EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:326:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 326, 03 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.326.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 326

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
3 december 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2010/C 326/01

Rådets slutsatser av den 19 november 2010 om de europeiska och internationella politiska dagordningarna om barn, ungdom och barns rättigheter

1

2010/C 326/02

Rådets slutsatser av den 19 november 2010 om ungdomars tillgång till kultur

2

2010/C 326/03

Rådets beslut av den 2 december 2010 om utnämning av två ledamöter i Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse

4

2010/C 326/04

Rådets slutsatser av den 18 november 2010 om idrottens roll som upphov till och pådrivande faktor för aktiv social integration

5

2010/C 326/05

Rådets slutsatser av den 19 november 2010 om initiativet Ungdom på väg – en integrerad strategi som svar på de utmaningar som ungdomar står inför

9

 

Europeiska kommissionen

2010/C 326/06

Eurons växelkurs

12

2010/C 326/07

Kommissionens beslut av den 2 november 2010 om inrättande av ett europeiskt flerpartsforum för elektronisk fakturering (e-fakturering)

13

 

Revisionsrätten

2010/C 326/08

Särskild rapport nr 8/2010 Att förbättra transportarbetet på transeuropeiska järnvägsleder: Har EU:s investeringar i järnvägsinfrastruktur varit ändamålsenliga?

16

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 326/09

Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 316, 28.12.2007, s. 1, EUT C 134, 31.5.2008, s. 16, EUT C 177, 12.7.2008, s. 9, EUT C 200, 6.8.2008, s. 10, EUT C 331, 31.12.2008, s. 13, EUT C 3, 8.1.2009, s. 10, EUT C 37, 14.2.2009, s. 10, EUT C 64, 19.3.2009, s. 20, EUT C 99, 30.4.2009, s. 7, EUT C 229, 23.9.2009, s. 28, EUT C 263, 5.11.2009, s. 22, EUT C 298, 8.12.2009, s. 17, EUT C 74, 24.3.2010, s. 13)

17


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 326/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power) (1)

21


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top