 och EES-supplement nr 5, 4.2.2010, s. 1)

39


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 341/10

Inbjudan att lämna förslag – EACEA/41/10 för genomförandet av Erasmus Mundus 2009–2013, år 2011

40

 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

2010/C 341/11

Meddelande om allmänt uttagningsprov

46

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 341/12

Meddelande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform (Permis de Dicy))  (1)

47


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top