EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:284:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 284, 25 november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.284.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 284

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
25 november 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2009/C 284/01

Europeiska Centralbankens Yttrande av den 5 november 2009 om rekommendationer till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten och om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (CON/2009/91)

1

2009/C 284/02

Europeiska Centralbankens Yttrande av den 16 november 2009 om ett förslag till rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (CON/2009/95)

6


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 284/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

11

2009/C 284/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5663 – AVIO/SECI-E/JV) (1)

16


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 284/05

Eurons växelkurs

17

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 284/06

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

18

2009/C 284/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (1)

23


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2009/C 284/08

Ansökningsomgång för arbetsprogrammet 2010 ”Människor” i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

28

2009/C 284/09

Ansökningsomgång för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram för verksamhet inom området kärnteknisk forskning och utbildning

29

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 284/10

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Republiken Korea

30

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 284/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5699 – Adecco/MPS Group) (1)

32

2009/C 284/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5720 – BayernLB/LBLux) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

33


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top