Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:141:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 141, 20 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.141.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 141

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
20 juni 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 141/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 129, 6.6.2009

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 141/02

Mål C-362/06 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 april 2009 — Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, MTK:n säätiö mot Europeiska gemenskapernas kommission, Republiken Finland, Kungariket Spanien (Överklagande — Skydd av livsmiljöer — Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen, som kommissionen har antagit genom beslut — Huruvida en talan om ogiltigförklaring av detta beslut som väckts av fysiska eller juridiska personer kan tas upp till sakprövning)

2

2009/C 141/03

Mål C-202/07 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 april 2009 — France Télécom SA mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Missbruk av dominerande ställning — Marknaden för tillhandahållande av höghastighetsinternet — Underprissättning — Återhämtning av förluster — Rätten att anpassa sina priser till konkurrenternas priser)

2

2009/C 141/04

Mål C-260/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — Pedro IV Servicios, S.L. mot Total España SA (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 81 EG — Exklusivt inköpsavtal avseende bränsle — Undantag — Förordning (EEG) nr 1984/83 — Artikel 12.2 — Förordning (EEG) nr 2790/1999 — Artiklarna 4 a och 5 a — Giltighetstid för ett exklusivt avtal — Fastställelse av konsumentpriset)

3

2009/C 141/05

Förenade målen C-261/07 och C-299/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgien) — VTB-VAB NV (C-261/07) och Galatea BVBA (C-299/07) mot Total Belgium NV (C-261/07) (Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder — Nationell lagstiftning om förbud mot kombinationserbjudanden till konsumenter)

3

2009/C 141/06

Mål C-287/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/17/EG — Förfaranden vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster — Inkorrekt och ofullständigt införlivande — Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

4

2009/C 141/07

Mål C-292/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster — Felaktigt eller ofullständigt införlivande — Införlivande har inte skett inom den föreskrivna fristen)

5

2009/C 141/08

Mål C-331/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Foder- och livsmedelslagstiftning — Förordning (EG) nr 882/2004 — Underbemanning hos de myndigheter som ansvarar för veterinärkontroller)

5

2009/C 141/09

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italien) — A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl Laboratori Guidotti SpA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA (C-352/07) mot Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ytterligare deltagare i rättegången: Sanofi Aventis SpA, Sanofi Aventis SpA (C-353/07) mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), IFB Stroder Srl (C-354/07) mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Schering Plough SpA (C-355/07) mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ytterligare deltagare i rättegången: Baxter SpA, Bayer SpA (C-356/07) mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute, Simesa SpA (C-365/07) mot Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ytterligare deltagare i rättegången: Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, Abbott SpA (C-366/07) mot Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Baxter SpA (C-367/07) mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ytterligare deltagare i rättegången: Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA, och SALF SpA (C-400/07) mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (De förenade målen C-352/07–C-356/07, C-365/07–C-367/07 och C-400/07) (Direktiv 89/105/EEG — Insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel — Artikel 4 — Prisstopp — Prissänkning)

6

2009/C 141/10

Mål C-357/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) — TNT Post UK Ltd, The Queen mot The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Undantag från skatteplikt — Artikel 13 A.1 a — Tjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet)

7

2009/C 141/11

Mål C-373/07 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 2 april 2009 — Mebrom NV mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Skydd av ozonskiktet — Import av metylbromid till unionen — Avslag på ansökan om tilldelning av importkvoter för år 2005 — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhet)

7

2009/C 141/12

Mål C-378/07–C-380/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grekland) — K. Angelidaki, A. Aivali, A. Vavouraki, Ch. Kaparou, M. Lioni, E. Makrygiannaki, E. Nisanaki, Ch. Panagioto, A. Pitsidianaki, M. Chalkiadaki, Ch. Chalkiadaki (C-378/07), Charikleia Giannoudi (C-379/07), Georgios Karabousanos, Sofoklis Michopoulos (C380/07) mot Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis, Dimos Geropotamou (Direktiv 1999/70/EG — Klausulerna 5 och 8 i ramavtalet om visstidsarbete — Visstidsanställningskontrakt i offentlig sektor — Första eller enda kontrakt — På varandra följande kontrakt — Likvärdiga lagliga åtgärder — Minskning av den allmänna skyddsnivån för arbetstagarna — Bestämmelser för att förhindra missbruk — Påföljder — Absolut förbud mot att omvandla visstidsanställningskontrakt till tillsvidareanställningskontrakt inom den offentliga sektorn — Följder av att ett direktiv införlivats på fel sätt — Direktivkonform tolkning)

8

2009/C 141/13

Mål C-394/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Corte d'appello di Milano (Italien)) — Marco Gambazzi mot DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company (Brysselkonventionen — Erkännande och verkställighet av domar — Skäl för vägran — Åsidosättande av grunderna för rättsordningen (ordre public) i den stat där domen görs gällande — Uteslutande av svaranden från förfarandet inför domstolen i den stat där domen meddelades på grund av underlåtenhet att efterkomma ett domstolsföreläggande)

9

2009/C 141/14

Mål C-406/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Etableringsfrihet — Fri rörlighet för kapital — Direkt beskattning — Beskattning av utdelning på aktier — Skattesatsen för personbolag)

10

2009/C 141/15

Mål C-415/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Nocera Inferiore — Italien) — Lodato Gennaro & C. SpA mot Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), SCCI (Statligt sysselsättningsstöd — Riktlinjer för sysselsättningsstöd — Riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål — Förordning (EG) nr 2204/2002 — Begreppet skapande av arbetstillfällen — Beräkning av ökningen av antalet arbetstillfällen)

10

2009/C 141/16

Mål C-421/07: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Vestre Landsret — Danmark) — brottmål mot Frede Damgaard (Humanläkemedel — Direktiv 2001/83/EG — Begreppet ”marknadsföring” — Spridning av information om ett läkemedel av en oberoende utomstående som agerar på eget initiativ)

11

2009/C 141/17

Mål C-425/07 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2009 — AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Konkurrens — Kommissionens avslag på ett klagomål — Betydande störningar på den gemensamma marknaden — Bristande gemenskapsintresse)

11

2009/C 141/18

Mål C-431/07 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 april 2009 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA mot Europeiska gemenskapernas kommission, Republiken Frankrike, Orange France S.A., Société française du radiotéléphone — SFR (Överklagande — Statligt stöd — Artikel 88.2 EG — Villkor för inledandet av ett formellt granskningsförfarande — Betydande svårigheter — Kriterier för vad som utgör statligt stöd — Statliga medel — Icke-diskrimineringsprincipen)

12

2009/C 141/19

Mål C-459/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Österrike) — Veli Elshani mot Hauptzollamt Linz (Gemenskapens tullkodex — Artiklarna 202 och 233 första stycket d — Tullskuldens uppkomst — Olaglig införsel av varor — Beslag och förverkande — Tullskuldens upphörande — Den tidpunkt vid vilken beslag ska äga rum)

12

2009/C 141/20

Mål C-460/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof — Österrike) — Sandra Puffer mot Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artikel 17.2 och 17.6 — Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt — Kostnader för uppförandet av en byggnad som har hänförts till en skattskyldigs rörelsetillgångar — Artikel 6.2 — Användning av en del av byggnaden för privat bruk — Ekonomisk fördel i förhållande till icke-skattskyldiga — Likabehandling — Statligt stöd enligt artikel 87 EG — Undantag från avdragsrätten)

13

2009/C 141/21

Mål C-509/07: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Bergamo — Italien) — Luigi Scarpelli mot NEOS Banca SpA (Direktiv 87/102/EEG — Konsumentskydd — Konsumentkrediter — Underlåtelse att fullgöra köpeavtal)

13

2009/C 141/22

Mål C-523/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus — Finland) — förfarande som anhängiggjorts av A (Civilrättsligt samarbete — Behörighet, erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Materiellt tillämpningsområde — Begreppet civilrättsliga frågor — Beslut om omhändertagande och placering av barn utanför hemmet — Barnets hemvist — Säkerhetsåtgärder — Behörighet)

14

2009/C 141/23

Mål C-533/07: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Österrike)) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch mot Gisela Weller-Lindhorst (Domstols behörighet, erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Särskilda behörighetsregler — Artikel 5.1 a och b andra strecksatsen — Begreppet utförande av tjänster — Upplåtelse av immateriella rättigheter)

15

2009/C 141/24

Mål C-544/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Republiken Polen) — Uwe Rüffler mot Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Artikel 18 EG — Lagstiftning om inkomstskatt — Reduktion av inkomstskatt med ett belopp motsvarande sjukförsäkringsavgifter som erlagts i den beskattande medlemsstaten — Beslut att ej medge reduktion med ett belopp motsvarande avgifter som erlagts i andra medlemsstater)

15

2009/C 141/25

Mål C-59/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Frankrike) — Copad SA mot Christian Dior couture SA, Vincent Gladel i egenskap av konkursförvaltare för Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL) (Direktiv 89/104/EEG — Varumärkesrätt — Konsumtion av varumärkesinnehavarens rättigheter — Licensavtal — Försäljning av varor försedda med varumärket i strid med en bestämmelse i licensavtalet — Fråga huruvida varumärkesinnehavaren ska anses ha gett sitt samtycke — Försäljning till lågprisförsäljare — Skada för varumärkets renommé)

16

2009/C 141/26

Mål C-74/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Nógrád Megyei Bíróság — Republiken Ungern) — PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft. mot Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály (Sjätte mervärdesskattedirektivet — En ny medlemsstats anslutning — Skatt på subventionerade förvärv av utrustning — Avdragsrätt — Undantag från skatteplikt som föreskrivs i en nationell lagstiftning vid den tidpunkt då sjätte direktivet träder i kraft — Medlemsstaternas rätt att bibehålla undantag från skatteplikt)

16

2009/C 141/27

Mål C-83/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Thüringer Finanzgericht (Tyskland)) — Glückauf Brauerei GmbH mot Hauptzollamt Erfurt (Harmonisering av strukturerna för punktskatter — Direktiv 92/83/EEG — Artikel 4.2 — Litet bryggeri som är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra bryggerier — Kriterierna juridiskt och ekonomiskt oberoende — Möjlighet att påverkas indirekt)

17

2009/C 141/28

Mål C-134/08: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Hauptzollamt Bremen mot J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. (Förordning (EG) nr 2193/2003 — Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater — Tillämpning i tiden — Artikel 4.2 — Produkter som exporterats efter det att förordningen trädde i kraft, men för vilka det kan visas att de redan var på väg till gemenskapen den dag då tilläggstullarna började tillämpas — Skyldighet att betala tull)

17

2009/C 141/29

Mål C-139/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Karlsruhe — Tyskland) — Brottmål mot Rafet Kqiku (Visering, asyl, invandring — Tredjelandsmedborgare som innehar ett schweiziskt uppehållstillstånd — Inresa och vistelse i en medlemsstat för andra ändamål än genomresa — Avsaknad av visering)

18

2009/C 141/30

Mål C-167/08: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Cassatie van België (Belgien)) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited mot Omnipol Ltd (Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 43.1 — Domstols behörighet och verkställighet av domar — Begreppet part)

18

2009/C 141/31

Mål C-321/08: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 23 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden — Underlåtenhet att införliva direktivet inom den föreskrivna fristen)

19

2009/C 141/32

Mål C-401/08: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 2 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Direktiv 96/82/EG — Följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår — Artikel 11.1 c — Utarbetande av extern plan för räddningsinsatser som ska vidtas utanför verksamheten — Underlåtenhet att införliva inom föreskriven tidsfrist)

19

2009/C 141/33

Mål C-493/08: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 23 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Direktiv 2005/56/EEG — Gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar — Underlåtenhet att införliva)

20

2009/C 141/34

Mål C-525/06: Domstolens beslut (andra avdelningen) av den 24 mars 2009 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van koophandel te Hasselt (Belgien)) — NV de Nationale Loterij mot BVBA Customer Service Agency (Överklagande av ett beslut att begära förhandsavgörande — Den nationella domstol till vilken beslutet överklagats dömer själv i målet — Anledning saknas att besvara begäran om förhandsavgörande)

20

2009/C 141/35

Mål C-374/07 P: Domstolens beslut av den 20 januari 2009 — Mebrom NV mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Kommissionens utomobligatoriska ansvar — Säker och verklig skada — Missuppfattning av sakomständigheter och bevisning — bevisbörda)

20

2009/C 141/36

Mål C-38/08 P: Domstolens beslut av den 20 januari 2009 — Jörn Sack mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Personalmål — Lön — Beslut att inte tillämpa den tjänstepremie som utgår för tjänsten som enhetschef på en juridisk rådgivare i lönegrad A*14 — Principen om likabehandling)

21

2009/C 141/37

Mål C-90/08 P: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 5 mars 2009 — K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões, Marly Lima Jatobá (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om gemenskapsregistrering av figurmärket CORPO LIVRE — Invändning från innehavaren av de äldre nationella och internationella varumärkena LIVRE — Bevis på användning av de äldre varumärkena har förebringats för sent — Avslag på invändningen)

21

2009/C 141/38

Mål C-251/08 P: Överklagande ingett den 3 juni 2008 av Ammayappan Ayyanarsamy av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 1 april 2008 i mål T-412/07, Ammayappan Ayyanarsamy mot Europeiska gemenskapernas kommission och Förbundsrepubliken Tyskland

22

2009/C 141/39

Mål C-387/08 P: Överklagande ingett den 27 augusti 2008 av VDH Projektentwicklung GmbH och Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH av den dom som förstainstansrätten meddelade den 25 juni 2008 i mål T-185/08, VDH Projektentwicklung GmbH och Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH mot Europeiska gemenskapernas kommission

22

2009/C 141/40

Mål C-104/99: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia den 19 mars 2009 — Pedro Manuel Roca Álvarez mot Sesa Start España ETT SA.

22

2009/C 141/41

Mål C-106/09 P: Överklagande ingett den 18 mars 2009 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten meddelade den 18 december 2008 i de förenade målen T-211/04 och T-215/04, Government of Gibraltar och Förenade kungariket mot Europeiska gemenskapernas kommission

22

2009/C 141/42

Mål C-107/09 P: Överklagande ingett den 20 mars 2009 av Konungariket Spanien av den dom som förstainstansrätten (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 18 december 2008 i mål T-211/04, Government of Gibraltar och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska gemenskapernas kommission

23

2009/C 141/43

Mål C-108/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Baranya Megyei Bíróság (Republiken Ungern) den 23 mars 2009 — Ker-Optika Bt. mot ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

24

2009/C 141/44

Mål C-109/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 23 mars 2009 — Deutsche Lufthansa AG mot Gertraud Kumpan

25

2009/C 141/45

Mål C-111/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresní Soud v Cheb (Tjeckiska republiken) den 23 mars 2009 — Česká podnikatelská pojišt’ovna, a.s. och Vienna Insurance Group mot Michal Bílas

25

2009/C 141/46

Mål C-115/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, Tyskland, den 27 mars 2009 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. mot Bezirksregierung Arnsberg

26

2009/C 141/47

Mål C-117/09 P: Överklagande ingett den 31 mars 2009 av Kronoply GmbH, tidigare Kronoply GmbH & Co. KG, av den dom som förstainstansrätten meddelade den 14 januari 2009 i mål T-162/06, Kronoply GmbH & Co. KG mot Europeiska gemenskapernas kommission

26

2009/C 141/48

Mål C-118/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Österrike) den 1 april 2009 — Mag. lic. Robert Koller mot Rechtsantwaltsprüfungskommission beim Oberlandesgericht Graz

28

2009/C 141/49

Mål C-119/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 1 april 2009 — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable mot Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

28

2009/C 141/50

Mål C-120/09: Talan väckt den 1 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

28

2009/C 141/51

Mål C-121/09: Talan väckt den 1 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

29

2009/C 141/52

Mål C-122/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland) den 2 april 2009 — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, NE Lesbou och Blue Star Ferries mot Ypourgos Emborikis Naftilias och Ypourgos Aigaiou

30

2009/C 141/53

Mål C-125/09: Talan väckt den 2 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Cypern

31

2009/C 141/54

Mål C-126/09: Talan väckt den 3 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

31

2009/C 141/55

Mål C-127/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Nürnberg (Tyskland) den 6 april 2009 — Coty Prestige Lancaster Group GmbH mot Simex Trading AG

32

2009/C 141/56

Mål C-136/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Areios Pagos (Grekland) den 10 april 2009 — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon mot DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia

32

2009/C 141/57

Mål C-137/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 15 april 2009 — 1. M. Josemans 2. Burgemeester van Maastricht

32

2009/C 141/58

Mål C-139/09: Talan väckt den 16 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Belgien

33

2009/C 141/59

Mål C-141/09: Talan väckt den 21 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

33

2009/C 141/60

Mål C-149/09: Talan väckt den 27 april 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

33

2009/C 141/61

Mål C-132/07: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens andra avdelning den 12 mars 2009 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van koophandel Bryssel — Belgien) — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV och GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV mot Andacon NV

34

2009/C 141/62

Mål C-112/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 13 januari 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

34

2009/C 141/63

Mål C-193/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 3 mars 2009 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof (Tyskland)) — Förfarande anhängiggjort av Hemann Fisher, Rolf Schlatter, ytterligare deltagare i rättegången: Regierungspräsidium Freiburg

34

2009/C 141/64

Mål C-234/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 mars 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Irland

34

2009/C 141/65

Mål C-269/08: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens sjunde avdelning av den 5 februari 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Malta

34

2009/C 141/66

Mål C-283/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 december 2008 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna

35

2009/C 141/67

Mål C-284/08: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens sjätte avdelning av den 5 mars 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

35

2009/C 141/68

Mål C-294/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 2 mars 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Tjeckien

35

2009/C 141/69

Mål C-326/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 20 mars 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland

35

2009/C 141/70

Mål C-369/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 20 februari 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland

35

2009/C 141/71

Mål C-463/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 10 mars 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

35

2009/C 141/72

Mål C-514/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 mars 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Namur — Belgien) — Atenor Group SA mot belgiska staten

36

2009/C 141/73

Mål C-584/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 24 mars 2009 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel, Liège — Belgien) — Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV och Juventus Football Club SPA mot Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd och Global Entertainment Ltd

36

 

Förstainstansrätten

2009/C 141/74

Mål T-12/03: Förstainstansrättens dom av den 30 april 2009 — Itochu Corp. mot Europeiska gemenskapernas kommission (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för spelkonsoler och spelkassetter som är kompatibla med Nintendo-spelkonsoler — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Begränsning av parallellexport — Ansvar för rättsstridigt handlande — Böter — Åtskillnad i behandling — Avskräckande verkan — Överträdelsens varaktighet — Förmildrande omständigheter — Samarbete under det administrativa förfarandet)

37

2009/C 141/75

Mål T-13/03: Förstainstansrättens dom av den 30 april 2009 — Nintendo och Nintendo of Europe mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för spelkonsoler och spelkassetter som är kompatibla med Nintendo-spelkonsoler — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Begränsning av parallellexport — Böter — Avskräckande verkan — Överträdelsens varaktighet — Försvårande omständigheter — Ledande eller uppmuntrande roll — Förmildrande omständigheter — Samarbete under det administrativa förfarandet)

37

2009/C 141/76

Mål T-18/03: Förstainstansrättens dom av den 30 april 2009 — CD-Contact Data GmbH mot Europeiska gemenskapernas kommission (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för spelkonsoler och spelkassetter som är kompatibla med Nintendo-spelkonsoler — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Begränsning av parallellexport — Bevis för att det föreligger ett avtal som syftar till att begränsa parallellimport — Böter — Åtskillnad i behandling — Förmildrande omständigheter)

38

2009/C 141/77

Mål T-281/06: Förstainstansrättens dom av den 30 april 2009 — Spanien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter undantagna från gemenskapsfinansiering — Utjämningsstöd till bananproducenter — Oegentligheter vid kvalitetskontrollerna — Val av finansiell korrigering — Proportionalitet)

38

2009/C 141/78

Mål T-23/07: Förstainstansrättens dom av den 29 april 2009 — BORCO-Marken-Import Matthiesen mot harmoniseringsbyrån (α) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket α — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

38

2009/C 141/79

Mål T-430/07: Förstainstansrättens dom av den 29 april 2009 — Bodegas Montebello mot harmoniseringsbyrån — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MONTEBELLO RHUM AGRICOLE — Det äldre nationella ordmärket MONTEBELLO — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk föreligger inte — Varuslagslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

39

2009/C 141/80

Mål T-449/07: Förstainstansrättens dom av den 5 maj 2009 — Rotter mot harmoniseringsbyrån (formen på ett knippe korvar) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av tredimensionellt varumärke — Formen på ett knippe korvar — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

39

2009/C 141/81

Mål T-492/07 P: Förstainstansrättens dom av den 24 april 2009 — Sanchez Ferriz m.fl. mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet år 2005 — Ej upptagen i förteckningen över befordrade tjänstemän — Vägledande multiplikationsfaktorer — Artiklarna 6 och 10 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna — Intresse av att anföra en grund)

39

2009/C 141/82

Mål T-12/08 P: Förstainstansrättens dom av den 6 maj 2009 — M mot EMEA (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Invaliditet — Begäran om omprövning av ett beslut om avslag på en första begäran om sammankallande av invaliditetskommittén — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Bekräftande rättsakt — Nya och väsentliga omständigheter — Upptagande till sakprövning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Ideell skada)

40

2009/C 141/83

Mål T-81/08: Förstainstansrättens dom av den 29 april 2009 — Enercon mot harmoniseringsbyrån (E-Ship) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket E-Ship — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94)

40

2009/C 141/84

Mål T-104/08: Förstainstansrättens dom av den 5 maj 2009 — ars Parfum Creation & Consulting mot harmoniseringsbyrån (formen på en sprejflaska) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett tredimensionellt märke — Formen på en sprejflaska — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Motiveringsskyldigheten — Artiklarna 7.1 b, 73 och 74.1 i förordning (EG) nr 40/94)

41

2009/C 141/85

Mål T-184/08: Förstainstansrättens beslut av den 27 mars 2009 — Alves dos Santos mot kommissionen (Europeiska socialfonden — Utbildning — Nedsättning av det stöd som ursprungligen beviljats — Ansökan genom vilken talan anhängiggjorts — Formkrav — Uppenbart att talan skall avvisas)

41

2009/C 141/86

Mål T-217/08: Förstainstansrättens beslut av den 22 april 2009 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EG) nr 248/2008 — Systemet med mjölkkvoter — Höjning av de nationella mjölkkvoterna — Ej personligen berörd — Avvisning)

41

2009/C 141/87

Mål T-280/08: Förstainstansrättens beslut av den 1 april 2009 — Perry mot kommissionen (Skadeståndstalan — Preskription — Avvisning)

42

2009/C 141/88

Mål T-359/08: Förstainstansrättens beslut av den 31 mars 2009 — Spanien mot Kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Återkallande av det angripna beslutet — Anledning saknas att döma i saken)

42

2009/C 141/89

Mål T-360/08: Förstainstansrättens beslut av den 31 mars 2009 — Spanien mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Återkallande av det angripna beslutet — Anledning saknas att döma i saken)

42

2009/C 141/90

Mål T-43/09: Förstainstansrättens beslut av den 2 april 2009 — Cachuera mot harmoniseringsbyrån (Ansökan genom vilken talan väckts — Formkrav — Avvisning)

42

2009/C 141/91

Mål T-52/09 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 24 april 2009 — Nycomed Danmark mot EMEA (Interimistiskt förfarande — Godkännande för försäljning av ett läkemedel — Ekokardiografiskt kontrastmedel för diagnos (perflubutan) — EMEA:s beslut att inte bevilja undantag från skyldigheten att framlägga ett pediatriskt prövningsprogram — Ansökan om uppskov med verkställigheten och om interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

43

2009/C 141/92

Mål T-96/09 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 3 april 2009 — UCAPT mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Åsidosättande av formkrav — Avvisning)

43

2009/C 141/93

Mål T-114/09: Talan väckt den 24 mars 2009 — Viasat Broadcasting UK mot kommissionen

43

2009/C 141/94

Mål T-118/09: Talan väckt den 20 mars 2009 — La Sonrisa de Carmen och Bloom Clothes mot harmoniseringsbyrån — Heldmann (BLOOMCLOTHES)

44

2009/C 141/95

Mål T-122/09: Talan väckt den 23 mars 2009 — Zhejiang Xinshiji Foods och Hubei Xinshiji Food mot rådet

44

2009/C 141/96

Mål T-123/09: Talan väckt den 28 mars 2009 — Ryanair mot kommissionen

45

2009/C 141/97

Mål T-128/09: Talan väckt den 31 mars 2009 — Meridiana och Eurofly mot kommissionen

46

2009/C 141/98

Mål T-129/09: Talan väckt den 2 april 2009 — Bongrain mot harmoniseringsbyrån — Apetito (APETITO)

47

2009/C 141/99

Mål T-133/09: Talan väckt den 27 mars 2009 — I Marchi Italiani och B Antonio Basile 1952 mot harmoniseringsbyrån — Osra (B Antonio Basile 1952)

47

2009/C 141/00

Mål T-134/09: Talan väckt den 30 mars 2009 — B Antonio Basile 1952 och I Marchi Italiani mot harmoniseringsbyrån — Osra (B Antonio Basile 1952)

48

2009/C 141/01

Mål T-135/09: Talan väckt den 7 april 2009 — Nexans France SAS och Nexans SA mot Europeiska gemenskapernas kommission

48

2009/C 141/02

Mål T-136/09: Talan väckt den 7 april 2009 — Kommissionen mot Galor

49

2009/C 141/03

Mål T-139/09: Talan väckt den 8 april 2009 — Frankrike mot kommissionen

49

2009/C 141/04

Mål T-140/09: Talan väckt den 7 april 2009 — Prysmian, Prysmian Cavi och Sistemi Energia mot kommissionen

50

2009/C 141/05

Mål T-145/09: Talan väckt den 6 april 2009 — Bredenkamp m.fl. mot kommissionen

51

2009/C 141/06

Mål T-146/09: Talan väckt den 9 april 2009 — Parker ITR och Parker-Hannifin mot kommissionen

51

2009/C 141/07

Mål T-148/09: Talan väckt den 9 april 2009 — Trelleborg mot kommissionen

52

2009/C 141/08

Mål T-149/09: Talan väckt den 10 april 2009 — Dover mot parlamentet

53

2009/C 141/09

Mål T-150/09: Talan väckt den 10 april 2009 — Ningbo Yonghong Fasteners mot rådet

53

2009/C 141/10

Mål T-153/09: Talan väckt den 8 april 2009 — ISDIN mot harmoniseringsbyrån — Pfizer (ISDIN)

54

2009/C 141/11

Mål T-154/09: Talan väckt den 10 april 2009 — MRI mot kommissionen

55

2009/C 141/12

Mål T-157/09 P P: Överklagande ingett den 20 april 2009 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 18 februari 2009 i mål F-42/08, Marcuccio mot kommissionen

55

2009/C 141/13

Mål T-163/09: Talan väckt den 16 april 2009 — Yvon Martinet mot kommissionen

56

2009/C 141/14

Mål T-166/09 P P: Överklagande ingett den 27 april 2009 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 18 februari 2009 i mål F-70/07, Marcuccio mot kommissionen

56

2009/C 141/15

Mål T-169/09: Talan väckt den 28 april 2009 — Vidieffe mot harmoniseringsbyrån — Ellis International Group Holdings (GOTHA)

57


SV

 

Top