Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:296:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 296, 05 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.296.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 296

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
5 december 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Rådet

2009/C 296/01

Rådets resolution av den 30 november 2009 om utbyte av resultat av DNA-analyser

1

 

REKOMMENDATIONER

 

Rådet

2009/C 296/02

Rådets rekommendation av den 30 november 2009 om rökfria miljöer

4


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 296/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5691 – Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) (1)

15


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 296/04

Eurons växelkurs

16

2009/C 296/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 18 september 2009 om ett utkast till beslut i ärende COMP/C.39129 – krafttransformatorer (1) – Föredragande medlemsstat: Luxemburg

17

2009/C 296/06

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 2 oktober 2009 om ett utkast till beslut i ärende COMP/C.39129 – Krafttransformatorer (2) – Föredragande medlemsstat: Luxemburg

18

2009/C 296/07

Förhörsombudets slutrapport i ärende COMP/39.129 – Krafttransformatorer (I enlighet med artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

19

2009/C 296/08

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 7 oktober 2009 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/39.129 – Krafttransformatorer) [delgivet med nr K(2009) 7601]  (1)

21

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 296/09

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

23

2009/C 296/10

Meddelande om en ansökan om tillstånd för prospektering efter kolväten i flytande form och i gasform i ett område som kallas Biancavilla – Republiken Italien – Regionen Sicilien – Assessorato Regionale Industria (Regional industrimyndighet) – Dipartimento Regionale dell’Industria e delle miniere (Det regionala departementet för industri och gruvdrift) – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (Regionalt kontor för kolväten och geotermi) (U.R.I.G.)

28


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 296/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5659 – Daimler AG/IPIC/Brawn GP) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

30


 

Rättelser

2009/C 296/12

Rättelse till tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (EUT C 275, 14.11.2009)

31

2009/C 296/13

Rättelse till tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (EUT C 275, 14.11.2009)

31

2009/C 296/14

Rättelse till kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (EUT C 293, 2.12.2009)

31


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top