EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:093:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 93, 22 april 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.093.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 93

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
22 april 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska centralbanken

2009/C 093/01

Europeiska Centralbankens rekommendation av den 3 april 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank (ECB/2009/8)

1

 

YTTRANDEN

 

Kommissionen

2009/C 093/02

Kommissionens Yttrande av den 21 april 2009 om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från kärnkraftverket Civaux i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

2

 

Europeiska centralbanken

2009/C 093/03

Europeiska centralbankens yttrande av den 5 mars 2009 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering (CON/2009/17)

3


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 093/04

Eurons växelkurs

16

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 093/05

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

17


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO)

2009/C 093/06

Meddelande om allmänna uttagningsprov EPSO/AD/166/09 och EPSO/AD/167/09

21

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 093/07

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av ferrokisel med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien

22


SV

 

Top