Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:257E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 257, 24 september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.CE2010.257.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 257E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
24 september 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2010–2011
Sammanträdena den 14-17 och 23 juni 2010

2010/C 257E/01

Protokoll från sammanträdet den 14 juni 2010

1

2010/C 257E/02

Protokoll från sammanträdet den 15 juni 2010

18

2010/C 257E/03

Protokoll från sammanträdet den 16 juni 2010

104

2010/C 257E/04

Protokoll från sammanträdet den 17 juni 2010

205

2010/C 257E/05

Protokoll från sammanträdet den 23 juni 2010

303


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Förkortningar för utskottens namn

AFET

Utskottet för utrikesfrågor

DEVE

Utskottet för utveckling

INTA

Utskottet för internationell handel

BUDG

Budgetutskottet

CONT

Budgetkontrollutskottet

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

IMCO

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

TRAN

Utskottet för transport och turism

REGI

Utskottet för regional utveckling

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

PECH

Fiskeriutskottet

CULT

Utskottet för kultur och utbildning

JURI

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

PETI

Utskottet för framställningar

DROI

Underutskottet för mänskliga rättigheter

SEDE

Underutskottet för säkerhet och försvar

Förkortningar för de politiska grupperna

PPE

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

S&D

Gruppen Progressiva alliansen av socialister och demokrater i Europaparlamentet

ALDE

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

Verts/ALE

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

ECR

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

GUE/NGL

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

EFD

Gruppen Frihet och demokrati i Europa

NI

Grupplösa

SV

 

Top