Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:147:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 147, 27 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.147.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 147

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
27 juni 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 147/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2009/C 147/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar

5

2009/C 147/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

6

2009/C 147/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate) (1)

8

2009/C 147/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) (1)

8

2009/C 147/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) (1)

9

2009/C 147/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox) (1)

9


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 147/08

Eurons växelkurs

10

2009/C 147/09

Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgivet vid dess möte den 16 april 2008 om ett utkast till beslut i Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Rapporterande medlemsstat: Förenade kungariket

11

2009/C 147/10

Förhörsombudets Slutrapport i Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards (enligt artiklarna 15 och 16 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

13

2009/C 147/11

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 5 maj 2008 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion (Ärende COMP/M.4956 – STX/Aker Yards) (1)

14

2009/C 147/12

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess 382:a möte den 18 oktober 2004 avseende ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

19

2009/C 147/13

Yttrande från Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess 383:e möte den 25 oktober 2004 avseende ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles

20

2009/C 147/14

Förhörsombudets slutrapport om förfarandet i ärende COMP/F-1/38.338 – Hårda sybehör/synålar (enligt artikel 15 i kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörsombudet i vissa konkurrensförfaranden – EGT L 162, 19.6.2001, s. 21)

21

2009/C 147/15

Sammanfattning av Kommissionens Beslut av den 26 oktober 2004 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende COMP/F-1/38.338 – PO/Needles) [delgivet med nr K(2004) 4221]  (1)

23


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Rådet

2009/C 147/16

Öppen inbjudan – Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning (COST)

26

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 147/17

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

28


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top