Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:265E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 265, 30 september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.CE2010.265.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 265E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
30 september 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2009–2010
Sammanträdena den 20–22 oktober 2009
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 54 E, 4.3.2010.
ANTAGNA TEXTER

 

Torsdag 22 oktober 2009

2010/C 265E/01

Lägesrapport för SIS II och VISEuropaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om utvecklingen av Schengens Informationssystem II och Informationssystemet för viseringar

1

2010/C 265E/02

Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelserEuropaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser

3

2010/C 265E/03

De institutionella aspekterna av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärderEuropaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om de institutionella aspekterna av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (2009/2133(INI))

9

2010/C 265E/04

Förberedelser för CET-mötet och toppmötet mellan EU och USA (2-3 november 2009)Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte

15

2010/C 265E/05

GuineaEuropaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om situationen i Guinea

23

2010/C 265E/06

IranEuropaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om Iran

26

2010/C 265E/07

Sri LankaEuropaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om Sri Lanka

29


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tirsdag 20 oktober 2009

2010/C 265E/08

Begäran om hävande av Marek Siwiecs immunitetEuropaparlamentets beslut av den 20 oktober 2009 om begäran om upphävande av Marek Siwiecs immunitet (2009/2067(IMM))

31


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Tirsdag 20 oktober 2009

2010/C 265E/09

Stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) av Europeiska gemenskapen och om utövandet av byråns rättigheter och skyldigheter (KOM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

33

2010/C 265E/10

Obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets förordning om upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken (KOM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

33

2010/C 265E/11

Delegering av laboratorietestning *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/29/EG med avseende på delegering av laboratorietestning (KOM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))

34

2010/C 265E/12

Nedsatta punktskatter för Madeira och Azorerna *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa nedsatta punktskattesatser i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där (KOM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

35

2010/C 265E/13

Bevarande av vilda fåglar ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version) (KOM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

35

2010/C 265E/14

Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (kodifierad version) (KOM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

36

2010/C 265E/15

Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (kodifierad version) (KOM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

37

2010/C 265E/16

Skydd för arbetstagare mot asbest ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (kodifierad version) (KOM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

38

2010/C 265E/17

Veterinärkontroller för djur som importeras från tredjeland *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredjeland (kodifierad version) (KOM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

39

2010/C 265E/18

Informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets förordning om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen (kodifierad version) (KOM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))

40

2010/C 265E/19

Djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets direktiv om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (kodifierad version) (KOM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

41

2010/C 265E/20

Renrasiga avelsdjur av nötkreatur *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om det ändrade förslaget till rådets direktiv om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) (KOM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

42

2010/C 265E/21

Avtal EG/Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (KOM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

43

2010/C 265E/22

Avtal EG/Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (KOM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

43

2010/C 265E/23

Avtal EG/Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (KOM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))

44

2010/C 265E/24

Avtal EG/Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (KOM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))

45

2010/C 265E/25

Avtal EG/Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

45

2010/C 265E/26

Avtal EG/Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (KOM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))

46

2010/C 265E/27

Förslag till ändringsbudget nr 9/2009 - Jordbävning i ItalienEuropaparlamentets resolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 9/2009 för budgetåret 2009, jordbävning i Italien, avsnitt III – kommissionen (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

47

2010/C 265E/28

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Tyskland)Budgetutskottet PE428.043Europaparlamentets resolution av den 20 oktober 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))

48

BILAGA

50

 

Torsdag 22 oktober 2009

2010/C 265E/29

Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt III, kommissionen)Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)), och ändringsskrivelse nr 1/2010 (SEK(2009)1133) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010

52

BILAGA I

57

BILAGA II

59

2010/C 265E/30

Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII och IX)Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt I – Europaparlamentet, avsnitt II – Rådet, avsnitt IV – Domstolen, avsnitt V – Revisionsrätten, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII – Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen och avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

60

2010/C 265E/31

Justering av grundlöner och tillägg för Europols personal *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2009 om Republiken Tjeckiens initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

68

2010/C 265E/32

Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2009 om förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (KOM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

69


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top