Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 167, 18 juli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.167.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 167

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
18 juli 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 167/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 153, 4.7.2009

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 167/02

Mål C-214/08 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 maj 2009 — Philippe Guigard mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Skadeståndstalan — Villkor för gemenskapens avtalsrättsliga och utomobligatoriska ansvar — Artiklarna 313.2 k, 314 och 317 a i fjärde Lomékonventionen, i dess lydelse enligt det avtal som undertecknades i Mauritius)

2

2009/C 167/03

Mål C-535/08: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 mars 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien)) — Maria Catena Rita Pignataro mot Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Guardo och Fabio M. Mancuso (Villkor för valbarhet i regionalval — Krav på bosättning i regionen — Artiklarna 17 EG och 18 EG — Grundläggande rättigheter — Koppling till gemenskapsrätten saknas — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

2

2009/C 167/04

Mål C-148/09 P: Överklagande ingett den 24 april 2009 (fax den 22 april 2009) av Konungariket Belgien av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 10 februari 2009 i mål T-388/03, Deutsche Post AG och DHL International mot Europeiska gemenskapernas kommission

3

2009/C 167/05

Mål C-151/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spanien) den 28 april 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) mot Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe m.fl. och Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Mål C-152/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Schwerin (Tyskland) den 4 maj 2009 — André Grootes mot Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Mål C-155/09: Talan väckt den 4 maj 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

4

2009/C 167/08

Mål C-168/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Milano (Italien) den 12 maj 2009 — Flos SpA mot Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Mål C-172/09: Talan väckt den 13 maj 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen

5

2009/C 167/10

Mål C-174/09: Talan väckt den 14 maj 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Polen

6

2009/C 167/11

Mål C-183/09: Talan väckt den 26 maj 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

6

2009/C 167/12

Mål C-184/09: Talan väckt den 26 maj 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

6

2009/C 167/13

Mål C-187/09: Talan väckt den 26 maj 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade Kungariket och Nordirland

7

2009/C 167/14

Mål C-202/09: Talan väckt den 5 maj 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

7

2009/C 167/15

Mål C-312/08: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens femte avdelning av den 2 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland

7

2009/C 167/16

Mål C-374/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 8 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Ungern

8

2009/C 167/17

Mål C-418/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 27 mars 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

8

 

Förstainstansrätten

2009/C 167/18

Mål T-152/06: Förstainstansrättens dom av den 9 juni 2009 — NDSHT mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Förordning (EG) nr 659/1999 — Klagomål från en konkurrent — Skrivelser från kommissionen till en klagande — Befintligt stöd — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

9

2009/C 167/19

Mål T-179/06: Förstainstansrättens dom av den 3 juni 2009 — kommissionen mot Burie Onderzoek en advies (Skiljedomsklausul — Avtal som har ingåtts inom ramen för programmet RACE II och ett särskilt program på området för telematiktillämpningar av gemensamt intresse — Återbetalning av en del av gjorda förskottsbetalningar — Förstainstansrättens behörighet — Delvis avvisning av talan — Principen om god förvaltningssed — Genkäromål)

9

2009/C 167/20

Mål T-189/07: Förstainstansrättens dom av den 3 juni 2009 — Frosch Touristik mot harmoniseringsbyrån — DSR touristik (FLUGBÖRSE) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket FLUGBÖRSE — Relevant datum för prövningen av en absolut ogiltighetsgrund — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009))

10

2009/C 167/21

Mål T-22/07: Förstainstansrättens beslut av den 14 maj 2009 — US Steel Košice mot Europeiska gemenskapernas kommission (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Anslutningsakt — Villkor för stödmottagaren att begränsa sin försäljning av platta produkter i ”den utvidgade unionen” — Skrivelse i vilken kommissionen tolkat villkoret på så sätt att det även gäller den bulgariska och rumänska marknaden från och med dessa länders anslutning — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

10

2009/C 167/22

Mål T-372/08: Förstainstansrättens beslut av den 20 april 2009 — Murnauer Markenvertrieb mot harmoniseringsbyrån — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om ogiltigförklaring — Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

11

2009/C 167/23

Mål T-383/08: Förstainstansrättens beslut av den 23 april 2009 — New Europe mot kommissionen (Formell avvisning av talan — Angivelse av sökanden — Privaträttslig juridisk person — Uppdrag — Uppenbart att talan ska avvisas — Intervention)

11

2009/C 167/24

Mål T-462/08: Förstainstansrättens beslut av den 21 april 2009 — Winzer Pharma mot harmoniseringsbyrån — Alcon (OFTAL CUSI) (Gemenskapsvarumärke — Upphävande av överklagandenämndens beslut — Anledning saknas att döma i saken)

11

2009/C 167/25

Mål T-159/09 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 25 maj 2009 — Biofrescos mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Begäran om uppskov med verkställighet — Ingivande av begäran — Avvisning — Ekonomisk skada — Krav på skyndsamhet saknas)

12

2009/C 167/26

Mål T-127/09: Talan väckt den 15 april 2009 — Abdulrahim mot rådet och kommissionen

12

2009/C 167/27

Mål T-160/09: Talan väckt den 20 april 2009 — Winzer Pharma mot harmoniseringsbyrån

13

2009/C 167/28

Mål T-162/09: Talan väckt den 24 april 2009 — Würth och Fasteners (Shenyang) mot rådet

13

2009/C 167/29

Mål T-167/09 P: Överklagande ingett den 24 april 2009 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som personaldomstolen meddelade den 17 februari 2009 i mål F-38/08, Liotti mot kommissionen

14

2009/C 167/30

Mål T-173/09: Talan väckt den 5 maj 2009 — Z mot kommissionen

15

2009/C 167/31

Mål T-175/09 P: Överklagande ingett den 27 april 2009 av Europeiska unionens råd av den dom som personaldomstolen meddelade den 17 februari 2009 i mål F-51/08, Stols mot rådet

15

2009/C 167/32

Mål T-179/09: Talan väckt den 28 april 2009 — Dunamenti Erőmű mot kommissionen

16

2009/C 167/33

Mål T-189/09: Talan väckt den 12 maj 2009 — Poloplast mot harmoniseringsbyrån — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Mål T-190/09: Talan väckt den 13 maj 2009 — Longevity Health Products mot harmoniseringsbyrån — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Mål T-192/09: Talan väckt den 14 maj 2009 — Amen Corner mot harmoniseringsbyrån — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Mål T-194/09: Talan väckt den 13 maj 2009 — Lan Airlines mot harmoniseringsbyrån — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Mål T-196/09: Talan väckt den 25 maj 2009 — TerreStar Europe mot kommissionen

19

2009/C 167/38

Mål T-198/09: Talan väckt den 20 maj 2009 — UOP mot kommissionen

19

2009/C 167/39

Mål T-200/09: Talan väckt den 25 maj 2009 — Abertis Infraestructuras mot kommissionen

20

2009/C 167/40

Mål T-203/09: Talan väckt den 25 maj 2009 — Olymp Bezner mot harmoniseringsbyrån

20

2009/C 167/41

Mål T-204/09: Talan väckt den 25 maj 2009 — Olymp Bezner mot harmoniseringsbyrån — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Mål T-207/09: Talan väckt den 25 maj 2009 — El Jirari Bouzekri mot harmoniseringsbyrån — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Mål T-208/09: Talan väckt den 26 maj 2009 — Mars mot harmoniseringsbyrån — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Mål T-210/09: Talan väckt den 26 maj 2009 — Formenti Seleco mot kommissionen

22

2009/C 167/45

Mål T-216/09: Talan väckt den 27 maj 2009 — Astrim och Elyo Italia mot kommissionen

23

 

Personaldomstolen

2009/C 167/46

Mål F-27/09: Talan väckt den 27 mars 2009 — Ingo Hanschmann mot Europol

25

2009/C 167/47

Mål F-28/09: Talan väckt den 27 mars 2009 — Kipp mot Europol

25

2009/C 167/48

Mål F-34/09: Talan väckt den 2 april 2009 — Sluiter mot Europol

25

2009/C 167/49

Mål F-35/09: Talan väckt den 2 april 2009 — Visser — Fornt Raya mot Europol

26

2009/C 167/50

Mål F-36/09: Talan väckt den 2 april 2009 — Armitage-Wilson mot Europol

26

2009/C 167/51

Mål F-37/09: Talan väckt den 2 april 2009 — Doyle mot Europol

26

2009/C 167/52

Mål F-38/09: Talan väckt den 2 april 2009 — Breige Martin mot Europol

26

2009/C 167/53

Mål F-39/09: Talan väckt den 2 april 2009 — Goddijn mot Europol)

27

2009/C 167/54

Mål F-49/09: Talan väckt den 12 maj 2009 — Wendler mot kommissionen

27

2009/C 167/55

Mål F-50/09: Talan väckt den 12 maj 2009 — Missir Mamachi di Lusignano mot kommissionen

27

2009/C 167/56

Mål F-54/09: Talan väckt den 20 maj 2009 — Lebedef mot kommissionen

28


 

Rättelser

2009/C 167/57

Rättelse till meddelande i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-475/08 P (EUT C 69 av den 21.3.2009, s. 40)

29


SV

 

Top