Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:255:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 255, 22 september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.255.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 255

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
22 september 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

458:e plenarsessionen den 16 och 17 december 2009

2010/C 255/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Handel och livsmedelstrygghet”

1

2010/C 255/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Finanskrisens effekter på den reala ekonomin” (initiativyttrande)

10

2010/C 255/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Samordnade insatser för att främja forskarnas karriärutveckling och rörlighet i EU”

19

2010/C 255/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Hur kan man stödja små och medelstora företag i anpassningen till globala marknadsförändringar?” (yttrande på eget initiativ)

24

2010/C 255/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Stödprogram för den europeiska luftfarten” (initiativyttrande)

31


 

III   Förberedande akter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

458:e plenarsessionen den 16 och 17 december 2009

2010/C 255/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om benämningar på textilier och märkning av textilprodukter”KOM(2009) 31 slutlig/2 – 2009/0006 (COD)

37

2010/C 255/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (omarbetning) Genomförande av Small Business Act”KOM(2009) 126 slutlig – 2009/0054 (COD)

42

2010/C 255/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om översyn av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område”KOM(2009) 175 slutlig

48

2010/C 255/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Nya horisonter för IKT – en strategi för framtida och ny teknik i Europa”KOM(2009) 184 slutlig

54

2010/C 255/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna”KOM(2009) 370 slutlig – 2009/0125 (CNS)

59

2010/C 255/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – God förvaltning i skattefrågor”KOM(2009) 201 slutlig

61

2010/C 255/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ett nytt partnerskap för modernisering av universiteten: EU-forumet för dialogen mellan universiteten och näringslivet”KOM(2009) 158 slutlig

66

2010/C 255/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap”KOM(2009) 291 slutlig

72

2010/C 255/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om ett europeiskt initiativ rörande Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar”KOM(2009) 380 slutlig

76

2010/C 255/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte”KOM(2009) 329 slutlig

81

2010/C 255/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Mot bättre riktat stöd till jordbrukare i områden med naturbetingade svårigheter”KOM(2009) 161 slutlig

87

2010/C 255/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur”KOM(2008) 436 slutlig – 2008/0147 (COD)

92

2010/C 255/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om skydd av kritisk informationsinfrastruktur – Skydd mot storskaliga it-attacker och avbrott: förbättrad beredskap, säkerhet och motståndskraft i Europa”KOM(2009) 149 slutlig

98

2010/C 255/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018”KOM(2009) 8 slutlig

103

2010/C 255/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen – Hållbara framtida transporter – Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem”KOM(2009) 279 slutlig och om ”Utgångspunkter för en europeisk transportpolitik efter 2010”

110

2010/C 255/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Sakernas Internet – En handlingsplan för Europa”KOM(2009) 278 slutlig

116

2010/C 255/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 736/96”KOM(2009) 361 slutlig – 2009/0106 (CNS)

121

2010/C 255/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Att hjälpa utvecklingsländerna hantera finanskrisen”KOM(2009) 160 slutlig

124

2010/C 255/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon” (kodifierad version) KOM(2009) 546 slutlig – 2009/0154 (COD)

132

2010/C 255/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött”KOM(2009) 516 slutlig – 2009/0146 (COD)

133


SV

 

Top