Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:037:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 37, 13 februari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.037.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 37

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
13 februari 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Domstolen

2010/C 037/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 24, 30.1.2010

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 037/02

Mål C-438/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 9 november 2009 — Bogusław Juliusz Dankowski mot Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

2

2010/C 037/03

Mål C-440/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 11 november 2009 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Stanisława Tomaszewska.

2

2010/C 037/04

Mål C-450/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Niedersächsisches Finanzgericht den 19 november 2009 — Ulrich Schröder mot Finanzamt Hameln

3

2010/C 037/05

Mål C-457/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal de première instance de Liège (Belgien) den 23 november 2009 — Claude Chartry mot État belge

3

2010/C 037/06

Mål C-461/09 P: Överklagande ingett den 23 november 2009 av The Wellcome Foundation Ltd av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 23 september 2009 i mål T-493/07, The Wellcome Foundation Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

4

2010/C 037/07

Mål C-465/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya av den dom som förstainstansrätten meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T-30/01–T-32/01 och T-86/02–T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

4

2010/C 037/08

Mål C-466/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T-30/01–T-32/01 och T-86/02–T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

5

2010/C 037/09

Mål C-467/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T-30/01–T-32/01 och T-86/02–T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

6

2010/C 037/10

Mål C-468/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya av den dom som förstainstansrätten meddelade den 9 september 2009 i mål de förenade målen T-30/01–T-32/01 och T-86/02–T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

7

2010/C 037/11

Mål C-469/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava av den dom som förstainstansrätten meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T- T-30/01–T-32/01 och T-86/02–T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

8

2010/C 037/12

Mål C-470/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T-30/01–T-32/01 och T-86/02–T-88/02, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

10

2010/C 037/13

Mål C-471/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T-227/01–T-229/01 och T-265/01, T-266/01 och T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava och Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

11

2010/C 037/14

Mål C-472/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i mål T-227/01 — T-229/01, T-265/01, T-266/01 och T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava och Comunidad Autónoma del País Vasco mot Europeiska gemenskapernas kommission

12

2010/C 037/15

Mål C-473/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T-227/01–229/01 och 265/01, T-266/01 samt 270/01 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

14

2010/C 037/16

Mål C-474/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T-227/01–T-229/01, T-265/01, T-266/01 och T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava och Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

15

2010/C 037/17

Mål C-475/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Ávala — Diputación Foral de Ávala av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i de förenade målen T-227/01–T-229/01, T-265/01, T-266/01 och T-270/01, Territorio Histórico de Ávala — Diputación Foral de Ávala och Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

16

2010/C 037/18

Mål C-476/09 P: Överklagande ingett den 26 november 2009 av Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2009 i mål T-227/01-T-229/01 och T-265/01, T-266/01 och T-207/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava och Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

17

2010/C 037/19

Mål C-477/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 25 november 2009 — Charles Defossez mot Christian Wiart, konkursförvaltare för Sotimon SARL, Office national de l’emploi, CGEA de Lille

18

2010/C 037/20

Mål C-483/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Tarragona (Spanien) den 30 november 2009 — Brottmål mot Maguette Gueye

19

2010/C 037/21

Mål C-484/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 30 november 2009 — Manuel Carvalho Ferreira Santos mot Companhia Europeia de Seguros S.A.

20

2010/C 037/22

Mål C-485/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 1 december 2009 — Viamex Agrar Handels GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

20

2010/C 037/23

Mål C-489/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Beroep te Gent (Belgien) den 30 november 2009 — Vandoorne BV mot belgiska staten

21

2010/C 037/24

Mål C-490/09: Talan väckt den 30 november 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

21

2010/C 037/25

Mål C-493/09: Talan väckt den 1 december 2009 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

21

2010/C 037/26

Mål C-495/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 2 december 2009 — Nokia Corporation mot Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

22

2010/C 037/27

Mål C-500/09: Talan väckt den 2 december 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

22

2010/C 037/28

Mål C-503/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber, Förenade kungariket) den 4 december 2009 — Lucy Stewart mot Secretary of State for Work and Pensions

23

2010/C 037/29

Mål C-510/09: Talan väckt den 9 december 2009 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

24

2010/C 037/30

Mål C-511/09 P: Överklagande ingett den 4 december 2009 av Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 23 september 2009 i mål T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd mot Europeiska unionens råd

24

2010/C 037/31

Mål C-512/09: Talan väckt den 10 december 2009 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

25

2010/C 037/32

Mål C-513/09: Talan väckt den 11 december 2009 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

25

2010/C 037/33

Mål C-518/09: Talan väckt den 11 december 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal

26

2010/C 037/34

Mål C-520/09 P: Överklagande ingett den 15 december 2009 av Arkema France SA av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 30 september 2009 i mål T-168/05, Arkema mot kommissionen

27

2010/C 037/35

Mål C-521/04 P: Överklagande ingett den 15 december 2009 av Elf Aquitaine SA av den dom som förstainstansrätten meddelade den 30 september 2009 i mål T-174/05, Elf Aquitaine mot kommissionen

28

2010/C 037/36

Mål C-524/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal administratif de Paris (Frankrike) den 12 november 2009 — Ville de Lyon mot Caisse des dépôts et consignations

29

2010/C 037/37

Mål C-534/09: Talan väckt den 18 december 2009 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

30

 

Tribunalen

2010/C 037/38

Mål T-57/01: Tribunalens dom av den 17 december 2009 — Solvay mot kommissionen (Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Sodamarknaden i gemenskapen (med undantag av Förenade kungariket och Irland) — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 82 EG konstateras — Leveransavtal för en alltför lång period — Lojalitetsrabatt — Preskription av kommissionens befogenhet att ålägga böter eller sanktioner — Rimlig tidsfrist — Väsentliga formföreskrifter — Relevant geografisk marknad — Dominerande ställning föreligger — Missbruk av dominerande ställning — Rätten till tillgång till handlingar i ärendet — Böter — Överträdelsens allvar och varaktighet — Försvårande omständigheter — Upprepning av överträdelse — Förmildrande omständigheter)

31

2010/C 037/39

Mål T-58/01: Tribunalens dom av den 17 december 2009 — Solvay mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Sodamarknaden inom gemenskapen — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Avtal som garanterar ett företag försäljning av en minimimängd i en medlemsstat samt att de mängder som är nödvändiga för att uppnå denna minimimängd köps upp — Preskription av kommissionens befogenhet att ålägga böter och sanktioner — Rimlig tidsfrist — Väsentliga formkrav — Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna — Rätten att få tillgång till en akt — Böter — Överträdelsens allvar och varaktighet — Försvårande och förmildrande omständigheter)

31

2010/C 037/40

Mål T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04: Tribunalens dom av den 18 december 2009 — Arizmendi m.fl. mot rådet och kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Tullunion — Fördragsbrottsförfarande — Motiverat yttrande — Avskaffandet i fransk rätt av den monopolställning som innehades av sammanslutningen för de så kallade courtiers interprètes et conducteurs de navires — Tillräckligt klar överträdelse — Orsakssamband)

32

2010/C 037/41

Mål T-156/04: Tribunalens dom av den 15 december 2009 — EDF mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som beviljats EDF av franska myndigheter — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas — Stödmottagarens processuella rättigheter — Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna — Kriteriet avseende en privat investerare)

32

2010/C 037/42

Mål T-158/07: Tribunalens dom av den 10 december 2009 — Cofac mot kommissionen (ESF — Nedsättning av finansiellt stöd — Utbildning — Rätten till försvar — Rätten att yttra sig)

33

2010/C 037/43

Mål T-159/07: Tribunalens dom av den 10 december 2009 — Cofac mot kommissionen (ESF — Nedsättning av finansiellt stöd — Utbildning — Rätten till försvar — Rätten att yttra sig)

33

2010/C 037/44

Mål T-436/07 P: Tribunalens dom av den 11 december 2009 — Giannopoulos mot rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Placering i lönegrad — Begäran om ändring av placeringen i lönegrad — Artikel 31.2 i tjänsteföreskrifterna)

34

2010/C 037/45

Mål T-490/07: Tribunalens dom av den 17 december 2009 — Notartel mot harmoniseringsbyrån — SAT.1 (R.U.N.) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket R.U.N. — Det äldre gemenskapvarumärket och nationella ordmärket ran — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning nr 207/2009) — Delvist avslag på registreringsansökan)

34

2010/C 037/46

Mål T-412/08: Tribunalens dom av den 15 december 2009 — Trubion Pharmaceuticals mot harmoniseringsbyrån — Merck (TRUBION) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TRUBION — Det äldre gemenskapsfigurmärket TriBion Harmonis — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

35

2010/C 037/47

Mål T-476/08: Tribunalens dom av den 15 december 2009 — Media-Saturn mot harmoniseringsbyrån (BEST BUY) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BEST BUY — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

35

2010/C 037/48

Mål T-483/08: Tribunalens dom av den 16 december 2009 — Giordano Enterprises mot harmoniseringsbyrån — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GIORDANO — Det äldre nationella ordmärket GIORDANO — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Delvist avslag på registreringsansökan — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

36

2010/C 037/49

Mål T-107/06: Tribunalens beslut av den 15 december 2009 — Inet Hellas mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Inrättande av toppdomänen ”.eu” — Registrering av domänen ”.co” som huvuddomän — Rättshandling mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

36

2010/C 037/50

Mål T-481/07: Förstainstansrättens beslut av den 9 december 2009 — Deltalinqs och SVZ mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som de belgiska myndigheterna beviljat intermodala transporter på vattenvägar — Kommissionens beslut att inte göra invändningar — Talan om ogiltigförklaring väckt av intresseföreningar för företag etablerade inom hamnområdet i Rotterdam — Konkurrensställningen påverkas inte väsentligt — Uppenbart att talan ska avvisas)

37

2010/C 037/51

Mål T-194/08: Tribunalens beslut av den 16 december 2009 — Cattin mot kommissionen (Utomobligatoriskt ansvar — EUF — Lista över exportörer som är berättigade att erhålla betalning av sina fordringar gentemot Centralafrikanska republiken — Anmälan saknas — Preskription — Avvisning)

37

2010/C 037/52

Mål T-567/08 P: Tribunalens beslut av den 17 december 2009 — Nijs mot revisionsrätten (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Beslut att inte befordra klaganden vid befordringsförfarandet 2005 — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat)

38

2010/C 037/53

Mål T-396/09 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 december 2009 — Vereniging Milieudefensie och Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Medlemsstaternas skyldighet att skydda och förbättra luftkvaliteten — Medlemsstat som medgetts undantag — Vägran av kommissionen att ompröva sitt beslut — Ansökan om uppskov med verkställigheten och om interimistiska åtgärder — Avvisning)

38

2010/C 037/54

Mål T-446/09: Talan väckt den 9 november 2009 — Escola Superior Agrária de Coimbra mot kommissionen

39

2010/C 037/55

Mål T-454/09 P: Överklagande ingett den 9 november 2009 av Rinse van Arum av den dom som personaldomstolen meddelade den 10 september 2009 i mål F-139/07, Rinse van Arum mot Europaparlamentet

39

2010/C 037/56

Mål T-484/09: Talan väckt den 27 november 2009 — McLoughney mot harmoniseringsbyrån — Kern (Powerball)

40

2010/C 037/57

Mål T-485/09: Talan väckt den 3 december 2009 — Frankrike mot kommissionen

41

2010/C 037/58

Mål T-487/09: Talan väckt den 7 december 2009 — ReValue Immobilienberatung mot harmoniseringsbyrån

41

2010/C 037/59

Mål T-488/09: Talan väckt den 4 december 2009 — Jager & Polacek mot harmoniseringsbyrån (REDTUBE)

42

2010/C 037/60

Mål T-489/09: Talan väckt den 8 december 2009 — Leali mot kommissionen

43

2010/C 037/61

Mål T-490/09: Talan väckt den 8 december 2009 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi mot kommissionen

43

2010/C 037/62

Mål T-491/09: Talan väckt den 3 december 2009 — Spanien mot kommissionen

44

2010/C 037/63

Mål T-492/09: Talan väckt den 7 december 2009 — MEDA Pharma mot harmoniseringsbyrån — Nycomed (ALLERNIL)

44

2010/C 037/64

Mål T-497/09: Talan väckt den 7 december 2009 — LG Electronics mot harmoniseringsbyrån (KOMPRESSOR PLUS)

45

2010/C 037/65

Mål T-499/09: Talan väckt den 14 december 2009 — Evonik Industries mot harmoniseringsbyrån

45

2010/C 037/66

Mål T-500/09: Talan väckt den 7 december 2009 — Italien mot kommissionen

46

2010/C 037/67

Mål T-501/09: Talan väckt den 8 december 2009 — PhysioNova mot harmoniseringsbyrån — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

46

2010/C 037/68

Mål T-504/09: Talan väckt den 16 december 2009 — Völkl mot harmoniseringsbyrån — Marker Völkl (VÖLKL)

47

2010/C 037/69

Mål T-422/03: Förstainstansrättens beslut av den 18 december 2009 — Enviro Tech Europe och Enviro Tech International mot kommissionen

48

2010/C 037/70

Mål T-76/04: Förstainstansrättens beslut av den 16 december 2009 — Bactria mot kommissionen

48

2010/C 037/71

Mål T-401/04: Förstainstansrättens beslut av den 16 december 2009 — Bactria mot kommissionen

48

2010/C 037/72

Mål T-199/06: Förstainstansrättens beslut av den 17 december 2009 — Akzo Nobel e.a. mot kommissionen

48

2010/C 037/73

Mål T-143/07: Tribunalens beslut av den 14 december 2009 — UMG Recordings mot harmoniseringsbyrån (MOTOWN)

48

2010/C 037/74

Mål T-333/08: Förstainstansrättens beslut av den 16 december 2009 — Bull e.a. mot kommissionen

49

2010/C 037/75

Mål T-555/08: Förstainstansrättens beslut av den 9 december 2009 — IPublish Ganske Interactive Publishing mot harmoniseringsbyrån (återgivning av en apparat för databehandling)

49

2010/C 037/76

Mål T-174/09: Tribunalens beslut av den 18 december 2009 — Complejo Agrícola mot kommissionen

49

2010/C 037/77

Mål T-208/09: Tribunalens beslut av den 14 december 2009 — Mars mot harmoniseringsbyrån — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

49

 

Personaldomstolen

2010/C 037/78

Mål F-8/09: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 15 december 2009 — Apostolov mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Talan kan inte tas upp till sakprövning — Dröjsmål)

50

2010/C 037/79

Mål F-102/09: Talan väckt den 17 december 2009 — Bennett m.fl. mot harmoniseringsbyrån

50

2010/C 037/80

Mål F-103/09: Talan väckt den 22 december 2009 — Allen m.fl. mot kommissionen

51

2010/C 037/81

Mål F-104/09: Talan väckt den 21 december 2009 — Diego Canga Fano mot rådet

51

2010/C 037/82

Mål F-105/09: Talan väckt den 23 december 2009 — Scheefer mot parlamentet

52

2010/C 037/83

Mål F-106/09: Talan väckt den 30 december 2009 — Pascual García mot kommissionen

52


SV

 

Top