Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 295, 04 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.CE2009.295.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 295E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
4 december 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

Europaparlamentet
SESSIONEN 2008–2009
Sammanträdena den 2–4 september 2008
ANTAGNA TEXTER
Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 275 E, 30.10.2008.

 

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdag 2 september 2008

2009/C 295E/01

Fiske och vattenbruk i samband med integrerad förvaltning av kustområden i EuropaEuropaparlamentets resolution av den 2 september 2008 om fiske och vattenbruk inom ramen för den integrerade förvaltningen av kustområden i Europa (2008/2014(INI))

1

2009/C 295E/02

Utvärdering av DublinsystemetEuropaparlamentets resolution av den 2 september 2008 om utvärderingen av Dublinsystemet (2007/2262(INI))

4

2009/C 295E/03

Vissa frågor som rör motorfordonsförsäkringEuropaparlamentets resolution av den 2 september 2008 om vissa frågor som rör motorfordonsförsäkring (2007/2258(INI))

10

2009/C 295E/04

Samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeriEuropaparlamentets resolution av den 2 september 2008 om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (2008/2033(INI))

13

2009/C 295E/05

Utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbeteEuropaparlamentets förklaring om utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbete

19

2009/C 295E/06

Att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politikEuropaparlamentets förklaring om att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik

21

2009/C 295E/07

Samarbete i krissituationer för att finna försvunna barnEuropaparlamentets förklaring om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn

23

 

Onsdag 3 september 2008

2009/C 295E/08

Situationen i GeorgienEuropaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om situationen i Georgien

26

2009/C 295E/09

Gemensam referensram för europeisk avtalsrättEuropaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om den gemensamma referensramen för europeisk avtalsrätt

31

2009/C 295E/10

Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GGEuropaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

33

2009/C 295E/11

Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008Europaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 (2008/2047(INI))

35

2009/C 295E/12

Kloning av djur i livsmedelssyfteEuropaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om kloning av djur i livsmedelssyfte

42

2009/C 295E/13

Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och mänEuropaparlamentets resolution av den 3 september 2008 om hur marknadsföring och reklam påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (2008/2038(INI))

43

 

Torsdag 4 september 2008

2009/C 295E/14

Palestinska fångar i israeliska fängelserEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

47

2009/C 295E/15

Utvärderingen av EU-sanktioner som en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheterEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om utvärdering av EU:s sanktioner som del av EU:s åtgärder och politik på området för mänskliga rättigheter (2008/2031(INI))

49

2009/C 295E/16

Ett millenium för utveckling – Mål 5: förbättring av mödrars hälsaEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om mödradödlighet inför FN:s högnivåmöte den 25 september 2008 och översynen av millennieutvecklingsmålen

62

2009/C 295E/17

Handel med tjänsterEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om handel med tjänster (2008/2004(INI))

67

2009/C 295E/18

En europeisk hamnpolitikEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om en europeisk hamnpolitik (2008/2007(INI))

74

2009/C 295E/19

Godstransporter i EuropaEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om godstransporter i Europa (2008/2008(INI))

79

2009/C 295E/20

Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010Europaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om halvtidsöversynen av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (2007/2252(INI))

83

2009/C 295E/21

Statskupp i MauretanienEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om statskuppen i Mauretanien

89

2009/C 295E/22

IranEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om avrättningar i Iran

92

2009/C 295E/23

Mord på albiner i TanzaniaEuropaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om morden på albiner i Tanzania

94

 

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Tisdag 2 september 2008

2009/C 295E/24

Deltagande av ordförandena för underutskotten (tolkning av artikel 182)Europaparlamentets beslut av den 2 september 2008 om tolkningen av artikel 182 i arbetsordningen om deltagande av ordförandena för underutskotten

97

 

 

Europaparlamentet

 

Tisdag 2 september 2008

2009/C 295E/25

Programmet Aktiv ungdom (2007–2013) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1719/2006/EG om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 (KOM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))

98

P6_TC1-COD(2008)0023
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2008/EG om ändring av beslut nr 1719/2006/EG om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013

98

2009/C 295E/26

Programmet Kultur (2007–2013) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1855/2006/EG om inrättande av programmet Kultur (2007–2013) (KOM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

99

P6_TC1-COD(2008)0024
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2008/EG om ändring av beslut nr 1855/2006/EG om inrättande av programmet Kultur (2007–2013)

99

2009/C 295E/27

Programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

100

P6_TC1-COD(2008)0029
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2008/EG om ändring av beslut nr 1904/2006/EG om inrättande av programmet Ett Europa för medborgarna för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap

100

2009/C 295E/28

Handlingsprogram för livslångt lärande ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1720/2006/EG om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande (KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))

101

P6_TC1-COD(2008)0025
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2008/EG om ändring av beslut nr 1720/2006/EG om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande

101

2009/C 295E/29

Ingående av protokollet till avtalet EG/Uzbekistan om partnerskap och samarbete *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))

102

2009/C 295E/30

Ingående av protokollet till avtalet EG/Kirgizistan om partnerskap och samarbete *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))

102

2009/C 295E/31

Ingående av protokollet till avtalet EG/Tadzjikistan om partnerskap och samarbete *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))

103

2009/C 295E/32

Montenegros ansvar för de långfristiga lån som beviljats Serbien-Montenegro (tidigare Förbundsrepubliken Jugoslavien) *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets beslut om att fastställa en separat förpliktelse för Montenegro och i motsvarande mån minska Serbiens förpliktelse med avseende på de långfristiga lån som gemenskapen har beviljat Statsförbundet Serbien och Montenegro (tidigare Förbundsrepubliken Jugoslavien) enligt rådets beslut 2001/549/EG och 2002/882/EG (KOM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))

104

2009/C 295E/33

Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (KOM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))

104

2009/C 295E/34

Fiskeavtal för södra Indiska oceanen *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

105

2009/C 295E/35

Förslag till ändringsbudget nr 5/2008Europaparlamentets resolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2008 för budgetåret 2008, avsnitt III – kommissionen (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

106

2009/C 295E/36

Det europeiska rättsliga nätverket *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Konungariket Spanien, Konungariket Belgien, Republiken Polen, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Estland, Republiken Österrike och Republiken Portugal inför antagandet av rådets beslut om det europeiska rättsliga nätverket (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

107

2009/C 295E/37

Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av avgöranden i brottmål *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om initiativet från Republiken Slovenien, Republiken Frankrike, Republiken Tjeckien, Konungariket Sverige, Republiken Slovakien, Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland inför antagandet av rådets rambeslut om verkställighet av utevarodomar och om ändring av rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, rambeslut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och rambeslut 2008/…/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar i Europeiska unionen (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

120

2009/C 295E/38

Användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna (KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

148

P6_TC1-COD(2008)0041
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna

148

2009/C 295E/39

Förstärkning av Eurojust och ändring av beslut 2002/187/RIF *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 september 2008 om initiativet från Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Konungariket Sverige inför antagandet av rådets beslut om förstärkning av Eurojust och om ändring av beslut 2002/187/RIF (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

149

 

Onsdag 3 september 2008

2009/C 295E/40

Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 (KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

163

P6_TC1-COD(2007)0121
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

163

2009/C 295E/41

Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och direktiven 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 (KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

164

P6_TC1-COD(2007)0212
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/ …/EG om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr …/ … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

164

2009/C 295E/42

Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 (KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

165

2009/C 295E/43

Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

165

P6_TC1-COD(2007)0214
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG

166

 

Torsdag 4 september 2008

2009/C 295E/44

Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

167

P6_TC1-COD(2007)0243
Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2299/89

167

2009/C 295E/45

Berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för rådets beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen *Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 september 2008 om förslaget till rådets beslut om berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för rådets beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

168


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarandet

**I

Samarbetsförfarandet (första behandlingen)

**II

Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)

***

Samtyckesförfarandet

***I

Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)

***II

Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)

***III

Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baserar sig på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit)

Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▐.

Tekniska rättelser och justeringar gjorda av ansvariga enheter: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.

SV

 

Top