EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:103:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 103, 22 april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.103.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 103

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
22 april 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2010/C 103/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 31 mars 2010 om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (CON/2010/28)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 103/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5835 – Cucina/Brakes/Menigo) (1)

6


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 103/03

Eurons växelkurs

7

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 103/04

Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 192, 18.8.2007, s. 11, EUT C 271, 14.11.2007, s. 14, EUT C 57, 1.3.2008, s. 31, EUT C 134, 31.5.2008, s. 14, EUT C 207, 14.8.2008, s. 12, EUT C 331, 21.12.2008, s. 13, EUT C 3, 8.1.2009, s. 5, EUT C 64, 19.3.2009, s. 15, EUT C 239, 6.10.2009, s. 2, EUT C 298, 8.12.2009, s. 15, EUT C 308,18.12.2009, s. 20, EUT C 35, 12.2.2010, s. 5, EUT C 74, 24.3.2010, s. 13, EUT C 82, 30.3.2010, s. 26)

8


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 103/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

12

2010/C 103/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5781 – Total Holdings Europe S.A.S./ERG SPA/JV) (1)

13

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2010/C 103/07

Offentliggörande av en ansökan enligt artikel 8.2 i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

14

2010/C 103/08

Informationsmeddelande – Offentligt samråd – Geografiska beteckningar från Colombia och Peru

20


 

Rättelser

2010/C 103/09

Rättelse till offentliggörandet av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT C 162 av den 15.7.2009)

23


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top