EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:283:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 283, 07 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 283

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
7 november 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2008/C 283/01

EUropeiska centralbankens yttrande av den 8 oktober 2008 om ett förslag till två rådsförordningar om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (CON/2008/45)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 283/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5301 – Cap Gemini/BAS) (1)

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 283/03

Eurons växelkurs

6

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 283/04

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

7


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Rådet

2008/C 283/05

Öppen inbjudan – Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning (COST)

10

 

Kommissionen

2008/C 283/06

Inbjudan att lämna projektförslag inom ramen för programmet ESPON 2013

12

2008/C 283/07

Inbjudan att lämna projektförslag inom ramen för programmet ESPON 2013

12

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 283/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5353 – ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

13

2008/C 283/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5366 – Iberdrola Renovables/Gamesa Energía) (1)

14

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 283/10

Offentliggörande av en ansökan enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

15


 

2008/C 283/11

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top