EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075E:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, CE 75, 31 mars 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 75E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
31 mars 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

III   Förberedande rättsakter

 

RÅDET

2009/C 075E/01

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 10/2009 av den 9 januari 2009, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (1)

1

2009/C 075E/02

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 11/2009 av den 9 januari 2009, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (1)

16

2009/C 075E/03

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 12/2009 av den 9 januari 2009, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (1)

38

2009/C 075E/04

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 13/2009 av den 16 februari 2009, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (1)

58

2009/C 075E/05

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 14/2009 av den 16 februari 2009, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gruppen av europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer (Gert) (1)

67


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top