Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:228:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 228, 22 september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.228.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 228

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
22 september 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

452:a plenarsessionen den 24–25 mars 2009

2009/C 228/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Skogens och skogsbrukets roll när EU ska uppfylla sina klimatåtaganden” (förberedande yttrande)

1

2009/C 228/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Partnerskap mellan utbildningsinstanser och arbetsgivare” (förberedande yttrande)

9

2009/C 228/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fastställande av kvarvarande hinder för rörlighet på inre arbetsmarknaden” (förberedande yttrande)

14

2009/C 228/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Situationen för äldre arbetstagare inför industriell omvandling – stöd och diversifiering av åldersstrukturen i EU:s branscher och företag” (yttrande på eget initiativ)

24

2009/C 228/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”De transatlantiska förbindelserna: ’Hur det civila samhällets deltagande kan förbättras’”

32


 

III   Förberedande rättsakter

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

452:a plenarsessionen den 24–25 mars 2009

2009/C 228/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler”

40

2009/C 228/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rapport från kommissionen – Rapport om konkurrenspolitiken 2007”

47

2009/C 228/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok: Upphovsrätten i kunskapsekonomin”

52

2009/C 228/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Gemensam programplanering för forskning: Samverkan för att bemöta gemensamma utmaningar mer effektivt”

56

2009/C 228/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering”

62

2009/C 228/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen”

66

2009/C 228/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (EMRP) som genomförs av flera medlemsstater”

69

2009/C 228/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut av den […] om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området för finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision”

75

2009/C 228/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter”

78

2009/C 228/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar”

81

2009/C 228/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen om andra strategiska energiöversynen – En handlingsplan för energitrygghet och energisolidaritet”

84

2009/C 228/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser” (omarbetning)

90

2009/C 228/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 av den … om ändring av förordning (EG) nr 1692/2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II)”

95

2009/C 228/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus)”

100

2009/C 228/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter”

103

2009/C 228/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG”

107

2009/C 228/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner”

113

2009/C 228/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken – EMU@10: Framsteg och utmaningar efter 10 år av den ekonomiska och monetära unionen”

116

2009/C 228/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Grönbok om territoriell sammanhållning: Att omvandla territoriell mångfald till styrka”

123

2009/C 228/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror”

130

2009/C 228/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om resultatet av samrådet beträffande sammanhållningspolitikens strategier och program för programperioden 2007–2013”

141

2009/C 228/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser”

148

2009/C 228/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa” (tilläggsyttrande)

149


SV

 

Top