Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:132:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 132, 21 maj 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.132.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 132

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
21 maj 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2010/C 132/01

Yttrande från europeiska datatillsynsmannenom förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 132/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar

6


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 132/03

Eurons växelkurs

9

2010/C 132/04

Förteckning över bidrag som har beviljats för räkenskapsåret 2009 under budgetpost 05.08.06(offentliggörs i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2208/2002)

10

2010/C 132/05

Meddelande till importörer – Import av tonfisk från Colombia och El Salvador till EU

15

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 132/06

Likvidationsförfarande – beslut (Dekret EHA/662/2010 av den 15 mars 2010) om att inleda likvidationsförfaranden avseende företaget Seguros Mercurio, S.A. (Offentliggörande enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG om rekonstruktion och likvidation av försäkringsbolagen)

16


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 132/07

Meddelande från ministern för ekonomiska frågor i Konungariket Nederländerna i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

17

2010/C 132/08

Meddelande från ministern för ekonomiska frågor i Konungariket Nederländerna i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten

19


 

Rättelser

2010/C 132/09

Rättelse till förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjorts i EUT C 126 av den 18.5.2010, s. 16.)

20


SV

 

Top