EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:013:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 13, 20 januari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.013.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 13

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
20 januari 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2010/C 013/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 8 januari 2010 över tre förslag till Europaparlamentets och rådets förslag till förordningar om inrättande av en europeisk bankmyndighet, en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet och en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (CON/2010/5)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 013/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5502 – Merck/Schering-Plough) (1)

10

2010/C 013/03

Meddelande från kommissionen gällande myndighet som är behörig att utfärda äkthetsintyg inom ramen för förordning (EG) nr 620/2009

11

2010/C 013/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5731 – AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) (1)

12


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 013/05

Eurons växelkurs

13

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 013/06

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

14

2010/C 013/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

19

2010/C 013/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

24

2010/C 013/09

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

29

2010/C 013/10

Utdrag ur beslut om Bank of Credit and Commerce International i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

34

2010/C 013/11

Meddelande till aktörer som berörs av offentlig intervention inom sektorerna för durumvete och ris (Artikel 23.2 i kommissionens förordning (EG) nr 670/2009 och artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1173/2009 )

36


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 013/12

Förenklad anbudsinfordran avseende allmän trafikplikt för lufttrafik på sträckorna Clermont-Ferrand–Lille, Clermont-Ferrand–Marseille, Clermont-Ferrand–Strasbourg och Clermont-Ferrand–Toulouse

57

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 013/13

Statligt stöd – Tyskland – Statligt stöd C 15/09 (f.d. N 196/09), N 333/09, N 557/09 – Hypo Real Estate, Tyskland – Utvidgning av det formella granskningsförfarandet och tillfälligt godkännande av kapitaltillskott – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter (1)

58


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top