Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:318:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 318, 23 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.318.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 318

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
23 december 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

456:e plenarsessionen den 30 september och 1 oktober 2009

2009/C 318/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Flexicurity, omstruktureringar och global utveckling” (förberedande yttrande på begäran av det svenska ordförandeskapet)

1

2009/C 318/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Makroregionalt samarbete – Att tillämpa Östersjöstrategin på andra makroregioner i Europa” (förberedande yttrande)

6

2009/C 318/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En hållbar, långsiktig och branschövergripande EU-strategi för alkoholrelaterade skador” (förberedande yttrande)

10

2009/C 318/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Sambandet mellan jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättningsgrad” (förberedande yttrande)

15

2009/C 318/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Olika företagsformer” (initiativyttrande)

22

2009/C 318/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rättvisa livsmedel: självreglering eller lagstiftning?” (initiativyttrande)

29

2009/C 318/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Mindre gynnade regioner – den nordliga dimensionen” (initiativ yttrande)

35

2009/C 318/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att främja politik och program till förmån för energieffektivitet på slutanvändarnivå” (initiativ yttrande)

39

2009/C 318/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Finanskrisens effekt på tillverknings- och tjänstesektorerna” (initiativyttrande)

43

2009/C 318/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Arbete och fattigdom: ett nödvändigt helhetsperspektiv” (initiativ yttrande)

52

2009/C 318/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”de Larosière-gruppens rapport” (initiativyttrande)

57

2009/C 318/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013” (tilläggsyttrande)

66


 

III   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

456:e plenarsessionen den 30 september och 1 oktober 2009

2009/C 318/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Mot en europeisk strategi för e-juridik”KOM(2008) 329 slutlig

69

2009/C 318/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Säkra, innovativa och tillgängliga läkemedel: en förnyad vision för läkemedelssektorn”KOM(2008) 666 slutlig

74

2009/C 318/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering (Progress-instrument för mikrokrediter)”KOM(2009) 333 slutlig – 2009/0196 (COD)

80

2009/C 318/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress”KOM(2009) 340 slutlig – 2009/0091 (COD)

84

2009/C 318/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden”KOM(2008) 644 slutlig – 2008/0198 (COD)

88

2009/C 318/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Hantering av bioavfall i Europeiska unionen”KOM(2008) 811 slutlig

92

2009/C 318/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer”KOM(2009) 82 slutlig

97

2009/C 318/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok: Transeuropeiska transportnät (TEN-T): En översyn av strategin – Bättre integrering av de transeuropeiska transportnäten för att främja den gemensamma transportpolitiken”KOM(2009) 44 slutlig

101

2009/C 318/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU, Afrika och Kina: dialog och samarbete mellan tre parter”KOM(2008) 654 slutlig

106

2009/C 318/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter En förnyad öppen samordning för ungdomsfrågor”KOM(2009) 200 slutlig

113

2009/C 318/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte”KOM(2009) 268 slutlig – 2009/0077 (COD)

121


SV

 

Top