Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:274:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 274, 09 oktober 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.274.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 274

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
9 oktober 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2010/C 274/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 260, 25.9.2010

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 274/02

Mål C-395 och C-396/08: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Corte d’appello di Roma (Italien)) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mot Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08) (Direktiv 97/81/EG — Ramavtalet om deltidsarbete — Likabehandling av deltidsarbetande och heltidsarbetande — Beräkning av den anställningstid som ger rätt till ålderspension — Perioder då arbete inte har utförts omfattas inte — Diskriminering)

2

2010/C 274/03

Mål C-293/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Innsbruck (Österrike) den 14 juni 2010 — Gebhard Stark mot D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG

2

2010/C 274/04

Mål C-312/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgericht Köln (Tyskland) den 29 juni 2010 — Land Nordrhein-Westfalen mot Melanie Klinz

3

2010/C 274/05

Mål C-313/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgericht Köln (Tyskland) den 29 juni 2010 — Land Nordrhein-Westfalen mot Sylvia Jansen

4

2010/C 274/06

Mål C-323/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg den 5 juli 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

5

2010/C 274/07

Mål C-324/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 5 juli 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/08

Mål C-325/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg den 6 juli 2010 — Doux Geflügel GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/09

Mål C-326/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 6 juli 2010 — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2010/C 274/10

Mål C-335/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de apel Craiova (Rumänien) den 6 juli 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu Jiu, Administrația Fondului Pentru Mediu București mot Claudia Norica Vijulan

7

2010/C 274/11

Mål C-336/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de apel Craiova (Rumänien) den 6 juli 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu mot Victor Vinel Ijac

7

2010/C 274/12

Mål C-344/10: Överklagande ingett den 8 juli 2010 av Freixenet, SA av den dom som tribunalen meddelade den 27 april 2010 i mål T-109/08, Freixenet mot harmoniseringsbyrån

8

2010/C 274/13

Mål C-345/10 P: Överklagande ingett den 8 juli 2010 av Freixenet SA av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 27 april 2010 i mål T-110/08, Freixenet mot harmoniseringsbyrån

9

2010/C 274/14

Mål C-351/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 12 juli 2010 — Zollamt Linz Wels

10

2010/C 274/15

Mål C-361/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 19 juli 2010 — Scrl Intercommunale Intermosane och ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid) mot État belge

11

2010/C 274/16

Mål C-375/10: Talan väckt den 27 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

11

2010/C 274/17

Mål C-377/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Dolj (Rumänien) den 26 juli 2010 — Adrian Băilă mot Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu

12

2010/C 274/18

Mål C-381/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österrike) den 29 juli 2010 — Astrid Preissl KEG

12

2010/C 274/19

Mål C-382/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österrike) den 29 juli 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

13

2010/C 274/20

Mål C-383/10: Talan väckt den 30 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

13

2010/C 274/21

Mål C-385/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 30 juli 2010 — Elenca Srl mot Ministero dell'Interno

14

2010/C 274/22

Mål C-389/10 P: Överklagande ingett den 3 augusti 2010 av KME Germany AG, tidigare KM Europa Metal AG, KM France SAS, tidigare Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, tidigare Europa Metalli SpA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-25/05, KME Germany AG, tidigare KM Europa Metal AG, KME France SAS, tidigare Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, tidigare Europa Metalli SpA mot Europeiska kommissionen

15

2010/C 274/23

Mål C-390/10: Talan väckt den 3 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

16

2010/C 274/24

Mål C-391/10: Talan väckt den 3 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

16

2010/C 274/25

Mål C-393/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom den 4 augusti 2010 — Dermod Patrick O'Brien mot Ministry of Justice (tidigare Department for Constitutional Affairs)

17

2010/C 274/26

Mål C-394/10: Talan väckt den 4 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

17

2010/C 274/27

Mål C-395/10: Talan väckt den 4 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

18

2010/C 274/28

Mål C-396/10: Talan väckt den 4 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

18

2010/C 274/29

Mål C-398/10: Talan väckt den 5 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

19

2010/C 274/30

Mål C-404/10 P: Överklagande ingett den 10 augusti 2010 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 9 juni 2010 i mål T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS mot kommissionen

19

2010/C 274/31

Mål C-407/10: Talan väckt den 16 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Estland

20

2010/C 274/32

Mål C-408/10: Talan väckt den 16 augusti 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Estland

20

2010/C 274/33

Mål C-409/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 16 augusti 2010 — Hauptzollamt Hamburg-Hafen mot Afasia Knits Deutschland GmbH

21

2010/C 274/34

Mål C-411/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 18 augusti 2010 — NS mot Secretary of State for the Home Department

21

 

Tribunalen

2010/C 274/35

Mål T-386/09: Förstainstansrättens beslut av den 24 augusti 2010 — Grúas Abril Asistencia mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Konkurrens — Avslag på ett klagomål — Rättsakt mot vilken enskilda inte kan föra talan — Avvisning)

23

2010/C 274/36

Mål T-261/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 juli 2010 — Brinkmann mot Tyskland (Interimistiskt förfarande — Uppenbart att behörighet saknas)

23

2010/C 274/37

Mål T-268/10: Talan väckt den 10 juni 2010 — PPG och SNF mot Europeiska kemikaliemyndigheten

23

2010/C 274/38

Mål T-308/10 P: Överklagande ingett den 20 juli 2010 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 11 maj 2010 i mål F-30/08, Nanopoulos mot kommissionen

24

2010/C 274/39

Mål T-315/10: Talan väckt den 23 juli 2010 — Partouchekoncernen mot kommissionen

25

2010/C 274/40

Mål T-316/10: Talan väckt den 23 juli 2010 — HIM mot kommissionen

25

2010/C 274/41

Mål T-324/10: Talan väckt den 11 augusti 2010 — Léon Van Parys NV mot Europeiska kommissionen

26

2010/C 274/42

Mål T-331/10: Talan väckt den 12 augusti 2010 — Yoshida Metal Industry mot harmoniseringsbyrån — Pi-Design (yta täckt av svarta cirklar)

27

2010/C 274/43

Mål T-333/10: Talan väckt den 17 augusti 2010 — ATC m.fl. mot kommissionen

28

2010/C 274/44

Mål T-336/10: Talan väckt den 10 augusti 2010 — Abercrombie & Fitch Europe mot harmoniseringsbyrån — Gilli (GILLY HICKS)

29

2010/C 274/45

Mål T-272/09: Förstainstansrättens beslut av den 24 augusti 2010 — Pineapple Trademarks mot harmoniseringsbyrån — Dalmau Salmons (KASTOM)

30

 

Personaldomstolen

2010/C 274/46

Mål F-45/07: Personaldomstolens dom (plenum) av den 1 juli 2010 — Mandt mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Efterlevandepension — Artikel 79 i tjänsteföreskrifterna — Artikel 18 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Efterlevande make — Erkännande av att två personer kan anses som efterlevande make — Minskning med 50 procent — Berättigade förväntningar — Regeln om överensstämmelse)

31

2010/C 274/47

Mål F-116/07, F-13/08 och F-31/08: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 7 juli 2010 — Tomas mot Europaparlamentet (Personalmål — Tillfälligt anställda — Artikel 2 c i anställningsvillkoren för övriga anställda — Uppsägning — Förtroende — Föregående samråd med parlamentets personalkommitté — Föreligger inte)

31

2010/C 274/48

Mål F-97/08: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 1 juli 2010 — Füller-Tomlinson mot parlamentet (Personalmål — Tidigare tillfälligt anställd — Yrkessjukdom — Skada som avser den fysiska och psykiska integriteten — Varaktigheten av förfarandet avseende erkännande av sökandens sjukdom som yrkessjukdom)

32

2010/C 274/49

Mål F-40/09: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 juli 2010 — Časta mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Nekad tillträde till det muntliga provet — Begäran om omprövning — Motiveringsskyldighet — Krav på yrkeserfarenhet — För sent inkommet intyg — Likabehandlingsprincipen — Talan om ogiltigförklaring — Skadeståndstalan)

32

2010/C 274/50

Mål F-47/09: Personaldomstolens dom av den 4 maj 2010 — Fries Guggenheim mot Cedefop (Personalmål — Tillfälligt anställd — Beslut att inte förnya anställningsavtalet — Artikel 11a i tjänsteföreskrifterna — Artikel 1 sjätte stycket i bilaga II till tjänsteföreskrifterna — Personalrepresentanter — Skyldighet att iaktta opartiskhet och oberoende)

33

2010/C 274/51

Mål F-64/10: Talan väckt den 3 augusti 2010 — Mantzouratos mot Europaparlamentet

33


SV

 

Top