EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:036:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 36, 13 februari 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 36

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
13 februari 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 036/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

1

2009/C 036/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5265 – Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) (1)

3

2009/C 036/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5358 – Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) (1)

3

2009/C 036/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5423 – Costa/MSC/MPCT) (1)

4


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 036/05

Eurons växelkurs

5

2009/C 036/06

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 3 november 2008 om ett utkast till beslut i ärendena COMP/39.388 – Tyska elgrossistmarknaden och COMP/39.389 – Tyska elbalansmarknaden – Föredragande medlemsstat: Nederländerna

6

2009/C 036/07

Förhörsombudets slutrapport i ärendena COMP/39.388 – Tyska elgrossistmarknaden och COMP/39.389 – Tyska elbalansmarknaden

7

2009/C 036/08

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 26 november 2008 – Om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet – Ärendena COMP/39.388 – Tyska elgrossistmarknaden och COMP/39.389 – Tyska elbalansmarknaden [delgivet med nr K(2008) 7367 slutligt]  (1)

8

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 036/09

Beslut nr 655 av den 23 oktober 2008 om inledandet av ett förfarande för beviljande av tillstånd för prospektering och undersökningar avseende olja och naturgas – underjordiska naturresurser i enlighet med artikel 2.1.3 i lagen om underjordiska naturresurser, i block 1–12 Knezja, som ligger i regionerna Vratsa, Pleven, Lovetj, Gabrovo och Veliko Tarnovo samt tillkännagivande av det planerade förfarandet för beviljande av tillstånd

9

2009/C 036/10

Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 18a.3 a i direktiv 2003/87/EG – Preliminär förteckning över luftfartygsoperatörer och deras administrerande medlemsstater (1)

11


 

Rättelser

2009/C 036/11

Rättelse till uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 33, 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Rättelse till uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT C 33, 10.2.2009)

100


 

2009/C 036/13

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top