Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:101:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 101, 20 april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.101.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 101

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
20 april 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2010/C 101/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen över förslaget till rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 101/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

6

2010/C 101/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar (1)

7

2010/C 101/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5697 – Alstom Holdings/Alstom Hydro Holding) (1)

11

2010/C 101/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5824 – BC Partners/Spotless) (1)

11


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 101/06

Eurons växelkurs

12

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 101/07

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

13


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 101/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5832 – Avelar/Enovos/Aveleos) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

18

2010/C 101/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5834 – Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

19

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2010/C 101/10

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

20


 

Rättelser

2010/C 101/11

Rättelse till offentliggörandet av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT C 157 av den 10.7.2009)

26


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top