EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:082:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 82, 30 mars 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.082.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 82

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
30 mars 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 082/01

Meddelande från kommissionen – Detaljerade riktlinjer för ansökan till de behöriga myndigheterna om tillstånd för en klinisk prövning av ett humanläkemedel, anmälan av väsentliga ändringar och besked om att den kliniska prövningen avslutats (”CT-1”)

1

2010/C 082/02

Kommissionens Meddelande om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn (1)

20

2010/C 082/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5762 – InnoLux/Chi Mei/TPO) (1)

24

2010/C 082/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5721 – Otto/Primondo Assets) (1)

24


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 082/05

Eurons växelkurs

25

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 082/06

Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 192, 18.8.2007, s. 11, EUT C 271, 14.11.2007, s. 14, EUT C 57, 1.3.2008, s. 31, EUT C 134, 31.5.2008, s. 14, EUT C 207, 14.8.2008, s. 12, EUT C 331, 21.12.2008, s. 13, EUT C 3, 8.1.2009, s. 5, EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 och EUT C 239, 6.10.2009, s. 2)

26


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top