Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:193:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 193, 15 augusti 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.193.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 193

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
15 augusti 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 193/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 180, 1.8.2009

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 193/02

Mål C-165/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals mot College van Gedeputeerde Staten van Groningen, berörd tredje man: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Mål C-166/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne mot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, berörda tredje män: Electrabel Nederland NV och Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Mål C-167/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne mot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, berörda tredje män: E.On Benelux och Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Mål C-182/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Förenade kungariket) den 19 maj 2009 — Seaport (NI) Limited mot Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Mål C-188/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 28 maj 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku mot Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Mål C-191/09 P: Överklagande ingett den 29 maj 2009 av Europeiska unionens råd av den dom förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 10 mars 2009 i mål T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), tidigare Nikopolsky Seamless Tubes Plant ”Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT mot Europeiska unionens råd

7

2009/C 193/08

Mål C-193/09: Överklagande ingett den 1 juni 2009 av Kaul GmbH av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-402/07, Kaul GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Mål C-194/09 P: Överklagande ingett den 1 juni 2009 av Alcoa Trasformazioni Srl av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-332/06, Alcoa Trasformazioni mot Europeiska gemenskapernas kommission

8

2009/C 193/10

Mål C-195/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England & Wales) den 29 maj 2009 — Synthon BV mot Merz Pharma GmbH & Co KG

9

2009/C 193/11

Mål C-196/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Chambre de recours des Écoles européennes den 29 maj 2009 — Paul Miles m.fl., Robert Watson Mac Donald mot Sécretaire général des Écoles européennes

9

2009/C 193/12

Mål C-199/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 4 juni 2009 — Schenker SIA mot Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Mål C-200/09 P: Överklagande ingett den 27 maj 2009 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten meddelade den 10 mars 2009 i mål T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), tidigare Nikopolsky Seamless Tubes Plant ”Niko Tube” ZAT och Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), tidigare Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT mot Europeiska unionens råd

10

2009/C 193/14

Mål C-204/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8 juni 2009 — Flachgas Torgau GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland

11

2009/C 193/15

Mål C-208/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 10 juni 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Mål C-209/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen) (Finland) den 10 juni 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Mål C-211/09: Talan väckt den 11 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

13

2009/C 193/18

Mål C-214/09 P: Överklagande ingett den 12 juni 2009 av Anheuser-Busch, Inc. av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), Budějoviský Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Mål C-215/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Marknadsdomstolen (Finland) den 15 juni 2009 — Mehiläinen Oy och Suomen Terveystalo Oyj mot Uleåborgs stad

14

2009/C 193/20

Mål C-220/09: Talan väckt den 16 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Malta

15

 

Förstainstansrätten

2009/C 193/21

Mål T-259/05: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Spanien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som undantagits från gemenskapsfinansiering — Textillin — Hampa — Bananer — Rapport från OLAF — Rapport från revisionsrätten — Bilateralt möte enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1663/95 — Åsidosättande av väsentliga formkrav — Missbruk — Förekomsten av en ekonomisk skada för EUGFJ)

16

2009/C 193/22

Mål T-435/05: Förstainstansrättens dom av den 30 juni 2009 — Danjaq mot harmoniseringsbyrån — Mission Productions (Dr. No) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Dr. No — Invändning från innehavaren av de icke registrerade ordmärkena och kännetecknen Dr. No och Dr. NO — Villkoret avseende äldre varumärken ej uppfyllt — Särskiljande kännetecken som används i näringsverksamhet saknas — Artikel 8.1.a och b, 8.2 c samt 8.4 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1.a och b, 8.2 c samt 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009) — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009))

16

2009/C 193/23

Förenade målen T-273/06 och T-297/06: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — ISD Polska m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Omställningsstöd som Republiken Polen gett en ståltillverkare — Beslut att förklara stödåtgärderna delvis oförenliga med den gemensamma marknaden och med förordnande om återkrav — Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin — Talan om ogiltigförklaring — Talerätt — Tidsfrist för väckande av talan — Upptagande till sakprövning — Berättigade förväntningar — Artikel 14.a i rådets förordning (EG) nr 659/1999 — Den räntesats som ska tillämpas på återbetalning av stöd som förklarats vara oförenligt med den gemensamma marknaden — Skyldighet att samarbeta nära med medlemsstaten — Sammansatt ränta — Artiklarna 9.4 och 11.2 i förordning (EG) nr 794/2004)

17

2009/C 193/24

Mål T-288/06: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy mot kommissionen (Statligt stöd — Omstruktureringsstöd från Republiken Polen till en stålproducent — Beslut i vilket stödet delvis förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas — Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin — Tillämplig räntesats vid återbetalning av det stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden — Skyldighet till nära samarbete med medlemsstaten — Artikel 9.4 och artikel 11.2 i förordning (EG) nr 794/2004)

17

2009/C 193/25

Mål T-291/06: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Operator ARP mot kommissionen (Statligt stöd — Omstruktureringsstöd från Republiken Polen till en stålproducent — Beslut i vilket stödet delvis förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas — Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Begreppet mottagare — Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999)

18

2009/C 193/26

Mål T-24/07: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — ThyssenKrupp Stainless AG mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Platta produkter av rostfritt stål — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 — Legeringspåslag — Kommissionens behörighet — Ansvar för överträdelsen — Rättskraft — Rätten till försvar — Tillgång till handlingarna i ärendet — Preskription — Principen ne bis in idem — Samarbete under det administrativa förfarandet)

18

2009/C 193/27

Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — KG Holding m.fl. mot kommissionen (De förenade målen T-81/07, T-82/07 och T-83/07) (Statligt stöd — Omstruktureringsstöd som de nederländska myndigheterna beviljat KG Holding NV — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om återkrav av stödet — Talan om ogiltigförklaring — Delvis avvisning — Återkrav av stödet från stödmottagande företag som försatts i konkurs — Gemenskapens riktlinjer om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter)

19

2009/C 193/28

Mål T-414/07: Förstainstansrättens dom av den 2 juli 2009 — Euro-Information mot harmoniseringsbyrån (Märke föreställande en hand som håller ett kort med tre trianglar) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke föreställande en hand som håller ett kort med tre trianglar — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

19

2009/C 193/29

Mål T-419/07: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Okalux mot harmoniseringsbyrån — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsordmärket OKATECH — Delvis upphävande — Tidsfrist för väckande av talan — Artiklarna 57 och 77a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 58 och 80 i förordning (EG) nr 207/2009) — Principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen — Rätten att yttra sig)

20

2009/C 193/30

Mål T-444/07: Förstainstansrättens dom av den 30 juni 2009 — CPEM mot kommissionen (Europeiska socialfonden — Indragning av finansiellt stöd — Rapport från OLAF)

20

2009/C 193/31

Mål T-16/08: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Perfetti Van Melle SpA mot harmoniseringsbyrån — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärke CENTER SHOCK — Äldre nationella ordmärken CENTER — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artiklarna 8.1 b och 52.1 a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009))

20

2009/C 193/32

Mål T-311/08: Förstainstansrättens dom av den 2 juli 2009 — Fitoussi mot harmoniseringsbyrån — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket IBIZA REPUBLIC — Äldre nationellt figurmärke i form av en femuddigstjärna omgiven av en cirkel — Absolut registreringshinder — Avsaknad av risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

21

2009/C 193/33

Mål T-258/04: Förstainstansrättens beslut av den 10 juni 2009 — Polen mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Övergångsbestämmelser som ska antas med anledning av anslutning av nya medlemsstater — Kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn — Tidsfrist för väckande av talan — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Dröjsmål — Avvisning)

21

2009/C 193/34

Mål T-524/08: Förstainstansrättens beslut av den 2 juni 2009 — AVLUX mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Offentlig upphandling av tjänster — Inbjudan att lämna anbud avseende utbyggnad och renovering av byggnaden Konrad Adenauer i Luxemburg — Förkastande av en anbudsgivares anbud — Ogiltigförklaring av förfarandet för tilldelning av kontrakt — Anledning saknas att döma i saken)

22

2009/C 193/35

Mål T-550/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 30 juni 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Beslut av kommissionen att ålägga böter — Ansökan om uppskov med verkställighet och andra interimistiska åtgärder (återbetalning av redan erlagda böter och avstående från bankgaranti) — Fumus boni juris saknas och situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

22

2009/C 193/36

Mål T-173/09 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 8 juni 2009 — Z mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — En berörd tredje mans tillgång till ett kommissionsbeslut som rör åläggande av böter och som ännu inte publicerats — Ansökan om interimistiska åtgärder — Anledning saknas att döma i saken — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

22

2009/C 193/37

Mål T-184/09: Talan väckt den 14 maj 2009 — Republiken Grekland mot kommissionen

23

2009/C 193/38

Mål T-212/09: Talan väckt den 2 juni 2009 — Danmark mot kommissionen

23

2009/C 193/39

Mål T-226/09: Talan väckt den 9 juni 2009 — British Telecommunications mot kommissionen

24

2009/C 193/40

Mål T-227/09: Talan väckt den 10 juni 2009 — Feng Shen Technology mot harmoniseringsbyrån — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Mål T-230/09: Talan väckt den 10 juni 2009 — BT Pension Scheme Trustees mot kommissionen

25

2009/C 193/42

Mål T-236/09: Talan väckt den 8 juni 2009 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

26

2009/C 193/43

Mål T-237/09: Talan väckt den 17 juni 2009 — Région Wallonne mot kommission

27

2009/C 193/44

Mål T-238/09: Talan väckt den 23 juni 2009 — Sniace mot kommissionen

28

2009/C 193/45

Mål T-239/09 P: Överklagande ingett den 16 juni 2009 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 31 mars 2009 i mål F-146/07 Marcuccio mot kommissionen

28

2009/C 193/46

Mål T-244/09: Talan väckt den 22 juni 2009 — Accenture Global Services mot harmoniseringsbyrån — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Mål T-245/09: Talan väckt den 24 juni 2009 — Shell Hellas mot kommissionen

29

2009/C 193/48

Mål T-246/09: Talan väckt den 29 juni 2009 — Insula mot kommissionen

30

2009/C 193/49

Mål T-250/09: Talan väckt den 23 juni 2009 — Cesea Group Srl mot harmoniseringsbyrån — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Mål T-251/09: Talan väckt den 26 juni 2009 — Société des Pétroles Shell mot kommissionen

32

2009/C 193/51

Mål T-255/09: Talan väckt den 30 juni 2009 — Caixa Geral de Depósitos mot harmoniseringsbyrån — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa).

32

2009/C 193/52

Mål T-218/08: Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2009 — Lemans mot Harmoniseringsbyrån — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Mål T-389/08: Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2009 — Lemans mot Harmoniseringsbyrån — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Mål T-435/08: Förstainstansrättens beslut av den 25 juni 2009 — Tokita Management Service mot harmoniseringsbyrån — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Personaldomstolen

2009/C 193/55

Mål F-39/07: Personaldomstolens (tredje avdelning) dom av den 6 maj 2009 — Campo Valls mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Utnämning — Tjänst som enhetschef — Avslag på sökandens ansökan om tjänst — Krav som uppställts i meddelande om lediga tjänster — Uppenbart felaktig bedömning)

34

2009/C 193/56

Mål F-137/07: Personaldomstolens dom av den 6 maj 2009 — Sergio m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Rättigheter och skyldigheter — Föreningsfrihet — Avtal mellan kommissionen och yrkes- och fackföreningarna — Individuella beslut om tjänstledighet, som fattats på grundval av ett protokoll — Rättsakt som går någon emot — Talerätt — Tjänsteman som för talan i eget namn och inte för en fackförenings räkning — Avvisning — Beslutet att avvisa talan har delgivits sökandenas advokat — Utgångspunkten för tidsfristen för talans väckande)

34

2009/C 193/57

Mål F-43/08: Personaldomstolens dom av den 18 juni 2009 — Spee mot Europol (Personalmål — Europols personal — Ledig tjänst — Urvalsförfarande)

35

2009/C 193/58

Mål F-72/08: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 juni 2009 — Ketselidis mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Talan — Föregående administrativt klagomål — Preliminärt svar — Ursäktligt misstag — Föreligger inte — Tyst avslag — Sent klagomål — Avvisning — Dom från en gemenskapsdomstol — Ny väsentlig omständighet — Föreligger inte)

35

2009/C 193/59

Mål F-81/08: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 juni 2009 — Ketselidou mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Talan — Dom från en gemenskapsdomstol — Ny väsentlig omständighet — Föreligger inte)

35

2009/C 193/60

Mål F-61/09: Talan väckt den 25 juni 2009 — Strack mot kommissionen

36

2009/C 193/61

Mål F-62/09: Talan väckt den 26 juni 2009 — Strack mot kommissionen

36

2009/C 193/62

Förenade målen F-14/05 och F-20/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Albert-Bousquet e. a. och Johansson e. a. mot kommissionen

37

2009/C 193/63

Mål F-21/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — De Geest mot Rådet

37

2009/C 193/64

Mål F-38/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Delplancke och Governatori mot Kommissionen

37

2009/C 193/65

Mål F-49/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Bethuyne m.fl. mot kommissionen

37

2009/C 193/66

Mål F-80/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — De Geest mot Rådet

37


SV

 

Top